Legestreiken er over – regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd

Regjeringen grep søndag inn i konflikten mellom KS og Legeforeningen med tvungen lønnsnemnd. Legestreiken er dermed over.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) og regjeringen har grepet inn med tvungen mekling i legestreiken.
  • NTB-Eirik Husøy
Publisert:

De 23 legene som var tatt ut i streik, gjenopptar sitt arbeid mandag og morgen og går tilbake til normalen.

Streiken skulle etter planen trappes opp mandag, og tolv nye leger i seks kommuner skulle tas ut i streik. Men slik blir det altså ikke.

Helsetilsynet har i en rapport vurdert situasjonen i konflikten mellom Legeforeningen og KS slik at det vil oppstå fare for liv og helse ved iverksettelse av opptrappingen.

Grep inn

Møtet mellom partene og arbeids- og sosialministeren var kort. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) la fram uttalelsen fra Helsetilsynet og spurte partene hva som kunne gjøres.

Det å stoppe en lovlig arbeidskonflikt er et inngrep i det som egentlig er partenes ansvar.

– Men Legeforeningen står for uttakene de har gjort, og da har vi ikke annet valg enn å ty til tvungen lønnsnemnd på bakgrunn av Helsetilsynets anbefaling, sier han til NTB.

Regjeringen viser til at det i én av de berørte kommunene ble to av tre leger totalt tatt ut i streik. Kommunen fikk avslag på dispensasjon. Mandag ville den tredje legen vært fraværende, og kommunen ville da være uten leger. Det er ikke kjent hvilken kommune dette gjelder.

Leder Marit Hermansen i Legeforeningen mener at avgjørelsen om tvungen lønnsnemnd viser hvor skjør organiseringen av legevaktordningen er i store deler av landet.

Mindre enn uke

Meklingen brøt sammen 15. oktober, og det første streikeuttaket gjaldt fra 26. oktober. Det har ikke vært kontakt mellom partene etter bruddet hos Riksmekleren.

Legene krever at arbeidsbelastningen for fastleger som jobber i legevaktordninger, reduseres.

Uttaket mandag skulle omfatte kommuner i distrikter med stor legevaktbelastning. Hasvik kommune fikk fritak av Legeforeningen fra uttaket, ettersom det bare er to fast ansatte leger, og om én ble tatt ut i streik, ville det rammet hele legevaktordningen.

Fra før var 23 leger i Bergen, Tromsø, Narvik, Stavanger og Trondheim tatt ut i streik.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det endte med tvungen lønnsnemnd etter fem uker med streik. Denne gangen endte streiken etter før det var gått en uke.

Legeforeningen: KS underminerer

– Vi har i løpet av denne streiken tatt ut svært få leger. Dette viser hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet, sier president Marit Hermansen i Legeforeningen i en pressemelding.

Hermansen mener de har hatt et forsiktig uttak med svært få leger. At streiken stoppes nå, viser med tydelighet hvor lite som skal til før beredskapen i kommunene påvirkes, ifølge Legeforeningen.

Arbeidstakersiden KS er lettet over at streiken er over. De mener at konsekvensene streiken ville fått for små kommuner med lange reiseavstander, viser at det haster å finne mer varige løsninger på legevaktproblemene.

– Vi forstår Legeforeningens utålmodighet, men skulle ønsket at de heller hadde valgt å bruke denne tiden på få fortgang i det pågående arbeidet med å finne løsninger for legevakt, sammen med oss og nasjonale myndigheter, sier direktør for arbeidsliv Tor Arne Gangsø i KS.

Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, er lettet over at legestreiken nå er over.

Ikke koronaavgjørelse

Koronasituasjonen har ikke hatt noe å si for at regjeringen grep inn og har ikke vært en del av vurderingen fra deres side, ifølge arbeids- og sosialministeren.

– Vi har kun forholdt oss til faglige råd fra Helsetilsynet, sier Asheim. Rådet går ut på fare for liv og helse som følge av lav bemanning i små kommuner.

Men KS-direktør Gangsø er glad for at streiken er over som følge av den ekstra belastningen koronasituasjonen har på helsevesenet.

– Det sier seg selv at å skulle håndtere en legestreik midt oppe i en pandemi med stigende smittetall, det er tøft. Kommuneledelsen i disse kommunene har rett og slett vært redde for innbyggernes liv og helse, sier Gangsø.

Les også:

Les også

Trapper opp streiken: I disse kommunene tas nye leger ut i streik

Les også

Legestreiken i gang – varsler rask opptrapping

Les også

DNB i samarbeid med Dr. Dropin: – Skivebom, mener leger

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Legeforeningen

Flere artikler

  1. Legestreiken i gang – varsler rask opptrapping

  2. Trapper opp streiken: I disse kommunene tas nye leger ut i streik

  3. Enighet mellom KS og Akademikerne – Legeforeningen forbereder streik

  4. Legeforeningen tar ut 23 leger i streik – varsler opptrapping

  5. Tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken i Oslo