Oslo kommune tapte kontroversiell Boligbygg-sak – må betale millioner i saksomkostninger

Oslo kommune mente de kjøpte bygård til overpris og saksøkte selger. Det førte ikke frem. Nå må kommunen betale 5 millioner kroner i sakskostnader etter en dom i Oslo tingrett.

Neuberggata 24C på Majorstuen ble kjøpt av Oslo kommune for 128 millioner kroner i 2016.
Publisert:

– Jeg er glad for at vi er blitt hørt, sier Geir-Åge Normannseth i Mano Eiendom.

Dette er saken:

  • I august skrev E24 at Oslo kommune har saksøkt fire eiendomsselskaper knyttet til Boligbygg-skandalen. Boligbygg eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger.
  • Kommunen krever at selskapene betaler tilbake offentlig støtte. De mener å ha betalt langt over markedspris for flere bygårder.
  • Til sammen krever kommunen 94 millioner kroner tilbakebetalt.
  • Fredag ettermiddag kom dommen i den første saken, mot Mano Eiendom.
  • Kravet førte ikke frem. Nå dømmes kommunen til å betale 5 millioner kroner i sakskostnader.

Mano Eiendom eies av Per Øivind Martinsen og Geir-Åge Normannseth.

Saken mot selskapet gjaldt Neuberggata 24C på Majorstuen, som kommunen betalte 128 millioner kroner for.

Kravet mot dem var på 26,7 millioner kroner.

Ikke avgjort om de skal anke

Saken gikk for Oslo tingrett fra 31. august til 11. september.

Christian Stang Våland og Robert Lund i Kvale Advokatfirma har representert selskapet.

– Dommen er som forventet. Handelen skjedde til fornuftige verdier og på markedsmessige vilkår, sier Våland til Aftenposten/E24.

Oslo kommune er uenig i rettens avgjørelse.

– Vi må få tid til å sette oss inn i dommen før vi tar stilling til hvorvidt vi skal anke, sier Victoria Marie Evensen til Aftenposten/E24.

Hun er byråd for næring og eierskap i Oslo kommune.

Byråd Victoria Marie Evensen

Boligbygg-topper måtte gå

En Deloitte-granskning i 2017 fant 110 kjøp hvor de mente Oslo kommune hadde betalt til sammen 100 millioner kroner i overpris.

Bakgrunnen for granskningen var en rekke avsløringer i Dagens Næringsliv.

DN avslørte at investorer tjente millioner på videresalg av eiendommer til Oslo kommune.

Både direktør og styreleder i Boligbygg gikk av. I tillegg har Økokrim siktet flere personer for korrupsjon.

Det var i fjor vår at byrådet i Oslo fattet vedtak om krav i seks tilfeller.

– Merkelig bruk av penger

Så langt er det tatt ut stevning mot fire selskaper. I de fire sakene er det samlede kravet på 94 millioner kroner.

– Vi synes det er merkelig at Oslo kommuner bruker mange millioner på å prøve å få et prisavslag på grunn av det de selv mener er egne feil, sier Våland.

Våland og Lund representerer også de tre andre selskapene som er saksøkt.

– Hva vil dette bety for de tre andre sakene?

– Alle sakene er ulike. Men det er visse føringer i denne saken som vil være av interesse for de andre sakene, sier Våland.

Uenighet om verdi

Grunnlaget for kravet er et EØS-forbud mot at statlig støtte vrir konkurransen ved å begunstige enkelte aktører.

Etter Deloittes granskning hentet kommunen inn nye vurderinger, fra Veridian og Newsec. Begge mente bygårdene var mindre verdt enn de betalte.

Mano Eiendom mener at bygården ble solgt til markedspris.

Også Mano Eiendom hentet inn nye vurderinger, fra Malling & Co. De mente derimot at bygården ble solgt til markedspris.

Dette støtter Oslo tingrett.

Både kjøper og selger hentet inn hver sine vurderinger før avtalen ble inngått. Vurderingene bekrefter at prisen ikke avvek fra markedsverdi, mener retten.

Retten har lagt begrenset vekt på vurderingene som er hentet inn i ettertid.

Publisert:

Her kan du lese mer om