Mener regjeringen har satt Forbrukertilsynet fem til ti år tilbake i tid

Majoriteten av medarbeiderne sluttet da regjeringen valgte å flytte Forbrukertilsynet fra Oslo til Grenland. Én av underdirektørene som sluttet, mener det vil ta mange år å komme tilbake til dit man var.

Tidligere fagdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Skjelbostad, er nå er daglig leder i Legalis. Hun mener politikerne ikke satt seg godt nok inn i konsekvensene av å flytte Forbrukertilsynet til Grenland, og at det kan ta så lenge som ti år før tilsynet er tilbake til der det var før omorganiseringen.
 • Sindre Hopland
Publisert: Publisert:

– Jeg tror politikerne undervurderte konsekvensene av omorganiseringen, sier tidligere fagdirektør i Forbrukertilsynet, Tonje Skjelbostad, som nå er daglig leder i advokatbyrået Legalis.

Den 6. januar åpnet Forbrukertilsynet dørene i det nye kontoret i Porsgrunn, etter en politisk beslutning om å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. Det medførte at store deler av staben sluttet i tilsynet, som blant annet skal beskytte norske forbrukere mot ulovlig markedsføring.

Tidligere i år har E24 omtalt hvordan Forbrukertilsynet de siste årene har anklaget hundrevis for lovbrudd, men at nærmest ingen får straff. Mangel på ressurser og en krevende omorganisering er blant årsakene, ifølge tilsynet selv.

De siste tre årene har Forbrukertilsynet mistet flesteparten av sine ansatte fra Oslo-kontoret, inkludert direktør Elisabeth Haugseth, avdelingsdirektører, juridisk direktør og en rekke andre ansatte.

I 2020 sluttet 22 ansatte. Da hadde allerede folk begynt å si opp i 2019, og dette har fortsatt til 2021. I mai 2020 skrev Rett24 om at «mer eller mindre hele staben av jurister sier opp».

Forbrukertilsynet åpnet nylig sine nye kontorer i Grenland etter en større omstilling som gjorde at majoriteten av alle de ansatte sluttet.

– Kom som en bombe

– Omorganiseringen av Forbrukertilsynet kom som en bombe på tilsynet selv, og jeg tror det vil ha direkte innvirkning på effektiviteten og hvor mange saker man får løst i årene fremover, sier tidligere avdelingsdirektør Skjelbostad.

Hun sier det fra tilsynets side ble etterlyst utredninger fra politikerne på omorganiseringen, og mener at dagens situasjon preges av at omorganiseringen ble gjort uten god nok utredning.

– Det tar tid å bygge opp et fagmiljø fra scratch, og det vil nok ta 5–10 år å komme tilbake til dit man var, spesielt siden man også har fått mange nye oppgaver, sier Skjelbostad.

Med omorganiseringen overtok tilsynet Forbrukerrådets forvaltningsoppgaver, Sekretariatet for Markedsrådet, Forbrukerklageutvalget og Forbruker Europa.

Daværende forbrukerminister Linda Hofstad Helleland uttalte i 2019 at omorganiseringen vil styrke vernet av den norske forbruker, men får tidligere Skjelbostad rett vil ikke det være tilfellet de neste årene.

Den tidligere avdelingsdirektøren mener det ikke er tilsynets feil at vernet av den norske forbrukeren potensielt svekkes.

– Mitt inntrykk er at Forbrukertilsynet gjør sitt beste ut fra de forutsetningene politikerne har servert dem.

Forbrukertilsynets direktør Trond Rønningen tror ikke det vil ta 5–10 år før Forbrukertilsynet er tilbake der man var før omstillingen.

Tidligere og nåværende direktør enige

En av de mange som har forsvunnet ut av tilsynet etter mange års fartstid er tidligere direktør Elisabeth Haugseth. Hun vil ikke anslå hvor lang tid det vil ta å komme tilbake til nivået man var på før omorganiseringen, slik som Skjelbostad gjør.

– Jeg vil ikke begi meg ut på et slikt anslag, det er ekstremt vanskelig å si. Men jeg synes 5–10 år høres ut som ganske lang tid, det er allerede blitt ansatt flere dyktige jurister i tilsynet.

Dagens direktør, Trond Rønningen, mener norske forbrukere ikke trenger vente så lenge før tilsynet er tilbake der man var tidligere.

– Vi har ansatt mange dyktige medarbeidere og flere er på vei inn. Det tar selvfølgelig noe tid før disse er fullt operative, men min vurdering er at vi vil være tilbake på samme nivå som før omorganiseringen langt raskere, sier Rønningen og legger til:

– Vi har også beholdt noen erfarne nøkkelmedarbeidere som har bidratt veldig godt i opplæringen av de nyansatte, sier Rønningen, som bedyrer at de har hatt gode søkere til alle stillingene som er utlyst ved det nye Grenlandskontoret.

Hverken Rønningen eller Haugseth mener det var spesielt overraskende at mange valgte å slutte.

– Det er jo en stor personlig kostnad å flytte til annen by. Mange har byttet beite, og det medfører naturlig nok utfordringer for organisasjonen når flere med verdifull erfaring slutter i løpet av kort tid, sier Haugseth som selv sluttet.

Pandemien forsterker utfordringer

Det hjalp ikke på en allerede krevende omstilling at Norge gikk inn i coronapandemien som satt mange av tilsynets tjenester under press.

– Ingen kunne forutse pandemien, men det er klart at omorganiseringen kommer på et ekstra uheldig tidspunkt ettersom det er et økt behov for sterkt tilsyn under krisen, sier Skjelbostad.

I januar måtte regjeringen ut med krisestøtte til Forbrukertilsynet etter at antallet forbrukerklager hadde økt med 30 prosent i løpet av 2020.

Til sammen fikk Forbrukertilsynet tilført ti millioner kroner til å øke kapasiteten på klagebehandlingen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Forbrukertilsynet
 2. Forbruker
 3. Omstilling

Flere artikler

 1. Forbrukertilsynet: Ikke ressurser til å straffe flere for lovbrudd

 2. Anklager hundrevis for lovbrudd – gir nesten ingen straff

 3. Mener strømkunder er lurt for milliarder: – Lønner seg å bryte forbrukernes rettigheter

 4. Betalt innhold

  Hotelldirektør i e-post: «Vi stenger hotellet» (...) «Når gjester ringer inn og spør, så sier vi at vi har tenkt å forsøke å holde åpent»

 5. Betalt innhold

  Vil flytte arbeidsplasser ut av landet: - Ekstremt kynisk