Nedgang i nyboligsalget – frykter virus vil stanse byggingen

Boligaktiviteten var lav før virusspredningen og oljeprisfallet. Nå etterlyser Boligprodusentenes Forening tiltak i møte med viruseffektene.

Publisert: Publisert:

Nyboligsalget falt med 12 prosent i løpet av årets to første måneder, sammenlignet med fjoråret. Det viser tall fra Boligprodusentens Forening.

Tallene er innhentet før spredningen av coronavirus tok seg opp, og før oljeprisen og verdens børser falt.

I løpet av årets to første måneder falt salget av eneboliger med 2 prosent, mens salget av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 21 og 14 prosent under fjoråret.

Boligsalget de siste tolv måneder har samtidig falt med 6 prosent fra forrige tolvmånedersperiode.

Salget av nye boliger siste tolv måneder er 26.123 enheter og igangsettingen er på 24.779 enheter.

«Dette er lavt, og under det estimerte boligbehovet,» skriver Boligprodusentenes Forening i en melding.

– Verre er det at tallene ikke inkluderer effekten av coronaviruset, nedgang i oljeprisen og det kraftige børsfallet, sier administrerende direktør Per Jæger, og fortsetter:

– Vi frykter for bankenes situasjon, og at dette kan føre til bråstopp i boligbyggingen og store sysselsettingsmessige konsekvenser. Det er derfor viktig at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer finansiering av nye boliger.

Les også

Boligprisene i Norge steg i februar

Publisert: