VIL LØFTE KRONEN: Norges Banks betydelige kjøp av kroner vil styrke den norske valutaen, mener E24s kommentator.

Norges Banks kronekjøp vil styrke kronen

Høyere daglige kronekjøp fra Norges Bank er en konsekvens av lavere skatteinntekter fra sokkelen, og gir støtte til forventningene om en sterkere krone fremover.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Norges Bank har økt sine daglige valutakjøp fra 600 millioner per dag i januar til 900 millioner i februar. Behovet for å veksle i markedet oppstår fordi statens inntekter i kroner sjelden sammenfaller med bruken av oljepenger over statsbudsjettet. Tidligere, da vi hadde større inntekter i kroner enn hva vi brukte, kjøpte Norges Bank valuta. Nå som inntektene har falt og bruken økt, er det blitt nødvendig å kjøpe kroner.

Økningen i kronekjøpene fra januar til februar er en direkte konsekvens av oljeprisfallet siden sommeren i fjor. Lavere inntekter for oljeselskapene betyr lavere skatteinntekter for staten. Fordi oljeselskapene kjøper færre kroner for å betale skatt, må altså Norges Bank kjøpe flere.

I teorien skulle det ikke ha noe å si hvordan staten skaffet til veie kronene som brukes. Den faktiske bruken av oljepenger, og dermed kjøp av kroner, bestemmer hvor mye kronen styrker seg.

Vi mener imidlertid at en krone kjøpt av sentralbanken veier tyngre enn en krone kjøpt av et oljeselskap for å betale skatt. Det er flere grunner til det. For det første er Norges Banks kronekjøp annonsert i forveien. Alle vet om dem. For det andre er de uavhengig av nivået på kronekursen. De må gjennomføres hver eneste dag, uten hensyn til om det er billig eller dyrt med kroner den dagen.

Og sist, men ikke minst, er det fortsatt slik at det er stigma knyttet til sentralbanker som handler i egen valuta. Det minner om perioden med fast valutakurs da sentralbanken tidvis intervenerte for å stagge en uønsket utvikling i valutakursen.

Faktisk har det også vært slik at når oljeprisen har vært høy, og kronen derfor ofte sterk, har Norges Bank kjøpt valuta. Og dermed svekket kronen. I perioder hvor oljeprisen har vært lav, og kronen ofte svak, har Norges Bank stanset sine kjøp av valuta. Selv om det er slik det må være, kan det også gi et inntrykk av en sentralbank som ikke ønsker en for sterk eller for svak krone.

Med sine 900 millioner kroner hver dag, utgjør Norges Bank knappe én prosent av den daglige omsetningen mellom euro og norske kroner. Det høres kanskje lite ut, men gitt at valutamarkedet er åpent døgnet rundt og samtidig fragmentert, vil disse beløpene være betydningsfulle.

Det kraftige oljeprisfallet har bidratt til at kronen for øyeblikket er nær rekordsvake nivåer. Etter vårt syn har imidlertid kronen svekket seg mer enn hva fallet i oljeprisen skulle tilsi. Vi venter at oljeprisen vil ta seg opp utover året, og bidra til en sterkere krone. Med god hjelp fra Norges Banks kronekjøp.

Les også

Slik påvirker oljeprisen prisen på laks

Les også

Derfor skal du bry deg om Kinas minkende valutareserver

Les også

Norges Bank kan ha «avslørt» gigantsvikt i statens oljeinntekter

Publisert:

Her kan du lese mer om