Næringsministeren tar grep: Slår sammen statlige eksportselskaper

Diskusjonen om hvordan man skal få enda mer fart på norsk eksport har pågått i årevis. Nå har næringsministeren satt i gang en omorganisering i sin egen verktøykasse og varsler at det kan komme mer.

Næringsminister Iselin Nybø (V) besøkte verftet Vard Langsten i mai. Nå tar hun grep for at bedrifter som denne skal få en enklere vei inn til det statlige eksportapparatet.
Publisert:

Det norske virkemiddelapparatet for eksport og næringsliv er et stort system bestående av ulike statlige aktører som skal hjelpe norske bedrifter – enten det handler om innovasjon, vekst, finansiering eller garantier.

Etter at den store gjennomgangen av virkemiddelapparatet ble klar mot slutten av 2019 kommer næringsminister Iselin Nybø (V) med en nyhet:

Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) skal slås sammen, gitt at Stortinget samtykker.

De ansatte ble informert på allmøter onsdag morgen.

– Dette er et ganske stort og viktig grep, som jeg opplever at er ønsket. Dette skal bidra til å gjøre det enklere for brukerne av de norske låne- og garantiordningene, sier næringsminister Iselin Nybø til E24.

Hun sier at målet med sammenslåingen er todelt. Hovedpoenget er at det skal komme eksportbedriftene og brukerne til gode.

– For det andre må vi hele tiden se på egen bruk av ressurser. Vi må jobbe mest mulig effektivt og når disse to aktørene jobber så tett sammen fra før er det ikke unaturlig å slå dem sammen, sier Nybø.

– Det er to fagmiljøer som skal slås sammen her. Blir dette også en nedbemanning?

– Dette er en virksomhetsoverdragelse, så i utgangspunktet skal alle de ansatte med videre. Dette er virkelig flinke folk, men selv om utgangspunktet er at alle er med vil det jo være naturlig at den nye ledelsen ser på hvordan de vil organisere seg, sier Nybø.

Les også

Mener Norge må ta grep for å snu negativ eksport-trend: Vil omorganisere statlig støtteapparat

Statlige milliarder i omløp

Eksportkreditt låner i dag ut penger for å finansiere eksport.

I utgangspunktet er dette lån som gis til utenlandske kunder av norske eksportbedrifter. I tillegg gis det lån når produkter skal brukes på norsk sokkel og til skip som skal brukes i norske farvann under en nyere ordning.

Giek driver på sin side med garantier.

De garanterer både lån som gis av Eksportkreditt og kommersielle banker, samt banklån som gis til eksportbedrifter for investeringer i egen virksomhet. Garantiene gjør det mulig å få en langt lavere rente enn man ville fått uten garantien fra den norske stat.

Giek har hatt en sentral rolle under coronapandemien. Da regjeringen lanserte statlige lånegarantier på 50 milliarder til små og mellomstore bedrifter som et krisetiltak var det Giek som skulle gi garantiene. I tillegg fikk Giek en ramme på 20 milliarder for å drive med kredittforsikringer.

Giek hadde ved utgangen av 2019 gitt garantier for totalt 82 milliarder kroner, mens Eksportkreditt hadde utestående lån på 65 milliarder kroner.

Litt over 70 prosent av lånene til Eksportkreditt er garantert av Giek, resten av kommersielle banker.

– Selv om de jobber tett sammen er jo dette også to organisasjoner som jobber på forskjellige måter og har ulike kulturer. Har dere tenkt på hvordan gjennomføringen av dette skal gå i praksis?

– Ja, det har vi. Giek er jo en etat og Eksportkreditt er et selskap. Det er to ulike organisasjonen med sine kulturer, men det er knall flinke folk som har en drive etter å utvikle seg videre til det beste for brukerne, sier Nybø.

Les også

Ap bekymret for norsk eksport: – En knusende dom over regjeringens politikk

Varsler flere endringer

Nyheten om sammenslåingen av Giek og Eksportkreditt kommer like før regjeringen skal legge frem eksporthandlingsplanen. Nøyaktig dato er ikke satt, men det er ventet at den kan komme i forbindelse med statsbudsjettet i oktober.

– Vi arbeider nå med eksporthandlingsplanen hvor regjeringen vil foreslå tiltak som skal bidra til at virkemiddelapparatet blir bedre på å hjelpe bedrifter med internasjonalisering, sier Nybø.

Næringsministeren styrer også over resten av det store virkemiddelapparatet, som også inkluderer Siva og Innovasjon Norge.

– Er dagens nyhet et tegn på at det kommer flere endringer?

– Det kommer til å bli endringer i måten vi jobber med eksport på, men alt er ennå ikke klart i denne prosessen, sier Nybø.

– Så dere vil se på Innovasjon Norge og de andre delene av apparatet i arbeidet?

– Det er naturlig å se på dette i tilknytning til eksporthandlingsplanen, sier Nybø og fortsetter:

– Det vi snakker om i dag er to veldig spesialiserte deler av eksportapparatet. Innovasjon Norge er også en stor og viktig aktør innen eksport, så de er selvfølgelig en del av det vi ser på.

Les også

Halvparten av Eksportkreditt-lånene er under press: Frykter Norges eksportgap bare vil øke

Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt

Får ros

– Jeg er veldig positiv til dette. Jeg tror vi kan få en veldig slagkraftig enhet inn mot den eksportrettede næringen, både når det gjelder bedriftene her hjemme og kundene der ute, sier Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt til E24.

Han har lenge deltatt i diskusjonen om hva som kan gjøres for å løfte norsk eksport, og særlig utenfor olje og gass etter hvert som Norge skal bli mindre oljeavhengig i tiårene som kommer.

Giek-sjefen er også fornøyd med beslutningen:

– Det er gledelig at GIEK og Eksportkreditt skal slås sammen, noe både vi selv og næringslivet har tatt til orde for, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i Giek, i en uttalelse til E24.

Hun påpeker at Giek og Eksportkreditt jobber tett sammen fra før og at de gleder seg til å jobbe tettere sammen.

– Et sammenslått GIEK-Eksportkreditt vil gjøre våre tjenester mer brukervennlige og slagkraftige for bedriftene. I en utfordrende økonomisk situasjon nasjonalt og globalt er dette spesielt viktig, sier Nistad.

Søberg er blant dem som lenge har advart mot at Norge over tid har tapt markedsandeler globalt og at eksporten vår må vokse hvis vi skal opprettholde et vellykket næringsliv og en velferd som i dag.

Han har selv lang erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv. Han tror grepet som nå tas kan sørge for at man får en bedre oppfølging av bedriftene som bruker tjenestene.

– Hvis vi får utnyttet det beste fra disse to kulturene, og får en fremoverlent og markedsorientert organisasjon vil det skape et bedre grunnlag for eksportnæringen enn vi kanskje har i dag, sier Søberg.

Wenche Nistad, administrerende direktør i Giek

Mye arbeid gjenstår

Selve sammenslåingen av de to virksomhetene er imidlertid ikke gjort helt over natten.

Næringsministeren har satt en frist til 1. juli 2021 for at sammenslåingen skal være ferdig.

I mellomtiden skal mye arbeid gjøres og en del juridiske ting må på plass.

Departementet opplyser at de har fått en bekreftelse fra Eftas overvåkningsorgan ESA om at «sammenslåingen ikke endrer deres vurdering av at tilbudet om markedslån ikke inneholder statsstøtte».

Inntil videre er det oppnevnt et styre som skal forberede sammenslåingen. Det består av:

  • Styreleder Morten Støver
  • Else Bugge Fougner
  • Siri Hatlen
  • Karin Bing Orgland
  • John G. Bernander
  • I tillegg får Giek og Eksportkreditt én representant hver i styret.

Det er ennå ikke klart hvem som skal lede det nye eksportfinansieringsselskapet.

– Vil du ta over og lede dette nye selskapet?

– Jeg søker jobben hvis den blir utlyst, sier Søberg i Eksportkreditt.

Publisert: