Fersk rapport: Kunne avvist kommunale anbud for 30 milliarder

820 virksomheter har de siste fire årene levert varer og tjenester til kommunene, samtidig som de er tilknyttet lovbrudd som kunne diskvalifisert dem.

Illustrasjonsfoto.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

I en fersk rapport fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kommer det frem at utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet i dag.

Rapporten, som har undersøkt over 20.000 virksomheter i løpet av perioden 2015 til 2018, offentliggjøres av NTAES onsdag.

Der kommer det frem at 820 virksomheter som har levert varer og tjenester til kommunene, er tilknyttet lovbrudd som «kan indikere at avvisningsgrunner foreligger».

Leveransene har hatt en verdi på over 30 milliarder kroner de fire årene.

Samtidig viser rapporten at 172 virksomheter er knyttet til lovbrudd som går under kategorien «skal avvises». Her er verdien over 3 milliarder kroner.

De aller fleste lovbruddene er ulike former for bedrageri, men også tilfeller av korrupsjon og hvitvasking, heter det i rapporten.

Les på E24+

Korrupsjons-Norge: Dette er de store skandalene

Hyppigere hos store leverandører

NTAES-leder Jørgen Steen sier rapporten trekker frem fire områder hvor det er behov for mer kunnskap innen arbeidslivskriminalitet: Trusselaktører, utenlandske arbeidstakere, underbetaling og offentlige anskaffelser.

– Det vi ser er at virkemidlene for å motvirke brudd på lønns- og arbeidsvilkår ikke virker å være gode nok. Ofte ser vi at dokumentere er tilpasset regelverk og oppdragsgivere slik at brudd sjelden vil avdekkes bare ved en dokumentkontroll, sier Steen.

– I offentlige anskaffelser har vi sett, basert på materialet, at avvisningsgrunner forekommer hyppigere hos store leverandører enn mindre.

Rapportens påstand her er at store aktørers samfunnsansvar har innvirkning på bekjempelsen av kriminalitet, legger Steen til.

– Der det er mest penger er det ofte mest kriminalitet. Men det er kanskje andre virkemidler som må til for å hjelpe dem til å bli bedre, som å forebygge mer enn å kontrollere.

Les også

Fersk rapport: 22.525 bedragerier anmeldt i 2018

Informasjonsdeling

Steen understreker at NTAES sjelden foreslår tiltak, men heller utformer rapporter som denne for å bidra til direktørenes beslutningsgrunnlag. Han vil likevel trekke frem informasjonsdeling som et effektivt virkemiddel mot useriøse aktører.

– Hvis man forsøker å få innpass i et prosjekt og er en useriøs aktør som utnytter arbeidstakere, og så blir avslørt, så kan man bare fortsette driften hos noen andre, og da kan ikke oppdragsgiver videreformidle informasjon om at disse er useriøse.

– Vi har informasjon om at selskaper opprettes og legges ned i stor hastighet. Når det er et stort prosjekt på gang så oppretter man et selskap og rigger det til med arbeidskraft så man blir aktuell for konkurransen. Da har man ikke noen historikk å ettergå for å se om avgifter er betalt, fordi det er nyoppstartet. Det er en modus for ikke å bli sett i kortene, sier Steen.

Og til syvende og sist er det arbeidstakerne det går ut over.

– Hvis de får for lav lønn og det blir kontrollert, så kan virksomhetene rett og slett bare bytte dem ut, sparke dem og ansette nye igjen med for lav lønn. Eller bare la det gå til man får en ny kontroll. Og arbeidstakerne, som ofte ikke er fagorganiserte, har veldig lav sjanse til å få etterbetalt lønn.

Steen fraråder også anbudskonkurranser som har hovedvekt på pris.

– Oppfordringen er å legge inn kvalitet og kostnad, og å gi det mer vekt. Det gjelder både kommunalt og offentlig. I det ligger dette med samfunnsansvar.

– Vi ser fortsatt tilfeller hvor prosjekter og leverandører vinner konkurranser hvor det er 100 prosent pris som teller. Da blir arbeidstakere ofte underbetalt, for det er prisen på dem det konkurreres om.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Økonomisk kriminalitet
 2. Hvitvasking
 3. Tjenester
 4. Konkurranse
 5. Skatteunndragelse

Flere artikler

 1. Stor oppslutning mot A-krim, men lite interesse for varslerne

 2. Regjeringen lanserer «Norgesmodellen» for arbeidslivet: – Et tydelig skille fra de borgerlige

 3. Tajik varsler flere bøter i arbeidslivet

 4. Stortinget: Enige om åpne kontantstøtte-lister for bedriftene

 5. Finanstilsynet vil forby Wirecard-betalingskortene: Reitans kioskgigant selger dem fortsatt