NY DEBATTSERIE: Hva skjer med Norge når digitaliseringen kommer for fullt, og tradisjonelle bransjer endres. Hvordan skal Norge forbli en av verdens mest produktive nasjoner? Dette tar E24 opp i en ny kronikk- og artikkelserie. Første skribent ut: Statsminister Erna Solberg.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Det Nye Norge

Kronikk Erna Solberg, Det nye Norge: – Vi er i starten på en omveltning
som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet

– Vi tenker fremover og griper de digitale mulighetene, skriver statsminister Erna Solberg i E24s nye kronikkserie – som har temaet: Hvordan skal Norge forbli en av verdens mest produktive nasjoner?

 • Erna Solberg
  Erna Solberg
  Journalist
Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Politikere som sier nei til endringer i kjølvannet av teknologiutviklingen er ikke noe nytt.

Både nedleggelser av manuelle telefonsentraler på 1960-tallet og stenging av telefonkiosker på 1990-tallet ble møtt av sterk motstand og advarsler om hvilken ulykke det ville være.

Jeg er mer opptatt av hvilke muligheter utviklingen gir.

Akkurat nå er digitaliseringen som foregår noe som gir fantastiske muligheter. Det kan gjøre hele økonomien og samfunnet grønnere, smartere og mer produktiv. Vi kan få flere lønnsomme bedrifter og færre arbeidsledige. Den store mangelen på arbeidskraft til å gi et godt velferdstilbud til den stadig større andelen eldre mennesker kan løses.

Økonomisk omstilling har mye til felles med evolusjon; det er de mest tilpasningsdyktige som lykkes.

Det gjelder enkeltbedrifter, bransjer og nasjoner.

Det Nye Norge - les mer om vår nye kronikkserie her!

Hastigheten i teknologiutviklingen gjør tilpasningsdyktighet viktigere enn noensinne.

Politikere som er mest opptatt av å forsvare fortidens løsninger risikerer å bidra til en sakte forvitring av velferdssamfunnet.

Vårt bidrag må være å legge til rette for at vi griper mulighetene utviklingen gir, og ruste oss for å håndtere utfordringene som kommer. Som i nær sagt alle omstillinger vil kunnskap og kompetanse være avgjørende.

Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet.

Mange oppgaver som i dag utføres av mennesker, vil i fremtiden løses automatisk av maskiner. Biler, T-baner og tog vil bli førerløse, mange diagnoser vil bli stilt effektivt og mer presist ved hjelp av ny teknologi, og eldreomsorgen vil bli utstyrt med trygghetsteknologi som tilrettelegger for en mer aktiv og verdig alderdom, med mestring, muligheter og sosial aktivitet.

Hjemmehjelpen vil få bedre tid til å gjøre de oppgavene som aldri kan erstattes med en robot – den gode samtalen og de varme klemmene.


Vi er i starten på en omveltning som kommer til å merkes på alle plan i samfunnet

I møte med disse samfunnsendringene må vi tenke fremover og gripe de digitale mulighetene.

I min regjering er alle ansvarlige for digitalisering innenfor sitt område. Likevel har jeg opprettet regjeringens digitaliseringsutvalg. Med dette utvalget organiserer vi regjeringens satsing på digitalisering slik at vi sikrer god koordinering og fremdrift i arbeidet.

Jeg vil særlig løfte frem fem hovedprinsipper som ligger til grunn for vårt arbeid:

1. Alle skal ha tilgang på kompetanse gjennom hele livet

Skolen skal sikre elevene basiskunnskapene. Uten vil man sakke akterut på alle områder, også det digitale. Derfor satser vi på tidlig innsats og spesielt på realfag, fordi realfag er selve grunnlaget for det digitale.

Høy endringstakt i arbeidslivet betyr at mange arbeidstagere vil få behov for å oppdatere seg på ny kunnskap eller utdanning innenfor helt nye områder, også etter at de har etablert seg i arbeidslivet. Evne til kritisk tenkning og kildekritikk blir også viktigere i en tid hvor produksjon og deling av informasjon i voksende grad foregår på sosiale medier.

Vi må samtidig sikre både for ufaglærte, faglærte og akademikere mulighet til å oppdatere seg og få ny kompetanse gjennom livet. Fagskoler, høyskoler og universiteter har en viktig rolle i å utvikle og tilby dette i tillegg til utdanning innenfor dagens fag- og gradsstruktur.

2. Det offentlige skal bruke sine data for å utvikle ny kunnskap og bedre tjenester

Det offentlige skal være en partner for utviklingen. Et konkret eksempel på hva vi har gjort, er nye innkjøpsregler og nøytral moms i staten. Det betyr at private aktører kan konkurrere om offentlige anbud på lik linje med offentlige aktører, og at anbudskonkurransene i seg selv stimulerer til utvikling og innovasjon. Myndighetene forvalter også enorme mengde data på vegne av innbyggerne.

Tilgang til store datamengder gir mulighet for analyse, forskning og utvikling av nye tilbud og tjenester til beste for samfunnet og individet, både i offentlig og privat regi. Det offentlige må forvalte disse dataene på en måte som muliggjør nyskaping både i offentlige tjenester og private bedrifter, og samtidig ivaretar den enkeltes personvern.

(saken fortsetter under bildet.)

MODERNISERING: Erna Solberg møtte sin tyske kollega, kansler Angela Merkel sammen med Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg, under åpningen av den norske bedriftens nye fabrikk i Grevenbroich i Tyskland tidligere i år.

Foto: Roland Weihrauch AFP

3. Bedriftenes rammevilkår skal bidra til at Norge blir en digital vinner

Rammevilkårene for gründere og oppstartsselskaper må bli bedre. Derfor har regjeringen i revidert nasjonalbudsjett nylig lansert tre viktige grep som vi mener gjør det tryggere og gunstigere å våge å satse:

For det første at vi bedrer sosiale rettigheter knyttet til egen pensjon for selvstendig næringsdrivende. For det andre at vi kommer med en skattefradragsordning for investeringer i oppstartsbedrifter. Og det jobbes med en modell for gunstigere opsjonsbeskatning i gründerbedrifter.

4. Regelverket skal utvikles kontinuerlig i takt med utviklingen

Vi må ha regelverk som gjør det mulig å teste ut nye forretningsmodeller, for eksempel innen delingsøkonomien, og nye tekniske løsninger.

Bedrifter og forbrukere skal kunne ta del i de nye mulighetene, samtidig som både arbeidsliv, trafikk og andre berørte sektorer fortsatt skal være velregulerte og trygge.

Arbeidet med oppdatering av regelverk blir aldri ferdigstilt. Et kontinuerlig arbeid med revisjon av regelverk og sikkerhetstiltak i lys av ny teknologi må være normalen. Dette er både nødvendig for å sikre at nye, verdifulle muligheter tas i bruk, og at nye trusler og utfordringer håndteres.


Mange oppgaver som i dag utføres av mennesker, vil i fremtiden løses automatisk av maskiner

5. Norge skal være ledende på digitalisering av offentlig sektor

Vår offentlige sektor er blant de ledende i verden på digitalisering, men skal vi holde posisjonen må vi øke tempoet. Offentlig sektor må ha brukervennlige og sammenhengende digitale tjenester. Vi må samordne bedre mellom sektorer og med kommunene for å hente ut effektiviseringsgevinster og frigjøre ressurser fra administrasjon som kan brukes på bedre tjenester. Mitt mål er at staten ikke skal etterspørre informasjon den allerede har.

Norge vil uansett endres i takt med at verden rundt oss endrer seg. Spørsmålet er om vi klarer å gripe mulighetene, eller om vi møter utviklingen med engstelse og fornektelse. For meg er utgangspunktet at politikken til enhver tid må tilpasses en stadig økende utvikling for å ivareta de grunnleggende verdiene i samfunnet.

Det utgangspunktet har sjeldent vært mer relevant enn nå.

Les også

E24 med ny debattserie: Slik skal vi sikre at Norge vokser – også etter oljen

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Det Nye Norge
 2. Digitalisering
 3. Arbeidsledighet
 4. Arbeidsliv
 5. Delingsøkonomi
 6. Erna Solberg
 7. Forbrukerspørsmål

Flere artikler