Russisk utstyr på vei til Svalbard: UD har gitt unntak fra sanksjoner

Russland har reagert kraftig på at gruvesamfunnet Barentsburg rammes av sanksjoner. Onsdag krysset en norsk lastebil grensen i Finnmark med flere varer på vei nordover.

GRØNT LYS: En norsk lastebil frakter russiske varer på Norges fastland (t.h.) på vei til Barentsburg på Svalbard (t.v) etter at gruveselskapet Trust Arktikugol fikk dispensasjon av Utenriksdepartementet.
Publisert:

Utenriksdepartementet (UD) har gitt det statseide russiske gruveselskapet Trust Arktikugol en dispensasjon fra sanksjoner som forbyr import av russiske varer, viser dokumenter E24 har fått innsyn i.

Dispensasjonen gjelder for en spesifikk varelast til Barentsburg, som inkluderer selvutjevnende gulv, metallbrannskap og deler til gravemaskin og trommelkuttemaskin.

Tolletaten opplyser til E24 at varene ankom grenseovergangen på Storskog i Finnmark onsdag ettermiddag denne uken. Det ble startet transittering til Tromsø, der varene legges inn på tollager før de eksporteres til Svalbard, ifølge etaten.

Varene blir transportert med lastebil fra Murmansk til Tromsø av det norske selskapet Ishavsbunkers og videre med Bring Cargos skip til Svalbard, ifølge Trust Arktikugols søknad til UD.

Ishavsbunkers ønsker ikke å kommentere saken. Bring skriver til E24 at de forholder seg til kjørereglene de får fra norske myndigheter.

PÅ NORSK JORD: Bildet viser de russiske varene til gruveselskapet Trust Arktikugol på en lastebil på det norske fastlandet.

Norge har stengt grensen for russiske transportselskaper etter Ukraina-invasjonen. Tidligere i år oppsto det gnisninger mellom Norge og Russland som følge av at en matforsyning på vei til Barentsburg ble stanset.

UD bekrefter overfor E24 at Trust Arktikugol har fått innvilget én søknad om dispensasjon fra importforbudet. Departementet har nylig mottatt nok en søknad fra gruveselskapet som «vil bli behandlet på vanlig måte».

Sanksjoner rammer «urimelig hardt»

Formålet med UDs dispensasjon er at Trust Arktikugol skal kunne opprettholde sin gruvevirksomhet og dermed sikre grunnleggende behov for lokalbefolkningen i Barentsburg.

«De oppførte varene er absolutt nødvendige for produksjonsaktiviteter og livsstøtte til russiske bosetninger,» skrev Trust Arktikugols generaldirektør Alexander P. Veselov i søknaden til UD datert 13. juli.

UD mener importforbudet rammer Trust Arktikugol «urimelig hardt», og at befolkningen i Barentsburg er særlig avhengig av selskapets gruvevirksomhet og tilstedeværelse.

«Det har ikke vært intensjonen til norske myndigheter at sanksjonsregelverket skal føre til stans i Trustens gruvevirksomhet i Barentsburg. Dette vil dermed utgjøre en klart utilsiktet virkning av sanksjonene», skriver departementet i sin vurdering datert 19. juli.

Samtidig påpeker UD at det skal være høy terskel for å gi dispensasjoner, som skal fungere som en sikkerhetsventil.

Uklarhet rundt forsinket frakt

Trust Arktikugol fikk en tidsbegrenset dispensasjon for en spesifikk forsendelse mellom 1. og 8. august, men varene ble ikke transportert i det opprinnelige tidsrommet.

E24 har spurt UD om en slik forsinkelse vil ha noen konsekvenser for dispensasjonen. UD har vist til Tolletaten for svar.

Tolletaten svarer til E24 at de «arbeider med å få UD sin vurdering av om dispensasjonen anses gyldig selv om fristen har gått ut».

I en tidligere versjon av denne artikkelen ble selskapet Ishavsbunkers omtalt som Ishavbulkers. Feilen ble rettet 13. august klokken 16.26.

Publisert:
Gå til e24.no