Bompengesjef måtte gå – beholder millionfallskjerm

Anne-Karin Sogn ble sagt opp som sjef i Fjellinjen etter avsløringer om ulovlige anskaffelser, uryddige ansettelser. Styret har nå bestemt at hun beholder etterlønnen på 1,4 millioner.

Tidligere sjef i Fjellinjen, Anne-Karin Sogn.
  • Marius Lorentzen
  • Eiliv Frich Flydal
Publisert:

– Arbeidsavtalen fra 2011 sier hvordan situasjonen skal løses, sier styreleder Cato Hellesjø til VG/E24.

– Vi betrakter det som en oppsigelse. Den delen av avtalen kommer til anvendelse der hun har tre måneder oppsigelse, samt ni måneder etterlønn.

Hennes sluttavtale ble kritisert da den ble gjort kjent av NRK tidligere i uken.

Nå bekrefter altså styrelederen at etterlønnsavtalen vil bli betalt ut – tross kritikken.

VG/E24 har fått innsyn i arbeidskontrakten til Sogn. Der kommer det også frem at hun ikke ville hatt krav på etterlønn hvis hun sa opp stillingen selv eller hvis hun ble avskjediget.

Hvis hun skulle ha andre inntekter i de ni månedene hun skal motta etterlønn, så vil det beløpet bli trukket fra, kommer det frem i arbeidskontrakten med Fjellinjen.

Ikke avskjedigelse

Det var tirsdag det ble kjent at Sogn går av som øverste sjef i det offentlig eide bompengeselskapet.

Styret kunne alternativt valgt å avskjedige henne. Det krever ifølge Arbeidsmiljøloven at vedkommende «har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen».

Styret mener imidlertid ikke at forholdene er så alvorlige, og dermed tar de heller ikke fra henne millionutbetalingen i etterlønn:

– Det er også riktig at det er en klausul som går på at etterlønn kan bortfalle. Styret er samstemt i at det ikke har forekommet vesentlig mislighold, sier Hellesjø.

NRK har siden juni kommet med flere avløsninger rundt Fjellinjen, inkludert dyre reiser og at bomsjefen i Oslo ansatte en tidligere kollega som konsulent med millionlønn, uten at oppdraget ble lagt ut på anbud slik regelverket krever.
I en tidligere versjon av denne saken sto det at det var avdekket høy pengebruk. I rapporten fra Deloitte er det funnet kritikkverdig forhold, men ikke høy pengebruk.

Les også

Fjellinjen-direktør går av – avdekket kritikkverdige forhold

Viser til gransking

Etter avsløringene satte styret i Fjellinjen i gang en gransking av forholdene i bompengeselskapet. Revisjonsfirmaet Deloitte ble hyret inn.

– Hvis det ikke er vesentlig mislighold som har forekommet, hvordan vil du definere det som har skjedd?

– Deloitte påpeker kritikkverdige forhold. Deloitte bruker de ordene. Det er også styrets vurdering at dette ikke tilsvarer vesentlig mislighold, sier Hellesjø.

Avløsningene og etterlønnsavtalen til Anne-Karin Sogn har fått Carl I. Hagen og flere andre bystyrepolitikere i Oslo til å reagere kraftig, ifølge NRK.

– Hvorfor fikk ingen med seg hva som skjedde av ansettelser og anskaffelser?

– Styret har etterlevd de krav som stilles til styret etter lov om aksjeselskaper. Vi har ikke kunne se at dette har skjedd. Styret fikk til slutt nyss om dette og satt da i gang egne undersøkelser, sier styreleder Cato Hellesjø.

– Har andre mistet jobben som følge av rapporten?

– Rapporten peker på administrerende direktør og det er styrets oppgave å besette den stillingen, sier Hellesjø.

Les også

Feil ved bomstasjoner i Oslo har kostet Fjellinjen 30 mill.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Fjellinjen
  2. Deloitte

Flere artikler

  1. Fjellinjen-direktør går av – avdekket kritikkverdige forhold

  2. Dale ber om gjennomgang av bompengeselskaper etter Fjellinjen-rapport

  3. Sparker toppsjefen i Askim og Spydeberg Sparebank

  4. Ekspert om kontantstøtten: – Ganske umulig oppgave å avgjøre om omsetningsfall skyldes virus

  5. Norsk gründer frykter hard brexit: – Aktuelt å legge ned London-virksomheten