Tine-ansatte med én sykedag mister over 3.000 kroner i bonus

– At enkelte opplever seg presset til å gå på jobb når de er syke, synes vi er trist å høre, sier Tine. Men de fleste ansatte liker ordningene, ifølge tillitsvalgte.

– TRIST Å HØRE: Tine påpeker at bonusordningene er fremforhandlet i samarbeid med tillitsvalgte, men varsler at de vil ta tak i at ikke alle liker at de mister penger ved sykefravær. Bildet viser anlegget på Sem.
Publisert:

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen sto det at ansatte med én sykedag mister inntil 6.243 kroner i bonus. Tine bekreftet før publisering at beløpet «ser riktig ut». I etterkant av publiseringen opplyser imidlertid Tine at utregningen er basert på en misforståelse, og at det i realiteten er snakk om 3487,5 kroner for ansatte på lagerdrift og 2343,75 kroner på produksjon. Endringene ble gjort mandag 15/11 kl. 12.15.

Sem-meieriet til Tine i Tønsberg produserer om lag 35 millioner liter melk og fløte hvert år.

Her har ansatte lenge vært underlagt såkalte produksjonspremieringsavtaler – som ifølge Tine gir «et incentiv til å oppnå bedre resultater».

Blant flere måleparametere er «nærvær», der ansatte måles på faktiske arbeidstimer.

Sykefravær reduserer bonusutbetalingene, bekrefter Tine.

Ordningene er utformet slik at ansatte mister et større beløp hvis de har én sykedag over ett år, mens ytterligere fravær gir mindre beløpstrekk.

Den første sykedagen mister ansatte ved lagerdrift inntil 3.487,5 kroner, opplyser samvirkeselskapet til E24. I produksjonsavdelingen er beløpet 2343,75 kroner.

E24 er avhengig av gode tips fra våre lesere. Kontakt E24s journalister på e-post tips@e24.no.

Les også

Power snur: Ansatte med tariffavtale vil motta bonus

– Holdt meg ikke hjemme selv om jeg burde det

– Jeg hadde heller satt pris på høyere lønn enn den bonusen, sier en av de ansatte ved Tine-meieriet til E24.

Personen, som ba om å ikke bli navngitt i denne artikkelen av hensyn til sin arbeidssituasjon, sier bonustrekkene fikk uheldige utslag under pandemien:

Kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i Tine

– Jeg holdt meg jo ikke hjemme selv om jeg burde det, hvis jeg skulle fulgt helsemyndighetenes anbefalinger. Jeg burde hatt noen sykedager, men man tøyer jo den grensen litt for å unngå å miste bonusen.

Tine er forelagt personens uttalelser.

– At enkelte opplever seg presset til å gå på jobb når de er syke, synes vi er trist å høre. Slik skal det ikke være, svarer kommunikasjonssjef Sindre Ånonsen i en epost.

– At noen ansatte opplever det slik, vil vi adressere gjennom den løpende dialogen vi har mellom ledelse og ansatte på Sem, varsler Tine-toppen.

Les også

Arbeidsministeren kan ikke si om bonuskutt for sykmeldte er lov

Årsbonus bortfaller første sykedag

Mesteparten av de 3.487,5 kronene som ansatte i lagerdrift kan tape ved én sykedag, skyldes bortfallet av en «toppbonus» på 2.000 kroner som forutsetter 100 prosent nærvær i et helt år.

Tine-meieriet opererer også med en bonus på 1.000 kroner som forutsetter tre måneders sammenhengende oppmøte.

I tillegg opereres det med et timetillegg på seks kroner som gir en bonus på 975 kroner i måneden. Ved én dags sykefravær i løpet av måneden blir dette beløpet halvert, og bonusen forsvinner helt ved ytterligere sykedager, opplyser Tine.

Les også

Ikea-ansatte fratas bonus hvis de blir langtidssykmeldte

Tillitsvalgt: – De fleste er fornøyde

Tross delte meninger internt om bonus-trekkene, ser et flertall av de ansatte ut til å like ordningene, sier tillitsvalgte til E24.

– Alle får litt ekstra utover lønn, og så blir det mer til de som aldri er syke, sier Richard Læret, hovedtillitsvalgt ved Norsk Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på Sem.

Han var selv med på å utarbeide ordningene som gjelder på Tine-meieriet.

– Vi slet med en del korttids sykefravær før, og det var også vanskelig å oppnå bonus med de tidligere prestasjonsmålene. Melkesalget synker, og det er vanskelig å oppnå goder for de ansatte uten lokale særavtaler. Og det er jo det dette er, sier Læret.

Han sier tilbakemeldinger fra ansatte «tyder på at de fleste er fornøyde med denne ordningen».

– Har noen innvendt at det kan være uheldig å miste såpass mye i bonus fra første sykedag?

– Ja, det har blitt diskutert. Slike ordninger blir aldri perfekte for alle. Men det gis unntak for de som må være hjemme med sykt barn, og under pandemien har man ikke fått bonustrekk hvis man er i karantene, understreker Læret.

Les også

Støtter bonus-kutt for ansatte med sykefravær: – Bare positivt

Ønsket ikke for stor beløpsreduksjon

Hovedtillitsvalgt i Tine Produksjon, Dag Rune Herting, var med på å spikre den første motivasjonsavtalen på Sem-anlegget for 13 år siden.

– Også den gangen var sykefravær et av flere parametre man ble målt på. Det hadde oppslutning blant ansatte, men det var også viktig for oss at det var rom for å være syk og at det ikke ga for stor beløpsreduksjon, sier Herting til E24.

Han sier han ikke er kjent med detaljene i dagens bonusordninger som brukes ved Sem-anlegget, og ønsker derfor ikke å vurdere disse.

Det arbeider om lag 150 personer ved Sem-meieriet. Tine sier bonusordningene omfatter faste ansatte pluss vikarer som har jobbet der i over et halvt år.

Tine understreker at sykdoms-reduksjonen i bonus ikke er et resultat av et ensidig sololøp fra ledelsen, men av avtaler som er fremforhandlet i samarbeid med tillitsvalgte.

– Vedrørende sykefravær er det selvfølgelig en målsetting at avtalene skal stimulere til å redusere dette. Vi vet også at dette temaet rører ved følelser hos mange, og det har vi forståelse for, skriver kommunikasjonssjefen.

Han understreker at de oppnåelige bonusene som reduseres ved sykefravær, også holdes helt atskilt fra lønn, som ligger fast uansett.

Publisert:

Her kan du lese mer om