Millionfullmaktene

Lege brøt loven da flere samtykkeerklæringer ble skrevet for mulig dement kvinne

Statsforvalteren i Oslo og Viken konkluderer med at en Volvat-lege brøt plikten til å gi forsvarlig helsehjelp da han erklærte en kvinne i 90-årene samtykkekompetent.

Disse samtykkeerklæringene ble skrevet av en lege på Volvat etter at en kvinne i 90-årene hadde fått en alzheimerdiagnose.
  • Sofie Amalie Fraser
  • Jonas Alsaker Vikan
Publisert: Publisert:

E24 dokumenterte i november i fjor at en lege ved Volvat Majorstuen hadde erklært en kvinne i 90-årene samtykkekompetent flere ganger mellom 2016 og 2020.

Advokat John Hammervoll og den profilerte tidligere eiendomsmegleren Odd Kalsnes er siktet for grov økonomisk utroskap mot kvinnen. Det skjedde etter at 6,8 millioner kroner ble utbetalt fra hennes konto til Hammervolls advokatfirma og Kalsnes.

Utbetalingene ble gjort som følge av at advokat Hammervoll var den eldre kvinnens fullmektig med ansvar for hennes økonomiske interesser. Både Hammervoll og Kalsnes nekter straffskyld.

I februar ble også advokatfirmaet, som nå heter Pind, og en privatperson, siktet i saken. Privatpersonen og firmaet avviser å ha gjort noe galt.

Les også

Advokatfirmaet Hammervoll Pind siktet av politiet

Sentralt i saken står avtalene den eldre kvinnen skrev under på og om hun forsto innholdet i dem. Volvat-legen hadde erklært henne samtykkekompetent flere ganger i tidsrommet hvor avtalene ble inngått.

Brøt to lovparagrafer

Statsforvalteren i Oslo og Viken har nå konkludert med at legen brøt helsepersonelloven gjennom sin behandling av kvinnen. Statsforvalteren gikk gjennom saken da Volvat selv varslet etter avsløringer i E24.

I avgjørelsen slår Statsforvalteren fast at legen brøt helsepersonellovens paragraf 4 om plikten til forsvarlig helsehjelp og paragraf 15 som omhandler krav til attester og legeerklæringer:

«Statsforvalteren viser til at du selv beskriver hvordan din utredning av pasientens kognitive funksjon og samtykkekompetanse var mangelfull og kritikkverdige og hvordan attestene om samtykkekompetanse ble gitt på mangelfullt grunnlag.»

Les også

Vil vurdere meldeplikt for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

Ønsker ikke kommentere saken

E24 har stilt legen flere spørsmål om om avgjørelsen. Legen opplyser at han ikke ønsker å kommentere saken, som han anser seg ferdig med.

Volvat har blitt bedt om å kommentere konsekvensene saken har fått for privatsykehuset og hvordan det har påvirket legens arbeidsforhold. Ifølge markeds- og kommunikasjonssjef Mille Celine Henriksen har ikke Volvat noen ytterligere kommentarer til E24.

Advokat Kristian Gjendemsjø, som bistår advokat John Hammervoll, ønsker heller ikke å gi kommentarer til saken.

Tidligere eiendomsmegler Odd Kalsnes sier dette:

– I sin tid, i 2016, forholdt jeg meg til legeattest fremlagt for meg på eget initiativ fra klienten i forbindelse med mitt oppdrag, og jeg hadde ingen mistanker om at det eventuelt heftet noe ved denne. I denne saken har jeg gjort alt etter boka.

Privatpersonen som ble siktet i saken i februar representeres av advokat Ellen Holager Andenæs. På spørsmål fra E24 om hva privatpersonen tenker om avgjørelsen knyttet til legens undersøkelser av den eldre kvinnen, svarer advokat Andenæs.

– Dette har min klient ingen kommentarer til.

Meldes ikke til Helsetilsynet

I et brev til Statsforvalteren har legen tidligere beskrevet erklæringene han skrev som «følgefeil».

«Avslutningsvis skriver du at du ser at din vurdering av pasientens samtykkekompetanse er kritikkverdig og at du er lei deg for dette. Du skriver at du ikke var oppmerksom nok i vurderingene og at det at det ikke ble utført kognitive tester som dokumentasjon på din attestering er faglig svakt», står det i avgjørelsen.

Fordi legen har erkjent lovbruddet overfor Statsforvalteren og Volvat, finner ikke Statsforvalteren grunnlag for å sende saken videre til Statens helsetilsyn.

«Statsforvalteren forutsetter imidlertid at du merker deg vår vurdering og innretter din virksomhet i henhold til denne i fremtiden», står det i avgjørelsen, som ikke kan påklages.
I den pågående politietterforskningen av advokat John Hammervoll, Odd Kalsnes, privatpersonen og selskapet Pind, har legen hatt status som vitne.

Politiadvokat Susie Langsem Bergstrand opplyser til E24 at etterforskerne er kjent med avgjørelsen fra Statsforvalteren. På spørsmål om lovbruddene legen begikk får konsekvenser for hans status som vitne, svarer Bergstrand følgende:

– Vi har ikke ytterligere kommentarer.

Merknad: En ansatt i Verdens Gang, som er majoritetseier i E24, har en relasjon til privatpersonen som er siktet i saken.

Les også

Politiet etter E24-avsløring: Etterforsker ukjent testament

Les også

Hjelpepleier får advarsel fra Helsetilsynet etter å ha gitt private behandlinger på Volvat

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Millionfullmaktene
  2. Volvat
  3. Statens helsetilsyn

Flere artikler

  1. Rusinstitusjon mistet godkjenning etter flere bekymringsmeldinger

  2. Maaseide-familien selger seg helt ut av Forusakutten: - Tøffe og utfordrene år

  3. Hansa Borg kjøper vinimportør

  4. Får heller sparken enn å ta vaksine

  5. SR-Banks barometer: Bedriftene forventer rekordvekst