Bedriftsleder: Hva er gjennomsnittsalderen i ditt styre?

Aldersmangfold i styrer er nødvendig og bærekraftig. Sannsynligvis hadde mange av styremedlemmene i din bedrift allerede slitt ut et par dokumentmapper, da Brundtlandkommisjonen populariserte konseptet «bærekraftig utvikling» i 1987.

  • Matts Johansen
    CEO i Aker BioMarine
  • Turid Solvang
    Grunnlegger og CEO i FutureBoards
  • Kim Gabrielli
    CEO i UN Global Compact Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Men helt sikre kan vi ikke være, for det finnes ikke norske tall. Likevel vet vi at kunnskap om digitale løsninger, ny teknologi, bærekraft og grønn innovasjon blir stadig viktigere i næringslivet.

Vi vet også at det er få unge i styrene. Det er hverken økonomisk bærekraftig eller moralsk akseptabelt. Det har lenge vært fokus på kvinners deltagelse og i senere tid også på etnisk mangfold i styrerommet.

Det er fortsatt avgjørende å holde fast ved dette. Skal norske selskaper henge med i den rivende utviklingen er det avgjørende at vi også sikrer et større aldersmangfold i bedriftene og deres styrer. Det er gode grunner til det: Yngre styremedlemmer bidrar med andre perspektiver, de kjenner andre målgrupper og besitter bredere bærekraftskompetanse. De er vokst opp i en tid hvor bærekraftig utvikling ikke er et nytt og fremmed fenomen, men selve premisset for hvordan vi forvalter ressurser.

Millenniumsgenerasjonen utgjør nå globalt flere enn noen annen aldersgruppe. De har mer kjøpekraft, andre matvaner og livsstil, og et helt annet miljøfokus enn generasjonene over. Nesten 80 prosent av investorer i denne alderen setter ESG-krav som førsteprioritet, når de velger investeringer og hvordan de skal tjene penger i fremtiden. Det er denne generasjonen styrene må forstå dersom selskapene de leder skal være konkurransedyktige i fremtidens økonomi.

Slik vi ser det, er det to ting som er viktig i hvordan et styre er satt sammen. Samlet skal styret ha kompetansen som er nødvendig for virksomhetens strategiske og økonomiske utvikling, og kontroll og risiko. På den andre siden mener vi at styrer i likhet med politikken og andre samfunnsarenaer også bør representere befolkningen eller målgruppene de forsøker å nå.

For å sikre ulike perspektiver i styrerommet er aldersmangfold viktigere enn både etnisk bakgrunn og kjønn, mener styremedlemmer i 500 av verdens største selskaper. Det viser PWCs undersøkelse av selskapene på aksjeindeksen S & P 500. Rapporten viser at det kun er seks prosent av styremedlemmene som er under 51 år.

Det er faktisk flere styremedlemmer over 75. En tilsvarende bred oversikt over styrene i norske selskaper finnes ikke. Future Boards og Aker BioMarine kunne riktignok avsløre en tilsvarende skjevfordeling i Norge, etter å ha sett nærmere på rundt 200 av selskapene på Oslo Børs: Bare åtte prosent av styremedlemmene i disse bedriftene er under 40 år. Blant de børsnoterte selskapene i Oslo er det flere styremedlemmer over 80 år enn under 30.

Det er nødvendig med en omfattende kartlegging av mangfold, alderssammensetting og bærekraftskompetanse i norske styrerom, både i store og mellomstore selskaper. En slik oversikt eksisterer altså ikke i dag, og er avgjørende for at vi skal kunne møte utfordringene og mulighetene vi står overfor i fremtidens næringsliv.

I tillegg må kompetansen økes. UN Global Compact Norges bidrag er et styrenettverk vi har lansert sammen med DNV, Future Boards og Skift, med mål om at styremedlemmer skal lære mer om hvorfor og hvordan bærekraft kan integreres i styrets arbeid.

Her settes aldersmangfold på agendaen og yngre styremedlemmer inviteres med i arbeidet. Kartlegging og opplæring er selvfølgelig ikke nok. Vi i UN Global Compact Norge, Future Boards og Aker BioMarine oppfordrer alle bedrifter i Norge til å ha minst ett styremedlem som er 40 år eller yngre.

Vi skal gjøre vårt beste for å bidra til dette, og har startet med oss selv. Cilia Holmes Indahl (31) og Line Asker (40) er blitt styremedlemmer i Aker BioMarine og UN Global Compact Norge.

Nå oppfordrer vi din virksomhet til å gjøre det samme.

Les på E24+

Flere over 80 enn under 30 i norske styrer: – Jeg tror at selskapene går glipp av innovasjon

Les også

Fersk rapport: Minoritetspersoner føler seg diskriminert i arbeidslivet

Mangfoldsbarometeret
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om