Høyres Heidi Nordby Lunde mener Petter Stordalen tar feil om digitalskatt: - Arbeidsplasser kan forsvinne ut av Norge

Høyres Heidi Nordby Lunde mener at Petter Stordalens forslag til skatt på digitale tjenester kan bidra til jobbflukt og dobbeltbeskatning. 

SKADELIG: Stortingsrepresentant for Høyre, Heidi Nordby Lunde, mener at Stordalens skatteforslag vil skade norsk verdiskapning.
Publisert:

– Jeg er ikke prinsipielt mot beskatning av utenlandske selskaper, men jeg må innrømme at dette ikke er spesielt gode forslag, sier Nordby Lunde.

Utspillet fra Nordby Lunde kom etter at Petter Stordalen denne uken la frem to forslag (se faktaboks) til Stortingets finanskomité om skatt for digitale selskaper, som Facebook, Google og Booking.com.

Store deler av inntektene digitale selskaper får fra Norge blir det ikke betalt skatt for i dag.

Hotellkongen mener at Norge er blant de snilleste i klassen på beskatning, og ikke kan sitte stille i båten og vente på at OECD skal ta grep for oss.

Norby Lunde mener en hasteinnføring av nasjonale særskatter kan skade norsk verdiskaping og arbeidsplasser.

– Det han tar til orde for er at Norge skal innføre særskatter på internasjonale investeringer, noe som raskt kan bidra til at arbeidsplasser forsvinner ut av Norge, sier Heidi Nordby Lunde (H).

Mener forslag gir diskriminering

Høyre-politikeren mener at forslagene vil skape et diskriminerende skattesystem, som gjør at vi risikerer at bedrifter investerer i andre land enn Norge.

– Det er en debatt internasjonalt, både i EU og OECD, om hvordan vi kan bidra til at det internasjonale skattesystemet tar hensyn til den nye økonomien, der digitale selskaper ofte ikke skatter der den reelle verdiskapingen skjer. Norge deltar aktivt i arbeidet i OECD for å løse dette problemet, der det internasjonale systemet i dag er rigget for at selskaper ikke skal betale dobbel skatt for samme verdiskaping fordi ulike land beskatter ulikt.

Frykter dobbeltbeskatning

Hun løfter frem Stordalens forslag om beskatning av inntekter fra fast eiendom, som hun mener det blir vanskelig å innføre en norsk skatt på uten at det gir dobbeltbeskatning for dem som leier ut.

– Hvordan skal han sørge for at bedriftene får unntak i eget hjemland? Han forsøker jo her å beskytte egne hotellinteresser mot konkurranse fra Airbnb, der hovedinntekten går til nordmenn som leier ut egen leilighet privat.

Les også: Stordalens tale varmet Tajik: Tok oppgjør med råkapitalisme

– Her er det markedet som avgjør. Jeg kommer ikke til å sette opp prisene, det er konkurransen i markedet. De tar i dag ut makspris av det de kan få, og det kommer de til å fortsette med i fremtiden. Det forandrer ingenting at Hotels.com eller Booking.com må betale skatt på sine inntekter, svarer Stordalen, svarte Stordalen på spørsmål om en skatt som rammet Airbnb drev opp prisene, slik at norske hoteller ble mer attraktive.

Les også

Stordalen mener det haster med digital skatt – her er forslagene hans til Stortinget

Nordisk konkurranse

Stordalen pekte på at de nordiske landene er blant de slappeste på å beskatte de digitale selskapene. Norby Lunde sier at Norge konkurrerer med nettopp våre naboland om investeringer fra disse selskapene.

– Hvis for eksempel Facebook vurderer om de skal etablere seg i Norge eller Sverige, så flytter de til Sverige dersom det er en skattemessig fordel der. Det betyr at vi må harmonisere skattenivået på tvers av landegrensene.

– Oppstår det ikke en situasjon hvor land underbyr hverandre for å få bedriftene til å etablere seg hos dem, dersom de ikke innfører digitale skatter?

– Det taket gir seg selv, særlig Nordiske land. Vi kan uansett ikke konkurrere med lavkostnadsland, konkurransen er våre nærmeste naboland i Norden, svarer hun.

Nordby Lunde mener at regjeringen har gjort grep ved for å få utenlandske selskaper til å skatte ved å hindre skattetilpasninger og overskuddsflytting i internasjonale selskaper og rentebegrensningsregelen for å motvirke konkurransevridende overskuddsflytting, endret skattereglene som bestemmer når selskap skal anses hjemmehørende i Norge.

– Vi er åpne for endringer, og det er bra med bidrag i debatten, men løsningen Stordalen presenterer er jeg ikke enig i.

Publisert:
Gå til e24.no