Frustrasjon blant kabinansatte etter SAS’ tilbud om «sluttpakke»

Etter at SAS la frem et alternativ til en vanlig oppsigelse har flere av de berørte medlemmene rettet kritikk mot sin fagforening.

FRYKTER FOR JOBBEN: SAS har varslet masseoppsigelser. Flere kabinansatte ønsker nye løsninger fremfor vanlig oppsigelse.
Kampen om luften
  • Hanna Ghaderi
Publisert:

Flyselskapet kunngjorde tidligere denne måneden masseoppsigelser på nærmere 1.300 ansatte bare i Norge. Nedbemanningsprosessen har nå startet og 350 kabinansatte må gå.

De overtallige kabinansatte har så langt i forhandlingene fått lagt frem ett alternativ til en vanlig oppsigelse. Flere av de berørte kabinansatte i det LO-tilknyttede Norsk Kabinforening (NKF) retter kritikk mot kabinforeningen etter at forslaget ble kjent.

Medlemmene har på forum E24 har fått innsyn i vært usikre på om de har rett på dagpenger, og har uttrykt ønske å få på plass en lik ordning som pilotene i SAS.

– Det viktigste for oss har vært å få en gjeninntredelse utover lovens ett år for å sikre at de har en mulighet til å komme tilbake når trafikken tar seg opp. Det er en fortvilet situasjon for alle medlemmene, og vi forstår frustrasjonen, sier leder i NKF, Nina N. Pedersen.

– SAS må nedbemanne, det hersker det ingen tvil om, sier pressesjef John Eckhoff til E24.

Pedersen i NKF legger til at de aller fleste av medlemmene er fornøyde.

Leder i Norsk Kabinforening Nina N. Pedersen.

– Det er SAS som er arbeidsgiver og skal formidle løsningen, vi gjør så godt vi kan med å bistå medlemmene i denne tunge stunden, og håper arbeidsgiver i løpet av uken klarer å formidle informasjonen på best mulig måte, fortsetter hun.

– Ingen kritikk fra medlemmene

Også Parat-tilknyttede SAS Norge Kabinforening (SNK) har vært delaktig i forhandlingene. Omtrent 150 av deres medlemmer er berørt av oppsigelsene.

– I begge alternativene har man gjeninntredelsesrett de første tolv månedene, før det de to siste årene blir forskjeller ettersom det rekrutteres fra listen over dem som har valgt det andre alternativet, sier leder Martinus Røkkum til E24.

– Våre medlemmer har selvsagt vært urolige og fulle av spørsmål knyttet til oppsigelsesprosessen. Vi har ikke fått noe kritikk fra medlemmene, og vi har oppfordret dem til å vente på all informasjon slik at alle føler de tar et riktig valg.

Les også

Se E24s oversikt her: Norwegianflåten

Ønsker pilot-lignende løsning

Blant spørsmålene som blir reist lurer forbundets medlemmer på om det ville vært mer hensiktsmessig for de kabinansatte å følge samme løsning som pilotene kom til, ved at de ansatte reduserer arbeidstid og lønn slik at flere får beholde jobben.

Eckhoff i SAS påpeker av avtalen om overtallighet blant pilotene ikke er ferdigbehandlet, men kommenterer:

– Kabinforeningen ønsket først og fremst å forholde seg til hovedprinsippet i tariffavtalen, om at ansiennitet skulle være det førende prinsipp. På pilotsiden har foreningene i større grad ønsket å fordele medlemmenes belastning rundt permittering.

Pedersen i NKF sier at de har vurdert en løsning som medlemmene etterspør.

– Men vi har tatt inn det lønnsnivået som de kabinansatte ligger på og ansiennitetsprinsippet inn i vurderingen. I kabinen står ansiennitet veldig sterkt, forklarer hun.

Røkkum i den andre kabinforeningen, SNK, sier at mange av medlemmene kun har én måneds oppsigelse.

– Slik som situasjonen er nå vil det ta lengre tid enn ett år før man er tilbake på samme nivåer som før coronapandemien. Derfor ønsker vi å sikre at våre medlemmer kan komme tilbake til selskapet, sier Røkkum i SNK.

Les også

SAS: Ikke i brudd med lånebetingelser

Redd for å miste dagpenger

I tillegg kritiseres alternativet SAS har lagt frem for at det ikke er sikkert om dagpenger fra Nav vil bli utbetalt ettersom de ansatte også får såkalte «ID-billetter», som er kraftig rabatterte billetter i henhold til det andre alternativet.

Les også

Dagpenger kan drøye til sent i sommer

Eckhoff i SAS sier at muligheten om en frivillig avgang i utgangspunktet ikke vil redusere muligheten for dagpenger.

– Dette er det lang praksis for i de tidligere omstillingene selskapet har vært igjennom. Det kan bli noe diskusjon rundt den avtalte ytelse, og man må være forberedt på at man ikke får dagpenger i en periode tilsvarende den kompensasjon man får fra selskapet, forklarer han.

Han sier videre at det arbeides videre med endelige avklaringer rundt temaet, og at en slik sluttavtale er en frivillig løsning den enkelte må gjøre en vurdering av under de vilkår som gjelder.

Når det kommer til de rabatterte billettene sier Eckhoff at verdien av de er av liten økonomisk betydning, men ble fremforhandlet av foreningene for å sikre at de berørte ansatte fortsatt har en tilknytning til selskapet.

– Det er bakgrunnen for at vi i samarbeid med foreningen har kommet frem til den frivillige løsningen.

Les også

Nå er NAV klar med lønnskompensasjon

Kort frist

Medlemmene har fått til søndag klokken 18.00 å signere avtalen på, likevel etterlyses det mer informasjon fra både SAS og kabinforeningene.

Pressesjef Eckhoff i SAS sier at selskapet har hatt en meget god og konstruktiv dialog med kabinforeningene.

– SAS opplever at avtalene er tatt godt imot av de aller fleste medarbeiderne. Både direkte tilbakemeldinger og responsen så langt tyder på at vi sammen har funnet løsninger som passer godt for mange kabinansatte i en ekstremt vanskelig tid for luftfarten.

De 350 som i denne omgangen skal sies opp er en del av de 1.300 årsverkene i Norge som må gå.

– Jeg håper at medlemmene mot slutten av uken føler seg trygge på valget. Man må ikke glemme at dette er et frivillig alternativ til en oppsigelse. Vi anbefaler medlemmene å avvente med en beslutning til de har fått all informasjon fra arbeidsgiver, avslutter Pedersen.

Dagpenger vurderes individuelt

Nav sier til E24 at de kun uttaler seg på generelt grunnlag i saken ettersom de ikke er fritatt taushetsplikten.

– Arbeidsgivere som tar kontakt med Nav med spørsmål skal gis generell veiledning, men ikke en lovnad om utfall i saken, sier seniorrådgiver Marianne Pettersen i Nav.

Hun understreket at folketrygdloven sier at det må foreligge et inntektstap for å ha rett til dagpenger.

De som mottar lønn eller har krav på lønn har ikke krav på dagpenger såfremt vedkommende har en «reell mulighet til å stå i stilling og motta lønn i oppsigelsestid».

– Alle arbeidstagere står fritt til å fraskrive seg retten til oppsigelsestid i henhold til avtale. Arbeidstagere kan innvilges dagpenger fra tiden da den ordinære oppsigelsestiden er avsluttet, sett at vilkårene for å motta dagpenger er oppfylt, sier Pettersen og legger til:

– Andre påskjønnelser eller goder kan medføre reduksjon av dagpenger, det avhenger av verdien av godene den ansatte får. Dette vurderes individuelt i hvert enkelt tilfelle i forbindelse med saksbehandlingen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Kampen om luften
  2. Scandinavian Airlines (SAS)
  3. Nav
  4. LO

Flere artikler

  1. SAS sender oppsigelsesbrev til nesten 1600 ansatte i Danmark

  2. Ansatte i SAS skeptiske til basenedleggelser

  3. SAS legger ned basene i Stavanger og Trondheim

  4. Stordalens flyselskap ba ansatte akseptere store lønnskutt – advarte om konkurs

  5. Spanske fagforeninger forbereder rettssak mot Norwegian