KLAR OPPFORDRING: Oljefondets resultater er middelmådige, og regjeringen og finansminister Siv Jensen (bildet) bør privatisere det, mener Lars Haakon Søraas.

Kommentar: Siv, sett ut forvaltningen av oljefondet

Finansminister Siv Jensen bør privatisere indeksforvaltningen i oljefondet. Og spare to milliarder kroner.

Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning.

Den blåblå regjeringen har nå styrt landet i ett år. En av de tydeligste trendene som kan spores i den nye politikken er økt bruk av private ressurser til å løse oppgaver som tradisjonelt har vært forbeholdt offentlige institusjoner.

En del av den offentlige forvaltningen har til nå vært skjermet fra de blåblås privatiseringsagenda: forvaltningen av oljefondet. Fondet forvaltes i dag av offentlig ansatte i en egen avdeling i Norges Bank. Resultatene har stort sett vært middelmådige. Justert for den ekstra risikoen banken har tatt, er avkastningen Norges Bank har levert i tråd med markedet.

Forvaltningskostnadene har heller ikke vært spesielt lave. Til tross for at man de seneste årene har klart å ta ut noen stordriftsfordeler er kostnadene fremdeles høye. I 2014 beløper de seg trolig til rundt 3 milliarder kroner.

Fondets resultater er på linje med det reformhungrige blåblå ideologer forventer av en offentlig institusjon: middelmådige.

Kan hele eller deler av forvaltningen av oljefondet privatiseres? Naturligvis. Kapitalforvaltning er en av de mest konkurranseutsatte industriene i verden. Tusenvis av forvaltningsselskaper tilbyr tjenester tilpasset investorer i alle størrelser og med enhver risikoappetitt. Hvis bestemor kan settes ut på anbud, så kan også forvaltningen av oljefondet settes ut.

Forvaltningen av oljefondet kan deles opp i to deler: den spekulative forvaltningen som dreier seg om å «slå markedet», og den indeksnære forvaltningen som handler om å følge globale og diversifiserte børsindekser. Brorparten av fondet forvaltes i dag indeksnært og det er også denne delen som vil være mest fornuftig å privatisere.

Mange private forvaltere bruker de samme indeksene som oljefondet benytter i sin forvaltning. Å overlate forvaltningen til disse vil være en relativt enkel sak. De største private aktørene forvalter dessuten beløp som er betydelig større enn det Norges Bank gjør. Dette gir trygghet, men er også viktig for å holde kostnadene nede: stordriftsfordeler i denne typen forvaltning er betydelig.

Hvor mye kan spares ved å privatisere indeksforvaltningen i oljefondet? Norges Bank har anslått at kostnadene ved indeksforvaltning er mellom 0,05 prosent og 0,10 prosent av forvaltningskapitalen. Dette kan høres lite ut, men er vesentlig dyrere enn det de beste private indeksforvalterne kan tilby. Amerikanske Vanguard har for eksempel fond med forvaltningskostnader på 0,02 prosent. Gitt stordriftsfordeler og at et forvaltningsoppdrag på noen tusen milliarder fra den norske stat helt sikkert vil være en fjær i hatten for enhver privat forvalter, er det grunn til å tro at 0,02 prosent kan anses som et øvre kostnadsestimat dersom indeksforvaltningen settes ut.

Differansen mellom det Norges Bank presterer og det som kan oppnås av private er altså et sted mellom 0,03 og 0,08 prosent. På grunn av fondets størrelse blir besparelsene store selv om prosenttallene er små. Antar en, konservativt, at effektiviseringsgevinsten ligger i den nedre delen av intervallet, blir den årlige innsparing likevel rundt 2 milliarder kroner.

Til sammenligning koster Statistisk sentralbyrå (SSB) samfunnet rundt 700 millioner kroner i året. Finanstilsynet koster rundt 350 millioner kroner og Finansdepartementet omtrent 400 millioner kroner.

Å spare inn et beløp tilsvarende kostnaden av Finansdepartementet, SSB, Finanstilsynet og litt til, burde være attraktivt for enhver statsråd. Mest av alt burde det være en gylden mulighet for en blåblå finansminister som trenger å tilby skattelettelser til sine velgere.

Ett av argumentene mot privatisering er at det kan gå ut over jobbene til offentlig ansatte. Høyre og Frp virker å ha begrenset sympati for slike innvendinger når de kommer fra lærere og helsepersonell. Disse gruppene representerer uansett neppe kjernevelgerne for de to regjeringspartiene. Derimot er det helt sikkert mange Høyre- og Frp-velgere blant de som vil miste jobben dersom deler av forvaltningen av oljefondet settes ut.

Har de blåblå da like stor lyst til å privatisere? Hvis finansministeren vil vise at regjeringens privatiseringsiver er uavhengig av hvilke yrkes- og velgergrupper som sitter i andre enden, bør hun sette privatisering av oljefondets indeksforvaltning på agendaen.

Publisert: