NYTTÅRSRAKETTER: Investtech har plukket ut tre nyttårsraketter.

Kommentar: Nyttårseffekten - statistiske resultater

Investtech har sett på hvilke type aksjer som historisk har gjort det bra i perioden rundt nyttår.

  • Geir Linløkken
    Geir Linløkken
    Geir Linløkken er analyse- og forskningssjef hos Investtech.
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Kort fortalt er det enkelt: Risikable aksjer.

Vi har studert tre forhold statistisk.

1. Aksjer som har falt mye

Aksjer som har falt mye har tradisjonelt utgjort hovedtyngden av aksjer i en portefølje av nyttårsraketter.

Tanken er at aksjer som har gjort det svakt fram til begynnelsen av desember, ofte får seg en ekstra knekk fram mot jul. Dette kan være drevet av investorer som vil realisere tap for å få skattefradrag, og av porteføljepynting før årets regnskap gjøres opp. Deretter får de samme aksjene en god opptur i romjulen og i begynnelsen av januar.

En forskningsrapport fra Investtech fra 2008 viser at gjennomsnittlig oppgang for årets tapere på Oslo Børs var på 8,3 prosent i januar. Av dette kom hele 6,9 prosentpoeng fra nyttår og fram til 10. januar.

2: Små selskaper

Små selskaper gjør det statistisk bedre enn store selskaper i tiden rundt nyttår, spesielt i januar. Statistikk Investtech har beregnet for Oslo Børs over perioden 1996 til 2015 viser at 60-80%percentilen av aksjene basert på likviditet, tilsvarende aksjer med mellom cirka en og ti millioner kroner i gjennomsnittlig daglig omsetning, har steget 1,1 prosentpoeng mer enn de største aksjene i desember og 3,4 prosentpoeng mer i januar.

3: Volatile selskaper

Høyvolatile selskaper, altså aksjer der kursen svinger mye fra dag til dag, har gjort det dårligere enn børsen i desember, men mye bedre i januar. Dette går fram av statistikk Investtech har beregnet ved å dele aksjene i fem klasser basert på volatilitet. Gruppen med de 20 prosent minst volatile aksjene steg i gjennomsnitt i desmber med 3,2 prosent og i januar med 2,1 prosent. Gruppen med de 20 prosent mest volatile aksjene steg kun 1,3 prosent i desember, med til gjengjeld med hele 7,7 prosent i januar.

Nyttårsraketter 2016

Investtech har funnet fram til en håndfull aksjer som treffer kriteriene over, i tillegg til at de er positive teknisk og/eller på innsidehandler, og dermed passer som en portefølje av nyttårsraketter. Merk at dette er aksjer med svært høy risiko. Aksjene kan gjerne falle ytterligere fram mot jul, men har altså statistiske karakteristika som historisk har sammenfalt med god avkastning i perioden fra like før jul til cirka en uke ut i januar. Under følger analyser av tre av disse.

Bionor Pharma ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Positive investorer har imidlertid nå presset kursen opp for å få tak i aksjer, noe som kommer til uttrykk ved et kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon.

En svært positiv volumbalanse styrker aksjen, og de siste dagers reaksjon tilbake gir mulighet for gode inngangskurser. Merk at likviditeten i aksjen er lav, noe som kan gi store kursutslag på kort sikt.

Investtech

Nickel Mountain Group har brutt opp etter et par måneders konsolidering. Volumutviklingen er svært positiv og det er ingen synlig motstand i det mellomlange bildet. Aksjen kan dermed gå raskt videre. Ved reaksjoner tilbake er det god støtte ved 1,20-1,40 kroner.

Investtech

Archer er en av de største taperne på Oslo Børs i år med et fall på nær 90 prosent. Aksjen har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt og et ytterligere fall, med en enda sterkere falltakt enn tidligere, indikeres.

Vi ser nå at volumet har tatt seg kraftig opp, noe som kan sammenfalle med et såkalt sell-off. Hvis dette er tilfelle, kan aksjen få en kraftig rekyl når de siste selgerne er ute. Med de høye svingningene Archer har vært gjennom, kan dette fort bety en oppgang på 50 prosent eller mer fra en bunn, i løpet av bare et par-tre ukers tid.

Investtech
Publisert:

Flere artikler