Derfor måtte Per-Robert Jacobsen forlate Pareto

Milliardær Svein Støle mistet tilliten til supermegleren.

MISTET TILLITEN: Ledelsen i Pareto, deriblant adm. dir. Svein Støle mistet tilliten til Pareto-megler Per-Robert Jacobsen. Han ble bedt om å forlate partnerskapet i Pareto. Aktor til høyre i bildet.
Publisert:

Denne uken startet rettssaken mot den tidligere aksjemegleren Per-Robert Jacobsen, en sak som stiller spørsmål til Jacobsens rolle forbundet med den såkalte DNO-saken og Sinvest-saken.

Under innledningen av den innside-tiltalte meglerens forklaring i retten, kom det frem hvorfor han i 2006 måtte forlate Pareto.

På et møte, som ble avholdt 9. oktober 2006 mellom 10.00 og 11.30, deltok en rekke av Paretos partnere og deriblant selskapets administrerende direktør Svein Støle.

Partnere mistet tilliten

På dette møtet fikk Jacobsen beskjed om at flere partnere hadde mistet tiltro til hans evne til å forholde seg til fortrolig informasjon på en korrekt måte.

«Per Robert Jaocbsen har ikke lenger tillit i selskapet etter han har svekket tillit i partnerskapet. Vi benytter vår rett til å si han opp fra partnerskapet», siterer aktor fra Pareto-dokumenter.

De aller fleste som jobber i et meglerselskap er medlemmer av et partnerskap. Da har man status som selvstendig næringsdrivende. Uten medlemskap i partnerskapet, har man heller ikke jobb.

I tillegg kom det frem i retten at Jacobsen allerede hadde fått en skriftlig advarsel, etter han mottok ordre fra en kunde på en ikke godkjent telefon, hans mobiltelefon via SMS, knyttet til aksjehandel i Catch Communications.

Jacobsen hadde også gjort kontroversille handler forbundet med både Jinhui-aksjer og en større post i Norse Energy. I begge disse sakene konkluderte Pareto med at Jacobsen ikke hadde gjort noe galt.

Likevel valgte partnerskapet, som Jacobsen var en del av frem til 9. oktober 2006, å si ham opp.

Frøs bonuser

Som stjernemegler i Pareto Securities opptjente Jacobsen betydelig bonuser.

Da han ble mistenkt og senere tiltalt for å ha misbrukt innsideinformasjon, valgte hans arbeidsgiver imidlertid å fryse bonusen for 2006.

Rundt 40 millioner kroner ble holdt tilbake, og Jacobsen tok Pareto til retten for å få pengene.

- Pareto utbetaler ikke bonus for 2006 så lenge undersøkelsene pågår. Generelt utbetaler ikke Pareto bonus hvis det blir konstatert alvorlige brudd på våre regler. Dette fremgår klart av våre avtaler, sa Pareto-sjef Ole Henrik Bjørge til Aftenposten i juli 2007.

Selv gjorde Pareto interne undersøkelser, men fant ikke bevis for at Per-Robert Jacobsen har gjort noe galt.

Saken

Mandag denne uken startet rettsaken mot innsidetiltalte Per-Robert Jacobsen.

Saken mot Jacobsen går så langt tilbake som 2006 og er knyttet opp mot saken mot journalist Thomas Gulbrandsen i Nettavisen og NA24. Jacobsen og Gulbrandsen skal ved minst to anledninger ha utvekslet informasjon som ikke var tilgjengelig i markedet.

Ifølge tiltalen skal Jacobsen blant annet fått informasjon fra journalist Gulbrandsen om at Nettavisen ville publisere en "oppsiktsvekkende" sak om det børsnoterte selskapet DNO.

I artikkelen ble det hevdet at DNOs kontrakt om utvinning av olje i Irak var ugyldig - og at selskapet ville svartelistes av myndighetene i Bagdad.

Før artikkelen ble publisert skal Jacobsen, ifølge tiltalen, ha sagt utover meglerbordet i meglerhuset Pareto Securities:

«Et godt tips, gutter: Short DNO. Short DNO nå».

Den tidligere megleren skal også ha sendt en tekstmelding til Gulbrandsen med følgende innhold:

«Hei sjef. To utenlandske aktører forhandler om å kjøpe Sinvest. Snakker om bud på 130-35. Dette har du ikke fra meg».

Samlet sett gir tiltalen en strafferamme på 12 års fengsel, ifølge Økokrim.

Jacobsen har erklært seg ikke skyldig etter tiltalen.

Gulbrandsen ble frikjent i forbindelse med DNO-saken, men ble dømt til fengsel i fire måneder for ulovlig innsidehandel. Han anker nå saken.

Les også

Jacobsen: - Dette skjedde i DNO- og Sinvest-sakenØkokrim: - Tiltalt megler trodde han ringte fra trygg telefonFår 40 mill. ved frifinnelse- Innsidekriminalitet er både utfordrende og ressurskrevendeØkokrim tar ut tiltale mot Per-Robert JacobsenGulbrandsen anker- Det Gulbrandsen er dømt for er en privat sakJournalist dømt for ulovlig innsidehandelÅpner døren for aksjemeglere

Publisert: