Regjeringen foreslår ny lønnsstøtteordning: – Skal få permitterte raskere tilbake

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner per ansatte som tas tilbake fra permittering.

Publisert:

Finansminister Jan Tore Sanner legger frem regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning. Ordningen har likhetstrekk med den forrige, men med høyere støttebeløp per ansatt og større fleksibilitet.

– Det viktigste vi kan gjøre for å redusere de langsiktige konsekvensene av pandemien, er å sørge for at folk kommer raskt tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Arbeidsgivere med omsetningsfall på 70 prosent eller mer vil få inntil 25.000 kroner i måneden per ansatt som tas tilbake fra permisjon. Tidligere kunne bedriftene få 15.000 kroner per lærling eller ansatt.

Les også

Tjener hundre tusen for mye for å få støtte: – Vi burde holdt stengt i morgen

Ordningen gjelder i perioden 15. mars til 30. juni i år. Det er forutsatt at arbeidsgiveren har et omsetningsfall på minst 15 prosent. Den ansatte må ha vært permittert både 5. mars og mot slutten av fjoråret for å kvalifisere til støtte.

– Ordningen skal ikke hjelpe alle, men den skal hjelpe de som har vært rammet lenge, sier Sanner.

Maksbeløpet per måned er 25.000 kroner til 250 ansatte.

Strengere krav

Skatteetaten skal forvalte ordningen. Målet med ordningen er å gi bedriftene starthjelp og bedre mulighetene til å drive opplæring av ansatte, samt planlegging og forbedring gjenåpning.

I den tidligere lønnsstøtteordningen kunne bedrifter med et omsetningsfall på over ti prosent få støtte. I denne omgang gir ikke fall under 15 prosent rett til støtte.

Regjeringen foreslår også å bevilge ytterligere 100 millioner kroner til den søknadsbaserte ordningen for bedriftsintern opplæring (BIO), som forvaltes av fylkeskommunene.

Les også

Strenge innreiseregler: – Det er veldig dramatisk for bedriftene

Opposisjonen ble i januar enige om 23 punkter i en ny krisepakke for samfunnet etter coronakrisen. I denne ble de enige om å be regjeringen fremme forslag om en ny modell for lønnsstøtte, slik at folk kan holdes i jobb fremfor å være permittert.

Lønnsordningen fra i fjor ble utvidet slik at den varte i hele 2020.

– Kan bli helt avgjørende

– Lønnsstøtteordningen, som regjeringen lanserte i dag, kan bidra til at vi får folk tilbake i jobb, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

Hun legger til at NHO ser frem til at bedrifter som har vært helt eller delvis nedstengt på grunn av smitteverntiltak skal få støtte til å ta ansatte tilbake.

– De fleste bedrifter innen tjenester har nå en hardt presset likviditet og mange er truet av konkurs. Vi går nå inn i det som trolig blir en kritisk vår og sommer for bedrifter og samfunn. En godt fungerende lønnsstøtteordning kan bli helt avgjørende for å få mennesker tilbake i jobbene sine, sier Kaltenborn.

Den nye ordningen er altså en oppfølging av anmodningsvedtaket fra Stortinget, og er utformet i samarbeid med NHO, LO, Virke og SMB Norge.

– Virke har jobbet for en lønnsstøtteordning som er forutsigbar, fleksibel og raus nok til å fungere. Vi er fornøyd med at regjeringen har møtt oss på mange områder. Med denne ordningen kan veien tilbake til jobb bli kortere enn veien ut av pandemien, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, og legger til:

– Vi tror denne forbedrede lønnsstøtteordningen vil gjøre det mulig for mange arbeidsgivere å kalle tilbake permitterte tidligere, slik at de kan drive kompetanseheving, utvikling av virksomheten og forberede økt aktivitet.

Publisert:

Her kan du lese mer om