Advarer mot misbruk av statlig milliardordning

Finansminister Siv Jensen (Frp) tilfører nye 120 millioner kroner til Skattefunn, men har ikke oversikt over om pengene går til det de utbetales for. Økonomiprofessor mener ordningen bør evalueres.

HAR IKKE INFORMASJON OM MULIG SKATTEJUKS: Finansminister Siv Jensen (Frp) og skattedirektør Hans Christian Holte har ikke tall for misbruk av Skattefunn-orningen, en ordning som har gitt over 13 milliarder i skattekutt og støtte siden 2003.
  • Line Midtsjø
Publisert:

– Jeg burde ha blitt overrasket, men jeg blir jo ikke det. Jeg synes det er betenkelig, sier Hans K. Hvide, professor ved Universitetet i Bergen.

Skattefunn er en ordning hvor bedrifter kan sende inn forsknings- og utviklingsprosjekter. Oppfyller søknadene gitte kriterier, belønnes søkerne med skattefradrag eller utbetalinger tilsvarende vel 20 prosent av utgiftene de har på å utvikle et prosjekt.

Fra 2003 til 2013 har i alt 13,5 milliarder offentlige kroner funnet veien til næringslivet via Skattefunn.

– Dessverre en gjenganger

Og ordningen overfører stadig større summer:

I 2007 kostet den snauet 990 millioner offentlige kroner. I 2013 var tilsvarende pengepott 1,6 milliarder, en økning på over 60 prosent.

ØKONOMIPROFESSOR: Hans K. Hvide ved Universitetet i Bergen har entreprenørskap og finansiell adferd som spesialfelt.

E24 har imidlertid avdekket at myndighetene ikke har en samlet oversikt over mulig misbruk av Skattefunn-milliardene.

– Dette er dessverre en gjenganger i offentlig sektor, sier professor Hvide.

– Det ser flott ut å bevilge penger til gode formål, men å evaluere har man ikke så lyst til. Vi vet for lite om hvor mange som fusker.

Bakteppet at svært mange får søknadene innvilget: 77 prosent av samtlige Skattefunn-søknader fra 2002 til 2013 har blitt godkjent.

Daniel Ras-Vidal er innovasjonspolitisk seniorrådgiver i Abelia. Han siterer en evalueringsrapport av Skattefunn gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2008.

– Evalueringen sier at det i fem til ti prosent av tilfellene er svake indikasjoner på skattetilpasning. For meg betyr dette at det sannsynligvis ikke forekommer triksing av stort omfang. For eventuelt å finne ut av dette, må man gå inn og undersøke casene. Men dette vil koste mer penger, og kostnadene med å føre mer kontroll, må veies opp mot fordelene med å ha en rettighetsbasert ordning med lave administrasjonskostnader. Jeg tror ikke fusket er så omfattende at ordningen bør legges om, sier Ras-Vidal.

Les også

Kundene til søknadsfirma har fått hver femte krone av staten: - De melker Skattefunn

Alle peker på skattedirektøren

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til E24 at de ikke vil bruke ressurser på Skattefunn spesielt.

Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i finansdepartementet forteller E24 at regjeringen føler seg trygg på at ordningen ikke misbrukes i stor grad, selv om de ikke har noen samlet oversikt over hvor mange som jukser med Skattefunn-prosjektene.

Statssekretæren forteller videre at han stoler på at skattemyndighetene kontrollerer ordningen.

– Hvorfor har ikke regjeringen et behov for å se en oversikt over misbruk av Skattefunn-penger, eller antatt misbruk?

– Så lenge skattemyndighetene har det de trenger for å gjøre sine risikovurderinger og kontroller, så er dette ikke noe vi har etterspurt statistikk på.

– Vi har ikke sett noen signaler som tyder på at det er mye misbruk, sier Næsje i Frp.

Økonomiprofessor Hvide er ikke betrygget.

– Det er ingen grunn til å være fornøyd med dette. Skattefunn er ikke grundig evaluert hverken på effekt eller på mulig misbruk, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

ANSVARET: Skattedirektør Hans Christian Holte har ansvaret for å at ikke Skattefunn misbrukes, ifølge Finansdepartementet og Skattefunns administrasjon. For Skatteetaten er ordningen kun én av mange, sier Holte.
Les også

Siv Jensen om konsulenthjelp: - Øker ikke sannsynligheten for å få søknaden godkjent

– Skattemyndighetenes fag

Næsje i Finansdepartementet understreker at bedriftene også må ha revisorgodkjente regnskap.

Statssekretæren forteller videre at regjeringen ikke ser signaler på «mye misbruk». Men med manglende oversikt tør han heller ikke anslå hva de mener nivået på mørketallene kan være.

– Du bekrefter at Finansdepartementet ikke har en oversikt over samlet misbruk, eller mulig misbruk av Skattefunnordningen. Samtidig har regjeringen økt satsingen på ordningen. Da må det være lov å spørre om dere har et anslag, eller gjett, på hvor stor del av pengene som havner feil?

– Det har jeg ikke noe grunnlag for å gjette på i det hele tatt. Dette er skattemyndighetenes fag, sier Næsje.

Ville ikke det vært relevant for dere å ha dette faktagrunnlaget?
– Mange unndragelser oppdages ikke i det hele tatt. Det vil være vanskelig å lage et godt anslag eller statistikk som ikke hefter ved betydelig usikkerhet. Men det det kan være interessant, sier statssekretæren.

Statssekretær Jørgen Næsje (FrP)

– Det viktigste for oss er likevel at skattemyndighetene har tilstrekkelig grunnlag for å gjøre sine risikovurderinger og kontroller, gjentar Næsje.

Les også

Konsulenter har dratt inn 190 millioner kroner på å skrive søknader til staten - for andre

Utvider pengesekken

I år ble de økonomiske rammene i den stadig mer populære Skattefunn-ordningen utvidet over statsbudsjettet.

Prislappen på å utvide fradragspostene for Skattefunnprosjekter er anslått av Finansdepartementet til å koste ytterligere 120 millioner kroner.

Om pengebruken har den effekten politikerne ønsker er et annet spørsmål som UiB-professor Hvide ønsker å reise.

– Om en bedrift får én million kroner til forskning- og utvikling, har det en effekt? Det er noe vi lurer på.

Les også

Skattefunns hodepine: Voldsom økning i bruk av profesjonelle søknads-skrivere

Hvide mener bedriften kan tenkes å ha gjort det samme prosjektet uavhengig av støtten, eller at man kostnadsfører mer på FOU-prosjektet enn det de har krav på, eller det kan tenkes at den millionen ville ha skapt større verdier ved å bli brukt av andre instanser, som for eksempel et universitet.

– Dette vet vi ikke i dag, sier økonomiprofessoren.

Han mener grunnen til manglende evaluering av Skattefunn skyldes at den ikke er utformet på en måte som lar seg evaluere grundig i ettertid.

– Vi bør lære av feilene våre og utforme ordningen smartere, sier professor Hans K. Hvide ved Universitetet i Bergen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Skattefunn

Flere artikler

  1. – Naturlig å spørre ministeren om hun ser for seg å se på dette

  2. Vet ikke om Skattefunn misbrukes

  3. 4,5 milliarder i skattefradrag til forskning og utvikling

  4. Har ansvaret for milliarder til bedriftene: – Jobber ut fra der vi tror risikoen kan ligge

  5. Skatteetaten har stoppet utbetalinger på 1,3 milliarder: – Vi tar koronasvindlerne