EU-kommisjonen foreslår å opprette et kartell for gasskjøp

EU-kommisjonen vil legge til rette for at gasselskaper kan danne et kartell som sammen kjøper inn gass til EU. Målet er å forhandle fram bedre gassavtaler.

Publisert:

Felles gassinnkjøp er ett av flere krisetiltak EU-kommisjonen foreslår i sin nye energipakke tirsdag.

Forslaget går ut på at EU-landene samkjører sine gassbehov og ser etter tilbud på markedet som kan møte den samlede etterspørselen. «Selskaper får tillatelse til å danne et europeisk konsortium for gassinnkjøp, i henhold til EUs konkurranseregler», skriver kommisjonen.

– Vi vet at vi er sterke sammen. Derfor vil vi operasjonalisere felles innkjøp, sa kommisjonens president Ursula von der Leyen på en pressekonferanse.

Les på E24+

Det kan bli ny «vedkrise»: Historisk høy pris og etterspørsel

Tøffe tider i vente

Målet er å fylle gasslagrene for neste vintersesong. Minst 15 prosent av fyllingsgraden i medlemslandenes gasslagre skal dekkes i fellesskap.

Tanken er at EU kan bruke sin samlede kjøpekraft til å forhandle fram bedre gassavtaler på vegne av mindre medlemsland og små selskaper.

– Vi vet at Europas energibehov er veldig stort. I stedet for å overby hverandre, bør medlemslandene og energiselskapene styrke hverandres kjøpekraft, sa Von der Leyen.

EU går en tøff vinter i vente, men det kan bli enda verre neste år, advarer kommisjonen. Dersom Russland kutter gassleveransene helt, vil Europa mangle opptil 100 milliarder kubikkmeter gass hvert år fram til 2025, konkluderer de.

Olje- og energiminister Terje Aasland sier en kommentar til E24 at det er naturlig at EU vil gjøre tiltak for å øke energisikkerheten og adressere den krevende situasjonen i energimarkedet.

– Fra norsk side er vi opptatt av at man i vurdering av tiltak ser på tiltak som løser hovedproblemet; mangel på gass og kraft. Tiltak bør sikre at markedet fortsatt fungerer effektivt og at det ikke innføres tiltak som har utilsiktede konsekvenser og som i verste fall kan bidra til å forverre situasjonen, sier Aasland.

Les på E24+

10 alternative måter du kan lage din egen strøm og varme

Vil presse ned gassprisen

EU-kommisjonen foreslår også en rekke tiltak som sammen skal stabilisere gassmarkedet og presse ned prisene:

  • Utvikle en ny referansepris for LNG (flytende naturgass) på den nederlandske gassbørsen (TTF) innen mars 2023.

I dag er det TTF som setter referanseprisen for gasshandel i EU. Denne er tett knyttet til prisen på rørgass, som det har vært stor mangel på. Størstedelen av EU bruker imidlertid LNG, og ikke rørgass. Derfor mener kommisjonen det er mer riktig å ha en egen referansepris for LNG.

  • I mellomtiden skal de skyhøye gassprisene på TTF-børsen stabiliseres gjennom en egen krisemekanisme som aktiveres når det trengs.

Mekanismen går ut på at det settes et dynamisk pristak for alle transaksjoner på gassbørsen. Det skal også innføres en egen mekanisme for å stabilisere prisene på dag-til-dag-markedet.

I tillegg vil kommisjonen gi medlemslandene mer handlingsrom til å støtte energiselskaper som sliter med likviditeten.

Foreslår ikke pristak

Heller ikke i denne omgang foreslår kommisjonen å innføre et pristak på gass, slik flere medlemsland har krevd. Støre-regjeringen har gjentatte ganger advart EU mot et gasspristak.

Kommisjonen lukker imidlertid ikke døren helt for å sette en makspris på gass brukt i produksjon av strøm. Den såkalte iberiske modellen har bidratt til å få ned prisene i Spania og Portugal og «fortjener å bli vurdert på EU-nivå», heter det i forslaget.

EU-kommisjonens energipakke skal diskuteres når medlemslandenes stats- og regjeringssjefer samles til toppmøte torsdag og fredag.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om