Nederlag for Voi, Tier og Ryde – må begrense seg til 8.000 elsparkesykler

Antallsbegrensningen i Oslo kommunes nye forskrift om elsparkesykler blir stående.

Utleierne av elsparkesyklene i Oslo må belage seg på å holde antallet nede fremover.
Publisert:

Det besluttet Oslo tingrett fredag.

– Vi har akkurat mottatt kjennelsen, og skal nå bruke litt tid på å sette oss skikkelig inn i den, før vi tar stilling til veien videre. Dette er en svært dårlig nyhet for de flere hundre tusen brukerne i Oslo, som allerede i dag opplevde store problemer, sier Julia Sandstø talsperson i Tier til E24.

I kjennelsen fra tingretten står det at retten har hatt liten tid til rådighet for avgjørelsen da prosedyren ble avsluttet fredag for en uke siden og forskriften trådte i kraft i dag.

I sin begrunnelse skriver tingrettsdommeren at retten ikke kan «se at maksimalbegrensningen på 8.000 utleiesykler, fordelt på de 12 aktører, er uforholdsmessig.»

Retten bemerker samtidig at «antallet på 8.000 utleiesykler er opplyst å presentere en av Europas høyeste kjente flåtestyrker, innbyggertall betraktet.»

Retten: Enkel matematikk

Tingrettsdommer Terje Reinholdt Johansen skriver at spørsmålet er om antallsbegrensningen er et egnet virkemiddel, og viser her til at utstrakt bruk av elsparkesykler helt klart fører til hyppige skader på mennesker og materiell.

«Det beror i utgangspunktet på enkel matematikk å trekke den slutning at færre elsparkesykler i omløp vil begrense skadepotensialet og dempe fryktopplevelser, særlig i forhold til svaksynte, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. En begrensning i antall elsparkesykler vil utvilsomt skape bedre fremkommelighet og tryggere byrom», skriver tingrettsdommeren.

Elsparkesykkelaktørene pålegges samtidig å betale 248.000 kroner i saksomkostninger til Oslo kommune.

– Vi registrerer at Oslo tingrett ikke har gitt midlertidig forføyning, men selve saken skal behandles av tingretten senere. Vi er alle enige om at vi trenger en ryddig bransje med fornuftige regler, men vi er uenige med Oslo kommune om begrensningen på 8000 sparkesykler, sier administrerende direktør Kjetil Graver i Ryde.

Administrerende direktør Christina Moe Gjerde i Voi skriver i en tekstmelding til E24 at de nå må bruke tid på å sette seg skikkelig inn i kjennelsen.

– Denne saken gjelder ikke om det er behov for reguleringer i Oslo, det er alle enige om. Den handler om at makstaket på 8.000, uten noen begrensning på antallet tilbydere, er en oppskrift på mislykket regulering. Det har kommet tydelig frem i retten, og vi håper det uansett fører til endringer, skriver Gjerde.

Hun skriver videre at Voi og aktørene vil fortsette å søke dialog med byrådet om regulering og ytterligere tiltak for å løse problemene i hovedstaden.

– Alle internasjonale erfaringer, den ledende ekspertisen og politikerne i Oslo selv, peker på anbudsprosesser som løsningen. Vi håper og tror at det nå, uansett vei videre, blir jobbet med et anbud i hovedstaden slik bystyret tidligere har vedtatt.

Les også

Sparkesykkel-aktører raser etter nye innstramminger: – Dette straffer alle

Byråden: Forventer at aktørene tar ansvar

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG) i Oslo kommune sier hun er glad for tingrettens beslutning.

– Dette er jeg veldig glad for. Det enorme antallet elsparkesykler i Oslo har ført til store utfordringer for fremkommeligheten i byen. Det har vært en uholdbar situasjon for mange i byen vår, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og eldre, skriver Stav i en e-post til E24.

– I tillegg har omfanget av skader ved bruk av elsparkesykler blitt så stort at helsevesenet roper varsku. Derfor har det vært viktig for byrådet å redusere antallet elsparkesykler, i tillegg til de andre reglene vi nå innfører.

– Nå forventer vi at aktørene tar ansvar og følger de nye reglene fremover.

Les også

Statssekretær om sparkesykkel-ulykker: – Rystende

Utsatte fristen

Onsdag denne uken besluttet kommunen å utsette innsamlingen av inaktive elsparkesykler frem til 15. september, for å gi retten tid til å komme med en kjennelse.

I et brev til aktørene, som E24 har fått tilgang til, opplyser kommunen at de vil prioritere å fjerne sparkesykler fra aktører som ikke har fått tillatelse til å leie ut.

Likevel ba de om at Voi, Tier og Ryde og de andre aktørene deaktiverte samtlige elsparkesykler som overgikk antallsbegrensningen på 667 per selskap.

Les også

Oslo nattestenger sparkesykler fra klokken 23

Stevningen mot Oslo kommune ble levert i midten av august, etter at byrådet hadde vedtatt en forskrift som begrenset antallet elsparkesykler i byen til 8.000.

Antallet skal ifølge forskriften fordeles likt mellom alle aktører som får utleie-tillatelse, noe som medfører at 12 aktører får 667 elsparkesykler å rutte med.

Ville stoppe maksbegrensningen

Voi, Tier og Ryde har argumentert med at det vil bli svært vanskelig for brukerne å finne en relevant elsparkesykkel uten å ha installert 12 forskjellige apper på telefonen. De mener man heller burde regulere antallet aktører og å holde anbudsrunder, noe Oslo-byrådet ikke har utelukket som alternativ neste år.

Hovedkravet i stevningen var at retten erklærte begrensningen på 8.000 elsparkesykler som ugyldig. De viste til tjenesteloven, som sier at krav om tillatelse til å leie ut bare gjelder dersom ordningen «er egnet og nødvendig for å oppnå formålet med tillatelsesordningen eller kriteriet.»

Aktørene kaller kravene i forskriften for «vilkårlig fastsatt», og mener de legger opp til et helt uforutsigbart system for næringen.

Publisert:
Gå til e24.no