Voi økte inntektene 55 prosent i Norge

Elsparkesykkelselskapets norske virksomhet leverte et positivt resultat i 2021, tross økte kostnader knyttet til anbudskonkurranse.

Publisert:

Voi Technology Norway endte fjoråret med et resultat på 1,1 millioner kroner før skatt. Det er en oppgang fra 0,4 millioner på samme tid året før.

Norden-sjef i Voi, Christina Moe Gjerde, skriver i en e-post til E24 at kostnadene økte, i hovedsak grunnet opprigging til anbudskonkurranse i Oslo og Bergen. – Vi har gjort investeringer i teknologi, sikkerhet og samarbeid med organisasjoner som Ung i Trafikken.

Til tross for at Oslo kommune sommeren 2021 satte et tak på 8000 elsparkesykler, fortsetter inntektene å øke for det unge selskapet. Inntektene, som baserer seg på enkeltturer og periodebilletter, var på 128,7 millioner i 2021.

Dette er en økning på 55,8 prosent sett opp mot 2020, og 87,6 prosent sammenlignet med 2019.

Vant anbud i Oslo og Bergen

Da hovedstaden i fjor innførte reguleringer, var Voi én av 12 operatører som hver fikk stille med 667 elsparkesykler. Sammenlignet med hvor mange elsparkesykler de distribuerte før reguleringene, var dette en nedjustering. – Resultatet ble nok drevet noe ned som følge av denne begrensningen, forklarer Gjerde.

Tidligere i år ble det holdt anbudskonkurranse i Oslo, der Voi, sammen med Tier og Bolt, kom seirende ut. Totalt 14 aktører søkte på anbudet. Voi får nå dermed ha 2667 «små elektriske kjøretøyer» tilgjengelig for utleie i byen.

Denne måneden fikk Voi også tillatelse av Bergen kommune til å drive utleie.

Les på E24+

Eiere fra hele verden kjemper om 80 millioner i året i Bergen

Styrket balanse

Selskapet reduserte gjelden fra 16,6 millioner i 2020 til 14,3 millioner i 2021. Egenkapitalen var i 2021 på 2,1 millioner kroner, mot 1,3 millioner året før.

Tallene til konsernet Voi Technology AB blir lagt frem i august.

Les på E24+

«Lillesjefen»

Publisert: