Vil ha svar om Statkrafts strømspekulasjon

Etter milliardsmellen i tredje kvartal vil SVs Lars Haltbrekken pålegge Statkraft å vise frem hva selskapet faktisk tjener på kortsiktig spekulasjon i strømmarkedet.

– RART: SVs Lars Haltbrekken stiller seg undrende til hvorfor Statkraft ikke viser mer åpenhet om sin spekulasjon i strømmarkedet.
Publisert:

– Jeg tenker å utfordre næringsministeren på dette spørsmålet, og spørre om det skal være en oppgave for Statkraft å drive med slik spekulasjon. Jeg synes ikke det, sier Lars Haltbrekken til E24.

Han er stortingsrepresentant for SV og medlem av Energi- og miljøkomiteen.

Haltbrekken reagerer på Statkrafts manglende åpenhet om forretningsområdet «Market operations», som tapte hele fire milliarder kroner i tredje kvartal.

Avdelingen har ansvar for å prissikre deler av Statkrafts fremtidige produksjon på langsiktige kontrakter, men bedriver også kortsiktig trading for å «slå markedet».

Statkraft forklarer milliardsmellen i tredje kvartal med «markedsuro», men vil ikke spesifisere hvor mye av tapet som eventuelt skyldes veddemål som har gått skeis.

– Det er veldig rart at Statkraft ikke vil dokumentere det. Det er jo snakk om felleskapets eiendom, sier Haltbrekken.

Han forbereder nå et skriftlig spørsmål til næringsminister Jan Christian Vestre om saken.

– Jeg vil også be ministeren sørge for at Statkraft dokumenterer eventuelle gevinster og tap fra denne virksomheten, sier Haltbrekken.

Les også

Statkrafts tradere fikk bonus etter «solid» start på året – nå er hele gevinsten utradert

Tviler på positivt bidrag over tid

Som E24 skrev 4. november, utløste «solide» resultater i Market operations suksessbonuser til de ansatte etter første halvår.

Bonusene ble samtidig fremhevet som en medvirkende årsak, sammen med en økning i antall heltidsansatte, til at Statkrafts samlede lønnskostnader var opp med 313 millioner kroner i første halvår, tilsvarende en vekst på 14 prosent målt mot samme tid i fjor.

Nå er hele gevinsten som utløste bonusene forduftet.

– For trading-aktivitetene våre har vi et reelt tap i tredje kvartal som utligner gevinstene fra første halvår 2021, sa selskapets pressekontakt Lars Magnus Günther til E24 etter at rapporten for tredje kvartal var lagt frem.

Når markedsprisen for strøm stiger mye på kort tid, slik den gjorde i tredje kvartal, faller verdien av Statkrafts langsiktige kontrakter som er sikret til en fast strømpris. Da må det gjøres nedskrivninger i regnskapet, og det er derfor ikke uventet at Market operations gikk i minus i perioden.

Rådgiver og kraftekspert Halvor Hoddevik har imidlertid reagert på at resultater fra den øvrige og spekulative virksomheten ikke rapporteres separat, slik Oljefondet gjør for sin aktive forvaltning.

– Slik kan man kan få en indikasjon på hvorvidt virksomheten over tid totalt sett gir positive bidrag til resultatet. Jeg tviler på at det er tilfellet, sa Hoddevik til E24 nylig.

TJENER PÅ HØYE STRØMPRISER: Statkraft og konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

– Deler mer enn konkurrentene

E24 har spurt Statkrafts styreleder Thorhild Widvey på hvilket grunnlag selskapet mener at den spekulative virksomheten er verdiskapende, og hvorfor ikke resultatene rapporteres separat.

Widvey har videresendt spørsmålene til administrasjonen i Statkraft.

VISER TIL ADMINISTRASJONEN: Statkraft-styreleder Thorhild Widvey.

– Markedsaktivitetene har over tid skapt store verdier for Statkraft. Etter et svært svakt tredje kvartal for disse aktivitetene, som følge av stor volatilitet i markedet, er det underliggende driftsresultatet for denne virksomheten på minus to milliarder kroner så langt i år, sier Günther i Statkraft til E24.

Han viser til at den samme virksomheten leverte driftsoverskudd på 2,5 milliarder i 2020 og 3,1 milliarder i 2019.

– Også i årene før dette har aktiviteten gitt betydelige positive resultater, slik det fremkommer av årsrapportene. Historikken viser at våre markedsaktiviteter er verdiskapende over tid, og det er også grunnen til at vi bedriver disse aktivitetene, sier Günther.

Tall som dokumenterer at den spekulative delen av virksomheten er verdiskapende, ønsker imidlertid ikke selskapet å dele med omverdenen.

– Vi gir allerede mer innsyn i våre markedsaktiviteter enn mange av våre konkurrenter. Splitten mellom ulike aktiviteter rapporterer verken vi eller våre konkurrenter, sier Günther.

Til tross for det rekordstore tapet i Market operations, ble Statkrafts overskudd for tredje kvartal på fem milliarder kroner, opp 3,1 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Les også

Håver inn på høye strømpriser: Statkraft med fem milliarder i overskudd

Den voldsomme oppgangen forklares både med kraftig økte energipriser i Europa samt høy produksjon av norsk vannkraft i perioden.

– I og med at Haltbrekken varsler at han vil stille skriftlig spørsmål til næringsministeren, så vil han svare Stortinget først, sier Camilla Pettersen, kommunikasjonssjef i Næringsdepartementet, til E24.

Publisert:
Gå til e24.no