Dramaet i Bitcoins Norge

Skyhøy advokatregning i Bitcoins Norge-rettssaken

Fem millioner kroner. Det er salærkravet fra bare én av partenes advokater i Bitcoins Norge-rettssaken. Ole-Andre Torjussens advokat mener motpartens regning er altfor høy.

Mathias Erdahl (til venstre) er én av de tidligere kundene til Bitcoins Norge. Advokat Lasse Ødegaard måtte forsvare det høye salærkravet fra Advokatfirmaet Berngaard.
 • Tor Dagfinn Dommersnes (Stavanger Aftenblad)
Publisert:

Da Bitcoins Norge-rettssaken ble avsluttet tingretten i Stavanger torsdag, ble salærkravet til Advokatfirmaet Berngaard et tema. Berngaard representerer gruppen som krever millionerstatninger av Bitcoins Norge-gründer Ole-André Torjussen.

Firmaet hadde bokført 1296 advokat-timer, noe som utgjør en regning på knapt fem millioner kroner. Timeprisen varierer mellom 2000 og 3100 kroner.

– Altfor høyt

– Jeg reagerer på tidsbruken, sa advokat Kim André Svenheim som representerer Ole-André Torjussen. – Isolert sett er dette altfor høyt. Jeg ser at seks advokater har vært involvert. Samtidig har ikke motparten innkalt et eneste vitne. 1300 timer til forberedelser er urimelig høyt, og jeg er fristet til å gjenta det min klient sa tidligere, nemlig at dette kan vitne om at advokatfirmaet har vært ute etter å tjene gode penger.

Svenheim mente også at det var i overkant at motparten møtte i tingretten med tre advokater, pluss en representant fra de tidligere kundene i rettssaken.

Advokat Kim André Svenheim i Pind reagerte på den høye advokatregningen fra motparten. – Det er altfor høyt, sa han i tingretten.

6,7 millioner totalt

Advokat Svenheim og hans kollega Erik Knoph representerte altså Bitcoins Norge-gründer Torjussen under rettssaken. De har brukt 495 timer på saken, og regningen er på 1,7 millioner kroner.

Dermed er den totalt advokatregningen 6,7 millioner kroner pluss andre utgifter, for eksempel til reiser.

Advokat Lasse Ødegaard i Advokatfirma Berngaard forsvarer den høye regningen.

– Vi har arbeidet med denne saken i to år, og det er et høyt antall klienter. I dag er 82 personer med i søksmålet, og det har vært enda flere tidligere. Mange av disse har henvendt seg til vårt kontor med svært mange spørsmål, og flere advokater måtte sette seg inn i problemstillingene.

Ødegård sier også at det har vært flere rettsmøter og kjennelser underveis.

– Ja, det blir mange timer, men det har vært en krevende sak, og regningen er selvsagt høyst reell.

Ole-André Torjussen og hans advokater har møtt i Sør-Rogaland tingrett denne uken. Dommen faller om noen uker.

Hvem betaler?

I erstatningssaker som dette er spørsmålet om salærene viktig fordi begge sidene krever at motparten skal dekke alle advokatutgiftene. Dersom Torjussen blir dømt til å betale erstatning til sine tidligere kunder, risikerer han altså å bli dømt til også å betale advokatregningen deres på fem millioner kroner.

Det er tingrettsdommer Tom Fr. Vold som avgjør hvem som skal betale advokatregningene. Det kan også ende med at partene betaler sine egne utgifter.

Avgjørende spørsmål

Det avgjørende rettslige spørsmålet i saken er om Ole-André Torjussens tvangssalg av kundene sine bitcoins i juli 2019 var en uforsvarlig eller uaktsom handling som gjør ham erstatningsansvarlig.

Advokatene til de tidligere kundene mente at dataangrepene på Bitcoins Norge sin underleverandør Alphapoint ikke var alvorlige nok til å foreta en så skjebnesvanger handling. De mente også at han dermed brøt med brukervilkårene til Bitcoins Norge.

– Hadde alternativ

Dessuten skal han ha hatt et annet og bedre alternativ, nemlig å overføre bitcoins-beholdningen i en såkalt «cold wallet», altså en «lommebok» som ikke er tilknyttet internett og som dermed er sikret mot hackere.

De mente også at kundene hadde fått for dårlig informasjon fra Torjussen.

Deres hovedkrav i rettssaken er å få erstatninger som tilsvarer forskjellen på salgsverdien i 2019 og den høyeste bitcoin-kursen etterpå. Erstatningene kan beløpe seg til inntil 25 millioner kroner.

Saksøkernes advokater sa at folk som investerer i bitcoin vanligvis sitter med beholdningen sin lenge. De argumenterte med at kundene fortsatt ville hatt alle sine bitcoins hvis ikke Torjussen hadde solgt dem.

– Gikk som jeg trodde

Ole-André Torjussen er fornøyd med rettssaken.

– Jeg regner med at dette skal gå bra. De sakkyndige sa jo at min handling var det tryggeste for å sikre kundene mot kursfall. Og Økokrim gjorde akkurat det samme noen måneder seinere.

Tingrettsdommer Tom Fr. Vold vil avsi dom i løpet av de neste ukene.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Dramaet i Bitcoins Norge
 2. Bitcoins Norge
 3. Ole-Andre Torjussen
 4. AftenbladetE24
 5. Kryptovaluta
 6. hackere

Flere artikler

 1. Bitcoins Norge-kundene bytter advokat og anker dommen

 2. Full seier for Torjussen i Bitcoins Norge AS

 3. 16 flere støtter søksmålet mot Bitcoins Norge

 4. – Økokrim gjorde akkurat det samme som meg - men de solgte til lavere kurs

 5. Entreprenør tapte krav på 462 millioner kroner