Tidligere DNB-megler må i fengsel for korrupsjon

En eiendomsmegler er dømt til fengsel i 90 dager for å ha mottatt 35.000 kroner for å lage digitale verdivurderinger.

Økokrim siktet en låneagent og en eiendomsmegler for korrupsjon i desember i fjor. Dommene falt i februar.
Publisert:

Megleren fikk pengene fra en låneagent, som i sin tur har formidlet verdivurderingene videre til finansinstitusjoner. Låneagenten ble i februar dømt til fem måneders fengsel for handlingene.

Begge dommene gikk som tilståelsessaker i to forskjellige tingretter i februar. Dommene er rettskraftige.

I tillegg til fengselsdommen, taper den tidligere DNB-megleren retten til å inneha stilling som eiendomsmegler i to år.

Det var i en periode fra 2018 til 2019 at låneagenten overførte til sammen 35.000 kroner til eiendomsmegleren, skriver Økokrim i en pressemelding.

Betalingene hadde sammenheng med meglerens stilling og hans mulighet til å utferdige og fastsette verdien i e-takster for boliger.

Les også

Arkitekt og tidligere byggesaksleder nekter straffskyld for grov korrupsjon

Anmeldt av DNB

Forholdet ble oppdaget av DNB våren 2019, men banken ventet med å anmelde saken til høsten samme år, ifølge dommen mot eiendomsmegleren, som E24 har fått innsyn i. Megleren ble suspendert fra stillingen sommeren 2019.

Kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB bekrefter at megleren ikke lenger er ansatt hos dem.

– Vi har nulltoleranse for denne type handlinger og ser svært alvorlig på hendelsen. Siden dette er en personalsak kan vi ikke gå i detaljer, men vi kan bekrefte at megler ikke er ansatt i DNB lenger, skriver Dalsbø i en e-post.

Økokrim: – Korrupsjon i privat sektor ikke marginalt fenomen

Tingretten omtaler forholdet slik i dommen mot megleren: «Tilliten til at eiendomsmegleroppdrag og utferdigelse av verditakster som grunnlag for vurdering av pantesikkerhet og lånesøknader utføres på forsvarlig og korrekt måte, er av stor samfunnsmessig betydning».

– At banker og finansieringsinstitusjoner kan ha tillit til verdivurderinger utarbeidet av eiendomsmeglere, er av stor betydning for vårt finansielle system, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim i en pressemelding.

Førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim, her avbildet i 2019.

– Dommene viser at det også i privat sektor reageres strengt mot korrupsjon, selv om verdien av bestikkelsen er relativt beskjeden. Av allmennpreventive grunner er dette viktig, legger han til.

Overfor E24 understreker Kyhring viktigheten i at det reageres strengt på korrupsjonssaker i privat sektor.

– Det har vært en del saker de siste årene som viser at korrupsjon i privat sektor ikke er et helt marginalt fenomen. Økokrim prioriterer denne typen saker, og vi er enige med retten i at det er riktig å reagere strengt mot korrupsjon også i det private, av allmennpreventive hensyn, sier han.

Mener innholdet var riktig

Eiendomsmeglerens forsvarer, advokat Bjørn Haugen ved Advokathuset Liljedal, sier at hans klient ikke har gjennomført korrupsjon slik man bruker ordet i dagligtale. Innholdet i e-takstene har vært riktig, har megleren forklart.

– Det er ikke noen form for tildekking her, annet enn at arbeidsgiver ikke har tjent penger på det. Utover det er det et faglig korrekt utført arbeid, så saken handler om at megleren har mottatt godtgjørelse for arbeidet uten å ha oppgitt det til arbeidsgiver, sier Haugen.

Megleren har forklart at målet med handlingen var å få såkalt «resalg», altså at kunder kom tilbake med nye oppdrag.

– Målet var å få resalg og sånn sett vise at han var en dyktig megler, sier advokaten.

– Så har det ene ledet til det andre, og til å begynne med var det ikke snakk om godtgjøring heller. Det har blitt flytende, og er ikke systematisert fra den ansattes side.

Låneagentens forsvarer, advokat Peter Nørgaard, har så langt ikke besvart E24s henvendelse om saken.

Publisert:

Her kan du lese mer om