Mattilsynet etterlyser bedre dokumentasjon av bruk av lakselusmiddel

Legemidler som blir tatt i bruk mot lakselus, blir ikke godt nok dokumentert, opplyser Mattilsynet etter tilsyn.

Mesteparten av legemiddelbruken i oppdrettsnæringen er rettet mot lakselus.

Foto: Marit Hommedal NTB scanpix
Publisert:

Hovedfunnet i tilsynskampanjen var at lakselusmidlene i stor grad ble brukt «off label», som betyr at de blir brukt på en annen måte enn det som er godkjent av Statens legemiddelverk, heter det i en pressemelding fra Mattilsynet.

– Bruk av legemidler «off label» er ikke forbudt, men det skal være en nødløsning. I dag har det blitt vanlig ved behandling mot lakselus. Slik bruk innebærer et større ansvar for fiskehelsepersonell som forskriver legemiddelet. Dokumentasjonen rundt «off label»-bruk var i hovedsak mangelfull, sier fagdirektør Kristina Landsverk.

Hun understreker at selv om dokumentasjonen kunne vært bedre, har de god kontroll på at fisken som selges i markedet, er trygg.

Les også

Spaceworld Soundgarden-eieren etter konkursen: – Vil forsøke å etablere ny drift

Mattilsynet erkjenner at det også er grunn til å kritisere deres eget arbeid.

– Vi må ta selvkritikk på at vi ikke har ført tilsyn med legemiddelbruken i oppdrettsnæringen tidligere. Hadde vi vært tidligere på banen, kunne vi unngått den uheldige praksisen vi har avdekket. Enhver husdyrproduksjon er avhengig av å bruke legemidler. Tilsynskampanjen gir en rekke avklaringer som det derfor er viktig å ta med seg videre, sier Landsverk.

Det ble ført tilsyn med 30 utvalgte fiskehelsepersonells forskrivninger i 2015 og 2016. I denne perioden var det mer enn 5.000 forskrivninger av lakselusmidler, og tilsynene omfattet 200 av disse.

Les også

Ville bygge verdens lengste skip for å drive lakseoppdrett - får nei

Les også

Norsk lakseeksport til Vietnam stoppet opp etter Kina-avtale

Les også

Lakseslakteri slått konkurs - 120 mister jobben

Her kan du lese mer om