Oljestreiken: Over halvparten av gasseksporten kan stanse opp

Ved en ny oljestreik-opptrapping lørdag kan 56 prosent av norsk gasseksport stanse, ifølge Norsk olje og gass. Inntektstapet kan bli 1,8 milliarder kroner dagen.

Gassfeltet Aasta Hansteen.
  • NTB
Publisert:

Den varslede opptrappingen av oljestreiken lørdag kan resultere i tapt oljeproduksjon på 341.000 fat om dagen og en tapt gasseksport på 1.117.000 oljeekvivalenter om dagen.

Tapte inntekter vil daglig være 1,826 milliarder kroner, ifølge Norsk olje og gass.

Administrerende direktør Hildegunn Blindheim i Norsk olje og gass sier at opptrappingen kan få svært store konsekvenser for Europa.

– Norge dekker en firedel av Europas energiforbruk og Europa er helt avhengige av vi som nasjon leverer i en tid der Russlands forsyningskutt har ført til et svært stramt marked for naturgass. En streik av dette omfanget skaper enorme problemer for land som er helt avhengige av å få fylt opp lagrene sine av naturgass før høsten og vinteren, sier hun i en pressemelding.

En rekke følgekonsekvenser

Tirsdag gikk 74 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen Lederne ut i streik, noe som har medført at oljefeltene Gudrun, Oseberg Sør og Oseberg Øst er stengt ned. Én prosent av Norges gasseksport faller bort som følge av dette.

Onsdag er det varslet en opptrapping av streiken med ytterligere 117 medlemmer. En ytterligere opptrapping lørdag vil resultere i at totalt 382 medlemmer er tatt ut i streik.

Det er hvis denne opptrappingen inntreffer at Norsk olje og gass tror inntektstapet vil være på 1,8 milliarder kroner. Da vil oljefeltene Gullfaks A, Gullfaks C og Sleipner blir tatt ut, noe som får en rekke følgekonsekvenser på sokkelen.

– En streik vil være svært ødeleggende for Norges og industriens omdømme som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass, sier Blindheim.

Har de høyeste lønningene

Bakgrunnen for streiken er at medlemmene i Lederne stemte nei til meklingsresultatet i en uravstemning torsdag i forrige uke.

– Lederne har allerede de høyeste lønningene på norsk sokkel. Vi er enige med Industri Energi og Safe om et oppgjør på 32.200 kroner i sentralt tillegg, samt justeringer på flere satser. I likhet med Safe og Industri Energi har Ledernes medlemmer rett til å forhandle lokalt i etterkant av det sentrale oppgjøret, sier Blindheim, som mener streiken er uansvarlig.

Forbundsleder i Lederne Audun Ingvartsen sier til NTB at Norsk olje og gass har et minst like stort ansvar som Lederne for å løse situasjonen.

Tre forbund part i avtalen

– Vi vet begge at det er to andre forbund som har akseptert resultatet, det er ikke slik at Norsk Olje og gass da kan glemme det siste forbundet, når det er tre forbund som er part i avtalen. Våre medlemmer sa et tydelig nei i uravstemning, og da må Norsk olje og gass komme oss i møte om vi skal unngå at lovlige virkemidler tas i bruk, sier Ingvartsen.

– Det er ikke en sannhet, at det ikke går an å gi noe mer, det er Norsk olje og gass sin oppgave å få alle med på laget om de vil opprettholde fredsplikten i arbeidslivet. Det har de ikke klart her. Skulle vi få noe mer nå når vi streiker, kan det med sikkerhet gis til Industri Energi og Safe også. Jeg tror ikke de kommer til å takke nei til bedre resultat, sier lederne videre.

Lederne har operatøransatte medlemmer i følgende selskapene Equinor ASA, ConocoPhillips Norge, Neptune Energy Norge AS og Okea ASA.

Publisert:
Gå til e24.no