Regjeringen fjerner drivstoffavgift fra 1. januar 2023

Regjeringens forslag om å fjerne grunnavgiften på mineralolje fra 1. januar 2023 er vedtatt av Stortinget.

Fra nyttår kuttes drivstoffavgiftene med 2,2 milliarder kroner.
Publisert:

Avgiftskuttet vil særlig komme bygg- og anleggsbransjen til gode, skriver regjeringen i en pressemelding torsdag morgen.

Totalt blir drivstoffavgiftene kuttet med 2,2 milliarder kroner fra 1. januar, etter at man har regnet inn økning i Co2-avgiftene.

– Drivstoffprisene har økt kraftig gjennom 2022. Mange husholdninger og bedrifter opplever høye drivstoffpriser som en stor utfordring. Reduserte drivstoffavgifter bidrar til å gjøre hverdagen litt enklere for husholdninger og næringsliv, og vil bety spesielt mye for bygg- og anleggsbransjen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i meldingen.

Kutt på 1,88 milliarder

Ifølge regjeringens beregninger vil reduksjonen i veibruksavgift på drivstoff samlet reduseres med 1,88 milliarder kroner.

På den andre siden får staten økt inntektene sine med 1,26 milliarder kroner ved å øke Co2-avgiften.

Netto avgiftsreduksjon på drivstoff i veitrafikken blir dermed i overkant av 600 millioner kroner, oppgir regjeringen i meldingen.

– Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at vi vil redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter. Reduksjonen i drivstoffavgifter i 2023-budsjettet er en direkte oppfølging av regjeringens avgiftspolitikk, sier Vedum.

Avgiftslette for jordbruksmaskiner

For jordbruks- og anleggsmaskiner, såkalte ikke-veigående maskiner, får en avgiftslette på 1,95 milliarder kroner ved fjerning av avgift på mineralolje. Samtidig vil disse maskinene bidra med 390 millioner kroner i statskassa ved økningen i Co2-avgiften. Regjeringen beregner dermed netto avgiftsreduksjon for ikke-veigående maskiner til 1,56 milliarder kroner.

Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 15,5 til 17 prosent.

I tillegg innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner, som settes til 10 prosent.

Regjeringen mener klimaeffekten av avgiftsreduksjonene vil veies opp med økt omsetning av biodrivstoff som erstatter fossilt drivstoff.

Publisert: