Huseiere i flom- og rasområder kan bli nektet forsikring

I områder med dokumentert høy flom- og rasfare kan eiere av bygninger bli nektet forsikring, og prisene kan bli langt høyere, skriver Dagens Næringsliv.

MÅ TA HENSYN TIL FLOMFARE: Forsikringsselskapene er kritiske til at beliggenhet går foran faren for flom og ras.
Publisert:

De flotteste tomtene ligger gjerne i de mest flomutsatte områdene. Forsikringsselskaper som DN har snakket med er kritiske til at det gjerne er økonomiske motiver som vinner fram når boliger skal bygges.

- Avveiningen mellom det å kunne tilby attraktive tomter til boligbygging og næringsliv, samtidig som man tar hensyn til flom- og rassikring, er et stort dilemma for kommunene. Vi etterlyser helt klart en langt mer restriktiv praksis på dette områder, sier informasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige.

Onsdag truet vannstanden i Hjellevannet i Skien med å oversvømme byggeplassen der et nytt leilighetskompleks er under oppføring på Klosterøya.

- Dette er jo et klassisk eksempel på at kommunene tillater bygging i områder som er veldig flomutsatte, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If Skadeforsikring.

Det var VG som først skrev om temaet onsdag. Til avisen sa Berge at det ikke bør bo folk i landets mest flom- og rasutsatte områder. Politikerne har imidlertid ikke helt skjønt dette, sa han.

Til DN uttaler han at folk som bor i spesielt flom- og rasutsatte områder i fremtiden kan oppleve at forsikringen blir dyrere. Thoresen legger på sin side til at forsikringsselskapene kan nekte forsikring til nye bygg som oppføres i dokumentert flom- eller rasutsatte områder.

Ordførere som DN har snakket med, tar signalene fra forsikringsbransjen alvorlig, men understreker at de allerede tar hensyn til flom- og rasfare når byggesaker vurderes.

Les også:

Publisert: