Frp-forslag til Stortinget: Vil stanse «LO-dommere»

Det kan bli stortingsflertall for å utrede en lovendring som stanser en omstridt rettspraksis, der parter i arbeidsrettssaker selv får peke på hvem som skal dømme dem.

– SVEKKER RETTSSIKKERHETEN: Frps Erlend Wiborg mener dagens lov må endres. Det kan bli flertall på Stortinget for å utrede en lovendring.
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Det er klart etter at arbeids- og sosialkomiteen tirsdag avga en innstilling. Saken sendes nå til kommende debatt og votering i Stortinget.

Norge har siden 1977 hatt et spesielt system for arbeidsrettssaker, der partene i saken selv kan foreslå oppnevnelsen av såkalte arbeidslivskyndige meddommere.

– Loven må endres snarest, for dette svekker rettssikkerheten, sier Frps Erlend Wiborg, som også leder komiteen.

– Det er utrolig viktig at Norge har et uavhengig rettsvesen. Da kan vi ikke tillate at noen velger seg ut hvem som skal få dømme sin egen rettssak, sier han.

Les også

NHO og LO tror på 30.000 batterijobber: – Det må til en milliardsatsing

Bråk om «LO-dommere»

– Det er veldig gledelig at det nå ser ut til å være flertall på Stortinget for å utrede hvordan norske domstoler kan bli mer uavhengige i arbeidsrettssaker, sier Nicolay Skarning i Kvale Advokatfirma, som representerer SMB Norge.

E24 omtalte i april den betente dommer-feien mellom småbedriftsforbundet, LO og NHO.

SMB Norge anklager begge for å utnevne meddommere med koblinger til egne organisasjoner, som gjennomgående har dømt i deres favør i arbeidsrettsaker.

LO har slått tilbake mot «relativt grove insinuasjoner», og NHO har også avfeid påstadene.

SMB Norge har også klaget Norge inn for Europarådet og bedt dem gripe inn mot dommerordningen, som de mener truer prinsippet om uavhengige domstoler og er i strid med artikkel 24 i Den europeiske sosialpakt.

Snart kan regjeringen bli bedt om å ta grep av Stortinget, når de folkevalgte etter planen skal ta stilling til saken 7. juni.

– Jeg ser det nå som gode muligheter for å avskaffe dagens lov, sier Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge og tidligere stortingsrepresentant i Frp.

Les også

SV vil ha lovendring: – Ikke rettferdig at Tollefsen slipper eiendomsskatt

Ap og SV imot: – Svært uheldig

Frp har fremmet et representantforslag om konkrete endringer i arbeidsmiljøloven, der meddommere heretter skal «trekkes tilfeldig».

Det er overveiende sannsynlig at forslaget vrakes i voteringen, ettersom ingen andre partier ville gi det støtte i innstillingen fra arbeids- og sosialkomiteen.

Flertallet viser til at formålet med dagens rettssystem er å «sørge for at de alminnelige domstolene har den nødvendige kunnskap og ekspertise ved behandling av stillingsvernssaker».

Ap, SV og Sp advarer mot en forhastet lovendring for arbeidsrettssaker:

«De vanlige regler for habilitet gjelder også i slike saker og flertallet mener det er svært uheldig dersom det fremsettes påstander som sår tvil ved en ordning som er en lang og etablert praksis på dette og andre områder, eller dersom det gjennomføres endringer uten noen forutgående utredning eller vurdering, og uten at partene i arbeidslivet er involvert.»

Høyre støtter utredning: – Grunn til å stille spørsmål

Høyre og KrF deler derimot Frps bekymring for hvorvidt dagens ordning sikrer «sikrer en optimal uavhengighet».

Partiene har fremmet et eget forslag om at regjeringen i første omgang utreder en slik lovendring, fordi de «mener det er grunn til å stille spørsmål ved praksisen der meddommerne også i den enkelte sak trekkes ut etter forslag fra sakens parter».

Wiborg er blant Frp-representantene som foreslo lovendringene. Han vedgår at slaget trolig er tapt om å få de banket igjennom i Stortinget, men sier partiet subsidiært vil stemme for forslaget til Høyre og KrF.

Får de Venstre med på laget, er det flertall for å utrede en slik lovendring.

– Jeg hadde ikke trodd vi skulle få gjennomslag i det hele tatt, men vi har greit å få KrF og Høyre med på at man kan stille spørsmål ved dagens ordning, og da har vi kommet et godt skritt videre, sier Wiborg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. SMB Norge
 2. LO
 3. Jørund Rytman
 4. Europarådet
 5. Erlend Wiborg

Flere artikler

 1. Norge klages inn for Europarådet for partiske arbeidsrett-dommere

 2. Høyre går inn for sterkøl i butikk

 3. Pelsdyrbønder kan få endelig svar om erstatning

 4. Enighet om Nasjonal transportplan – plusser på 5 milliarder

 5. Venstre går inn for nedleggelse av taxfreeordningen