Regjeringen vil halvere tobakkskvoten – men reglene gjelder ikke for alle

Med Støre-regjeringens nye taxfree-regler vil for eksempel Kjell Inge Røkke fortsatt kunne ha med seg 200 sigaretter til Norge. De som bor i Norge får kun ha med seg halvparten.

Travel Retail Norway frykter store inntektstap og tapte arbeidsplasser med regjeringens nye tobakkskvoter.

Publisert:

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å halvere taxfreekvoten på tobakksvarer. Mens du i dag for eksempel kan handle 15 bokser snus (à 16 gram), innebærer Støre-regjeringens lovforslag at det fra neste år kun vil være lov å ta med seg syv og en halv boks.

Men reglene vil ikke gjelde for andre. Turister vil fortsatt kunne ha med seg dagens kvote – 200 sigaretter eller 250 gram tobakk – inn i landet.

Gjelder ikke turister

4. juni 1954 undertegnet Norge en internasjonal traktat, som pålegger avtalepartene å åpne for toll- og avgiftsfri innførsel av blant annet 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer.

Avtalen, som heter «Konvensjon om tollettelser for turister», innebærer at turister fremdeles kan ha med dagens tobakkskvote til Norge.

I denne konvensjonen er en turist definert som «enhver person som ikke er bosatt eller skal bosette seg i landet varen innføres til» og som skal være i Norge i minst et døgn – og ikke lenger enn et halvt år, ifølge Finansdepartementet. Altså: det er bostedet ditt som avgjør hvorvidt du er turist.

«Av hensyn til denne konvensjonen kan innstrammingen i reisekvoten for tobakksvarer ikke omfatte turister», skriver Finansdepartementet i en preposisjon til Stortinget om skatter, avgifter og toll i det nye statsbudsjettet.

Det betyr at for eksempel Kjell Inge Røkke, som nylig har valgt å flytte til Sveits, ikke blir omfattet av de foreslåtte reglene.

– Tolletaten vil føre kontroll med dette på samme måte som de kontrollerer andre restriksjoner på innførsel av varer, utdyper Finansdepartementet i en e-post til E24.

Konvensjonen regulerer ikke volumet av varer som selges på tax free-utsalg på lufthavner ved ankomst til Norge. Finansdepartementet foreslår at også turister får kvoten halvert, så lenge de handler i Norge.

Les også

Ut mot ekstra arbeidsgiveravgift: – Dette er å gå baklengs inn i fremtiden

– Vil koste luftfarten dyrt

Forslaget vil føre til store inntektstap, mulig tap av arbeidsplasser og i ytterste konsekvens økt grensehandel, mener Haakon Dagestad, HR- og kommunikasjonssjef i Travel Retail Norway.

HR- og kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway.

Selskapet har vunnet kontrakten med å drifte taxfree-butikkene fra 2023 til 2028 på flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

– Dette vil koste norsk luftfart dyrt. Den nye tobakkskvoten vil kunne føre til at mer enn hver tiende krone fra taxfree-butikkene går tapt, sier Dagestad.

Han anslår at tobakksvarer utgjør om lag 20 prosent av omsetningen på taxfree-butikkene.

Finansdepartementet påpeker i budsjettdokumentene at taxfree-salget har stor betydning for Avinors økonomi, og er et viktig bidrag til å finansiere drift og investeringer ved Avinors flyplasser.

«I 2019, som er siste normalår før pandemien, utgjorde Avinors inntekter fra taxfree-omsetningen om lag 2,9 mrd. kroner, det vil si rundt 25 pst. av Avinors samlede inntekter.», skriver departementet i en proposisjon til Stortinget.

– Overraskende

Haakon Dagestad i Travel Retail Norway mener regjeringens timing for å komme med et slikt forslag knapt kunne vært dårligere.

– Det er overraskende at regjeringen kommer med dette nå. Mange av våre ansatte har vært permittert i to år, og nå kommer dette på toppen. Vi trodde at vi, gjennom pandemien, hadde synliggjort at vi er en stor og viktig arbeidsplass, sier Dagestad.

– Men helt utenkelig var det ikke – Arbeiderpartiet har tross alt hatt et tilsvarende forslag i sine alternative budsjetter da de satt i opposisjon, legger han til.

Publisert: