Veireno-sjef Jonny Enger idømt fengselsstraff

Tidligere Veireno-leder Jonny Enger er i Follo tingrett dømt til ett år og tre måneders fengsel for grove brudd på arbeidsmiljøloven.

  • David Bach
Publisert:

Tidligere Veireno-leder Jonny Enger er i Follo tingrett dømt til ett år og tre måneders fengsel for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det skriver Øst politidistrikt i en pressemelding. Straffen er strengere enn aktors påstand på ett år.

– Dommen er et klart signal om at oppstart av prosjekter, som har en viss risiko for brudd på arbeidsmiljøloven, krever at det tas høyde for dette og at det planlegges for å møte uforutsette hendelser, sier politiinspektør Tor Anders Persen i Øst politidistrikt i en melding.

Bakgrunn: Veireno-sjef må møte i retten etter søppelkaoset i Oslo

Bot på 4,5 millioner

Saken gikk for Follo tingrett i starten av september. I dommen peker retten på at Veireno ikke tok høyde for risikoelementer eller uforutsette hendelser, og kaller det uforsvarlig. VT Gruppen, Veirenos morselskap, ble samtidig idømt en bot på 4,5 millioner kroner, ifølge dommen.

Det ble store problemer med søppelhenting i Oslo da Veireno tok over ansvaret i oktober 2016. Kommunen mottok over 30.000 klager fra byens innbyggere, og mange steder hopet søpla seg opp, skriver NTB.

Saken dreide seg om ti brudd på arbeidsmiljøloven, i Vestfold fra oktober 2015 til november 2015 og i Oslo fra oktober 2016 til januar 2017. Rettssaken omfattet også VT Gruppen som eide Veireno.

I februar i fjor ble det kjent at renovasjonsselskapet Veireno hadde brutt arbeidsmiljøloven over 2.000 ganger fordi de ansatte jobbet for lange dager og ikke fikk nok hvile. Enger slo selskapet konkurs 22. februar samme år. Oslo kommune hadde da hevet kontrakten. Kort tid senere ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet.

Les også

Tidligere Veireno-sjef tok ut 8,7 millioner i utbytte tross konkurs

Anker dommen

– Enger er skuffet over resultatet. Han mener at dommen er uriktig for så vidt gjelder skyldspørsmålet. Dernest bryter straffeutmålingen etter hans mening fullstendig med gjeldende rett. Dommen vil bli anket, skriver Engers forsvarer, advokat Christian Lundin i Ness Lundin, i en e-post til E24.

Han skriver videre at Enger opplever saken som «en absurd situasjon».

– Arbeidsmiljøloven ble brutt for å løse en samfunnskritisk oppgave, nemlig å tømme søppelet for å unngå oppblomstring av rotter, fare for epidemier og så videre.

Han gjorde dette etter massivt påtrykk fra Oslo kommune, skriver advokaten videre, og viser til at det var en rekke forhold utenfor Engers kontroll som gjorde at arbeidsmiljøloven ble brutt.

– Eksempelvis Oslo kommunes avfallsdeponi som boikottet ham, en rekke biler som gikk i stykker på grunn av produksjonsfeil, han fikk overlevert 8.000 nøkler fra Oslo kommune i et komplett kaos dagen før oppstart, dataanlegget som Oslo kommune hadde anskaffet – og som Enger var forpliktet å bruke – fungerte overhodet ikke, og fungerer fortsatt ikke, ansatte som arrangerte «gå sakte aksjon» og så videre.

Les også

Tidligere Veireno-sjef tiltales etter søppelkaos

– Tapte 40 millioner på søppelkjøringen

Advokaten mener Oslo kommune var kjent med at arbeidsmiljøloven ble brutt, men at de likevel krevde at søppelet ble hentet. Dermed kunne Enger ikke forutse de forholdene som førte til forsinkelsene og bruddene på arbeidsmiljøloven, påpeker Lundin.

– Han opplever det derfor som svært urimelig at han skal havne i fengsel for å ha gjort det Oslo kommune krevde at han gjorde, nemlig å tømme søppelet.


Advokaten skriver videre at Enger har gått på store tap som følge av kaoset i Oslo.

– Ingen av de ansatte ble pålagt å jobbe overtid, og ingen ble skadet som følge av bruddene. Enger tjente ikke på bruddene. Tvert imot tapte han cirka 40 millioner på søppelkjøringen.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Redusert fengselsstraff i ankesaken etter søppelkaoset – varsler likevel anke

  2. Tidligere Veireno-sjef må møte i retten etter søppelkaoset i Oslo

  3. Veireno-saken skal prøves for Høyesterett

  4. Tidligere Veireno-sjef dropper søksmål mot Oslo kommune

  5. Veireno-sjef Jonny Enger dømt til 120 dagers fengsel