Innovasjon Norge dropper internrevisoren: Bestiller ekstern gransking av ansettelser siden 2014

Innovasjon Norge bytter ut internrevisoren og bestiller i stedet en omfattende rapport fra Deloitte om rekrutteringene som har skapt mediestorm.

UNDER PRESS: Innovasjon Norge-leder Anita Krohn Traaseth og Gunnar Bovim gir kommentarer til pressen etter styremøtet 29. juni, da styret vedtok en større gjennomgang av rekrutteringer. Nå er en omfattende gjennomgang bestilt av eksternrevisor Deloitte.

Foto: Fredrik Hagen NTB scanpix
  • Karl Wig
  • Ingvild Sagmoen
Publisert:,

Det viser en oppdragsavtale E24 har fått innsyn i, som ble vedtatt da styret i det statlige selskapet møttes 24. august.

Avtalen med Deloitte betyr at Innovasjon Norge skroter sin opprinnelige plan om at ansettelsesrutinene skal gjennomgås av internrevisor i PwC.

Frem til nå har oppfatningen blant ansatte i Innovasjon Norge vært at internrevisor neppe vil presentere nedslående funn, og at en PwC-rapport er lite å grue seg til, får E24 opplyst av flere kilder.

Nå har altså styret vedtatt å bruke eksternrevisor.

Omfattende gjennomgang

Oppdraget til Deloitte fremstår samtidig mer omfattende enn tidligere skissert: Ifølge avtalen skal eksternrevisoren gjennomgå ansettelsespraksis helt tilbake til 2014.

Forarbeidet ble igangsatt tidligere i sommer, men det er først etter styremøtet 24. august at endelig mandat nå er fastsatt.

Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth og styreleder Gunnar Bovim varslet en gjennomgang av rutiner og praksis i slutten av juni, etter at det blåste opp til storm rundt ansettelsen av Norges rikeste kvinne.

Les også

Traaseth informerte ikke styret: Ga direktørjobb til venninne

E24 har avdekket kreftene som ble satt i sving for å imøtekomme jobbønsket til milliardærarving Katharina Andresen, som mangler formell utdanning.

Stillingen hennes ble ikke offentlig utlyst – et omstridt valg som det statlige selskapet har gjort en rekke ganger, også når det har vært på direktørjakt.

Selv mener Innovasjon Norge de har holdt seg innenfor loven. Traaseth har likevel beklaget at sakene «har skapt støy» og sagt at de er villig til å endre praksis.

Vil unngå interessekonflikt

Deloitte-avtalen henviser til vedtaket som ble fattet før sommerferien – hvor styret i Innovasjon Norge, på forslag fra Traaseth, «anmoder internrevisor (PwC) om å gå gjennom selskapets regelverk, rutiner og praksis knyttet til rekruttering.»

Men i etterkant oppsto et ønske om å få gjennomført en «utvidet revisjon og gjennomgang», ifølge avtalen, hvorpå Deloitte ble kontaktet som eksternrevisor.

Årsaken, ifølge kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand, er imidlertid ikke bekymringer om at en rapport fra internrevisor PwC vil være for «snill»:

– Deloitte, som er vår eksternrevisor, tar dette oppdraget fordi vår internrevisor PwC har vurdert at det kan foreligge interessekonflikt da de er innstilt som ny revisor for Ferd AS, opplyser hun til E24.

Katharina Andresen er Ferd-arving.

Skal sjekke fire år tilbake

«Det forutsettes at arbeidet planlegges og utføres slik at vi oppnår høy sikkerhet for at Innovasjon Norges regelverk og rutiner knyttet til rekruttering er utformet i samsvar med relevante lover og forskrifter», heter det i oppdragsbeskrivelsen til Deloitte.

Les også

Styreleder etter venninne-ansettelsen: Har tillit til Traaseth

I sitt arbeid skal de blant annet kontrollere om regelverk, rutiner og etiske retningslinjer er etterlevd mellom 15. september 2014 og 31. juli 2018, ifølge avtalen.

Det står ikke hvorvidt samtlige ansettelser i denne nesten fire år lange perioden vil gjennomgås.

Derimot står det at Deloitte vil «kontrollere om regelverket er etterlevd ved et utvalg ansettelser identifisert av styret i Innovasjon Norge».

«Dersom det identifiseres avvik eller forbedringspotensial mot målkriteriene vil vi foreslå relevante tiltak», lover Deloitte.

Vil intervjue Innovasjon-Norge ansatte

For å kunne utføre oppdraget skikkelig forutsetter de at Innovasjon Norge gjør tilgjengelig «alle relevante ansatte for intervju», og ellers leverer fra seg informasjon de trenger i arbeidet.

– Når skal dette arbeidet være ferdig?

Les på E24+

Tre ting Traaseth kan lære av sin egen bestselger-bok om ledelse

– Det er forventet i løpet av høsten, svarer kommunikasjonsdirektør Kristin Welle-Strand til E24.

– Hvorfor skal gjennomgangen ta for seg regelverk og rutiner tilbake til 15. september 2014?

– Det var da omorganiseringen i Innovasjon Norge startet som førte til ny selskapsstruktur vedtatt i styremøtet 17. desember 2014.

– I mandatet nevnes også at et utvalg ansettelser identifisert av styret vil bli gjenstand for gjennomgang. Hvilke konkrete ansettelser er det snakk om?

– Deloitte vil gjøre et bredt utvalg og konklusjonen av gjennomgangen vil bli offentliggjort når rapporten foreligger i løpet av høsten, svarer kommunikasjonsdirektøren.

Styreleder Gunnar Bovim hadde ikke anledning til å kommentere saken mandag.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Deloitte foreslår forbedringer etter kontroversielle ansettelser

  2. Styreleder sier han har tillit til Traaseth

  3. Innovasjon Norge har ansatt 127 uten offentlig utlysning siden 2014

  4. Annonsørinnhold

  5. Nå starter jakten på Traaseths etterfølger

  6. – Jeg er veldig opptatt av resultater