Forsikringsselskapet Codan nektet å ta regningen da ruset sjåfør totalskadet leasingbil. Nå må Codan likevel punge ut

Codan Forsikring må betale 325.000 i erstatning til et leasingselskap for at en kunde totalskadet bil i ruspåvirket tilstand.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Tirsdag ble Codan Forsikring i Oslo tingrett dømt til å betale 325.000 kroner i erstatning til leasingselskapet Volkswagen Møller Bilfinans.

Det skjedde etter at en person totalskadet en bil i ruspåvirket tilstand.

I tillegg må forsikringsselskapet ut med 50.000 kroner i saksomkostninger.

Nektet å betale oppgjøret

I 2016 inngikk en privatperson en leasingavtale med Volkswagen Møller Bilfinans og tegnet forsikring hos Codan Forsikring.

Da personen høsten 2018 havnet i en bilulykke i ruspåvirket tilstand, nektet forsikringsselskapet å betale erstatningsoppgjøret til Volkswagen Møller Bilfinans og leasingkunden.

Som begrunnelse pekte selskapet på forsikringsavtalelovens paragraf 4–9 om kjøring i ruspåvirket tilstand.

At føreren mistet rett på erstatning bestrides ikke. Leasingselskapet var imidlertid ikke enig i at også de skulle nektes oppgjør.

Må betale likevel

Derfor saksøkte Volkswagen Møller Bilfinans forsikringsselskapet i mai 2020 og krevde full erstatning.

De fikk medhold i Oslo tingrett, og Codan Forsikring er dømt til å betale selskapet til sammen drøyt 375.000 kroner, viser en fersk domsavgjørelse fra tirsdag.

I retten viste Codan Forsikring til en formulering i paragraf 4–11 i forsikringsavtaleloven, om at leasingselskapet mister rett på erstatning på grunn av handlinger fra personer som de kan identifiseres med, i dette tilfelle leasingtakeren.

Tingretten avviste imidlertid at paragraf 4–11 regulerer spørsmålet om identifikasjon mellom flere sikrede.

Codan Forsikring vil bruke tid på å vurdere dommen

Administrerende direktør Arne Lyslo Kristiansen i Volkswagen Møller Bilfinans er fornøyd med tingrettens avgjørelse.

– Det er bra at vi vinner frem, men vi har ikke hatt tid til å se på dommen, så utover det har jeg ingen kommentar, sier han til Aftenposten/E24.

Volkswagen Møller Bilfinans eies av Volkswagen og Møllergruppen, med henholdsvis 51 og 49 prosent hver.

Kommunikasjonssjef Georg Richvoldsen i Codan Forsikring ønsker ikke å kommentere saken og hvorvidt de kommer til å anke saken.

– Vi vil bruke litt tid på å vurdere dommen, sier han til Aftenposten/E24.

Codan er blant Skandinavias største forsikringsselskaper, og har sine hovedkontor i Danmark.

Publisert: