Rapport: Hver fiskeri-krone skaper fem ganger så store verdier

Fiskerinæringens ringvirkninger fortsetter å øke.

STYRKET: En ny rapport viser at fiskerinæringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til samfunnsøkonomisk verdiskapning.
Publisert: Publisert:

– Vi er svært godt tilfreds med utviklingen og ringvirkningene av næringen. Utviklingen har de siste årene forsterket fiskerinæringens betydning for nasjonen, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Onsdag presenterte SINTEF Ocean rapporten «Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping», som viser at næringen har styrket sin posisjon som bidragsyter til samfunnsøkonomisk verdiskapning de siste årene.

Les også

Norges fiskekjemper i 2016: 70.000 tonn mindre laks - tjente 7 milliarder mer

Oppgang

Tallene fra den nye undersøkelsen er basert på resultatene i næringen fra fjor. Forrige ringvirkningsanalyse ble gjort med tall fra 2014. Siden da har produksjonsverdien økt med 25 prosent.

Hver krone omsatt i 2014 skapte 3,5 ganger så stor verdi ellers i samfunnet, mens tallene nå viser at dette tallet har økt til 4,88.

Samlet verdiskaping inkludert ringvirkninger i fiskerinæringen var i 2016 på 35,1 milliarder kroner, en oppgang på 30 prosent fra 2014.

Flere fiskere

Den fiskeribaserte verdikjeden representerer en sysselsetting på 27.280 årsverk. Det betyr at hvert årsverk som gjøres av en fisker skaper 2,14 øvrige årsverk.

Antallet fiskere har også økt noe de siste årene. Det er om lag 10.000 registrerte fiskere i Norge. I fjor produserte de tilsvarende 8.700 årsverk.

Analysen ble lagt fram under arrangementet «Norsk villfisk mot nye høyder» som Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd holdt under Arendalsuka onsdag.

Les også

Forskere foreslår gjødseleksport av fiskeslam

Les også

Norske investorer satser på «dansk» laks i USA

Les også

Kan spare 200 millioner i toll på sjømat årlig: Ønsker frihandel med Japan

Publisert:

Her kan du lese mer om