Disse spørsmål vil Lunder ikke svare på

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder avviste flere spørsmål fra pressen ved en pressekonferanse onsdag.

  • Johan Nordstrøm
Publisert:

Slik åpnet tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunders forsvarer advokat Cato Schiøtz pressekonferansen der Jo Lunder møter pressen.

– Jo Lunder skjønner at denne saken har stor offentlig interesse, sier Schiøtz.

Det er tre temaer Lunder ikke vil svare på spørsmål om:

* Hva Telenor visste eller ikke visste i saken.

* Vimpelcoms skyld eller ikke.

* Taushetsbelagte opplysninger. Spesielt hva gjelder tilbakemeldinger fra det amerikanske advokatselskapet som gjorde en undersøkelse av om transaksjonen til Takilant kunne gjennomføres.

–Disse spørsmålene er gjenstand for etterforskning, sier Schiøtz.

Lunder mener at han har vært veldig opptatt av at de ikke gjorde noe galt i Vimpelcom. Samtidig mener han at det av styreprotokoller fremgår at han gjentatte ganger sa i Vimpelcom-styret at det er veldig viktig at vi ikke gjør noe galt når vi går inn i det som kommersielt er interessant i land som Usbekistan.

– Jeg har ikke sett noen dokumenter som knytter den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova til Takilant, sier Lunder.

Han legger til:

Jeg har aldri møtt henne. Jeg har ikke vært i Usbekistan en gang.

(artikkelen fortsetter under bildet)

KORRUPT: Den usbekiske presidentdatteren Gulnara Karimova er knyttet til Vimpelcom-skandalen.

Jason Lee
Les også

Charles (70) fronter søksmålet mot Jo Lunder og Vimpelcom

Kritiserer Økokrim

Schiøtz mener at Lunder ikke hadde et apparat for å undersøke spørsmål om korrupsjon i Usbekistan. Han mener samtidig at Økokrim har fortiet at Lunder har uttrykket at han har vært bekymret for korrupsjon, selv om dette har fremgått i styrereferater.

– Det amerikanske advokatselskapet ga Lunder medhold til å gå i gang med virksomheten i Usbekistan i 2006, sier Schiøtz. Videre sier han at da kom det et varsel om mulig korrupsjon. Da ble Lunders årvåkenhet skjerpet, og han initierte stans.

Advokaten forteller at Lunder tok en timeout på en måned, og så blir mulig korrupsjon undersøkt av et annet amerikansk advokatfirma.

– Det var flere som undersøkte, og tilbakemeldingene var klare. Ikke noen innvendinger, og dette var ikke noen liksom-prosess, sier Schiøtz.

– Etter at advokatkontoret hadde arbeidet og levert en anbefaling, fikk jeg råd fra både økonomi- og finansdirektøren samt begge mine jurister i juristavdelingen i Vimpelcom, og da hadde jeg råd og anbefalinger fra alle som burde vite. Da sa jeg at vi kunne gå i gang med å sikre disse 4G-lisensene, sier Lunder.

– Jeg ga det amerikanske advokatkontoret fullmakt til å lese e-poster for å kunne gjøre en god jobb. Jeg har gjort hva jeg kunne, og kan ikke se hva annet jeg kunne ha gjort, sier Lunder.

BLI OPPDATERT: Dette er Vimpelcom-skandalen

Lunder sier han at han i 2011 fikk en flashback da han hørte om Takilant.

– I perioden 2005–2008 var det flere transaksjoner til Takilant som ble godkjent av styret, men disse var også gjenstand for analyser om mulig korrupsjon.

Lunder sier at han ikke var kjent med at Takilant var et postkasseselskap i 2011.

– Dette er det som etterforskes nå, og jeg kan bare svare på hva jeg visste og hva jeg gjorde, sier Lunder.

– Så du setter i gang en undersøkelse, og så leser du bare en konklusjon, spør NTBs journalist ved pressekonferansen.

Lunder vil ikke svare på dette.

(artikkelen fortsetter under bildet)

KORRUPSJONS-SIKTET: Jo Lunder møtte pressen sammen med sin advokat Cato Schiøtz.

Tore Meek
Les også

Jo Lunder trekker seg fra rigg-styre

Ødeleggende

– For Jo Lunder som er selskapets [red: Vimpelcoms] konsernleder, er en no-comment policy i selskapet ødeleggende. Selskapet er sannsynligvis skyldig i korrupsjon, da smitter det over på Jo Lunder. Det er et ekstremt viktig å fortelle den andre historien, og derfor vil Lunder møte pressen, sier Schiøtz.

Samtidig kritiserer Schiøtz Økokrim for begjæringen om varetektsfengslingen.

Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder ble overraskende løslatt etter at Økokrim tapte anken mot Jo Lunder i Borgarting lagmannsrett. Økokrim anker ikke videre.

– Det er dårlig etterforskning som Økokrim har bedrevet, og det holdt på å gå ut over Lunder, sier Schiøtz.

Han reiser spørsmål ved om Økokrim har et markeringsbehov i denne saken.

– Er det slik at Økokrim vil sende et signal til norske selskaper om å skjerpe seg, ellers havner de på glattcelle, og at dette da går ut over Lunder, spør Schiøtz.

E24 har onsdag snakket med førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland:

– Et mindretall i Lagmannsretten mener at fengsling av Jo Lunder er godt nok begrunnet, og at Jo Lunder mest sannsynlig vil kontakte og påvirke vitner hvis han ikke holdes fengslet. Hva tenker du om dette?
– Økokrim deler mindretallets syn, og det var derfor vi ba om varetektsfengsling. Men vi respekterer konklusjonen, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland, til E24.
Samtidig sier hun at Økokrim vil fortsette å etterforske saken.

(artikkelen fortsetter under bildet)

BEGJÆRTE LUNDER VARETEKTSFENGSLET: Tidligere Vimpelcom-sjef Jo Lunder ble framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett, fredag. Her politiadvokat Linn Eckhoff Dolva og Marianne Djupesland (t.h), førstestatsadvokat og leder for korrupsjonsteamet i Økokrim.

Gorm Kallestad
Les også

Vimpelcom tjener rått i Usbekistan

Påberopte seg taushetsplikt overfor Økokrim

– Hva mener du om rapporten som det amerikanske advokatfirmaet produserte?
– Når det gjelder rapporten har vi ikke tilgang til den, fordi det dreier seg om rettsråd underlagt advokat-klientprivilegiet. VimpelCom har derfor ikke villet dele rapporten med etterforskende myndigheter. Lunder har ikke villet svare på hvilket mandat som er gitt til det amerikanske advokatfirmaet, eller hvilke spørsmål som er stilt til advokatfirmaet, under henvisning til at dette er underlagt taushetsplikt fordi det er rettsråd, sier Djupesland til E24.
– Mener Lunder at han har taushetsplikt overfor Økokrim som etterforsker saken?
– Ja, sier Djupesland.

– Vil Økokrim avhøre flere nåværende eller tidligere styremedlemmer i Vimpelcom-styret?
– Hvilken informasjon de ulike personene i konsernledelsen i VimpelCom og i styret hadde er et sentralt etterforskningstema, men det er ikke naturlig for oss å snakke om hvilke avhør vi planlegger, sier Djupesland til E24.
Mindretallet i Lagmannsretten mener også at det som så langt foreligger av opplysninger ikke gir tilstrekkelig holdepunkter for at Lunders forklaring om at rådgiverne hans skulle snu hver stein er riktig.

Det vises særlig til den prosessen det amerikanske advokatfirmaet og andre gjennomførte. I kjennelsen fra Lagmannsretten fremgår også at Økokrim mener at det kan ha vært en slags «skinnprosess».

(artikkelen fortsetter under bildet)

ØKOKRIM-KRITIKK: Advokat Cato Schiøtz tordnet mot Økokrim som har siktet Jo Lunder for korrupsjon.

Tore Meek

Den tidligere VimpelCom-sjefen ble pågrepet på Gardermoen torsdag i forrige uke etter at han hadde blitt siktet for grov korrupsjon i forbindelse med VimpelCom-saken. Han satt ifølge sin forsvarer i en periode på glattcelle før han ble overført til den normale varetekten.

– Han har hele tiden benektet dette. Han er selvfølgelig veldig glad for avgjørelsen. Det er veldig sjeldent at Økokrim ikke får medhold for varetektsfengsling og det er enda sjeldnere at vurderingen er manglende straffskyld, sa Lunders forsvarer til VG.

Les også

Telenor avslutter konsulentavtale med Baksaas

Les også

Vimpelcom tjener rått i Usbekistan

Les også

Tidligere Vimpelcom-sjef pågrepet

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
  2. Veon (tidl. Vimpelcom)

Flere artikler

  1. Forsvarer: Lunder spurt om utbetaling på 30 millioner dollar

  2. – Vi vant 2–1

  3. Tidligere Vimpelcom-sjef pågrepet

  4. Fengslingsmøte bak lukkede dører for Jo Lunder

  5. Jo Lunder blir ikke varetektsfengslet