Norwegian skylder 380 norske kreditorer penger

Både Petter Stordalen og Olav Thons hoteller er blant de vel 380 norske kreditorene til Norwegian. Til sammen har disse usikrede krav på litt over 150 millioner kroner mot Norwegian.

Konsernsjef sjef Jacob Schram kunne fylt opp to fulle fly med alle de usikrede norske kreditorene til Norwegian.
Publisert:

Norwegians kreditorer teller totalt 1.600 stykker og kommer fra hele verden. Det minste kravet er på 30 kroner og det største er på over 8 milliarder kroner.

Samlet er kravene mot flyselskapet på over 45 milliarder kroner.

I tillegg har 34.000 kunder, i all hovedsak utenlandske sådanne, rettet krav på til sammen en halv milliard kroner.

Av de ordinære kreditorene er 381 norske. Det er den norske stat og 380 norske, private aksjeselskaper og enkeltmannsforetak.

Blant de private norske kreditorene finner vi for eksempel hotellkongene Petter Stordalen og Olav Thon.

Deres hotellkonserner har usikrede krav på henholdsvis 2,2 og 2,8 millioner kroner rettet mot Norwegian.

Petter Stordalen er alt største eier i Sunclass Airlines. Nå får Nordic Choice også snart 10.668 Norwegian-aksjer.
Les på E24+

Her er de viktigste tidsfristene som Norwegian må nå i vår

Blir lovet kun 5 prosent tilbake

Både Stordalen og Thon og alle de andre usikrede kreditorene må i utgangspunktet nøye seg med å få tilbake bare 5 prosent av deres krav. Dette kalles kreditorenes dividende.

Aftenposten/E24 gir deg her hele den lange listen over Norwegians norske kreditorer.

Den spenner fra den norske stat, fordelt på et knippe statlige selskaper og direktorater, til en rekke hoteller, en haug med taxiselskaper og et titalls IT-selskaper.

Eksempler på kreditorer er alt fra advokatfirmaet Bahr i Oslo, som har et krav 1,7 millioner kroner, til Verdal Kabel TV som Norwegian skylder 1096 kroner.

Vi har her også tatt med norske datterselskaper av utenlandske konserner.

Åtte av hotellene til Olav Thons kjede Thon Hotels har til sammen 2,8 millioner kroner til gode hos Norwegian

Får nesten alt i aksjer

De 380 private, norske selskapene har til sammen rettet krav på 152 millioner kroner mot Norwegian.

Med i utgangspunktet en dividende på 5 prosent, får de tilbake, på deling, kun 7,5 millioner kroner.

Og bare 1,5 millioner av dette kommer i form av kontanter. Resten får de i form av aksjer i Norwegian.

Hvor høy dividende de da til slutt får, avhenger helt av verdien på disse aksjene utover sommeren og høsten i år.

De aller fleste kreditorene vil trolig ønske å selge aksjene så raskt som mulig. Men Norwegian har laget en ordning for å unngå et rent panikksalg.

Les også

Avgjørende dom for Norwegians fremtid: Irsk dommer sier ja til redningsplanen

Meglerhus selger for alle som vil

Kreditorer som vil selge før i slutten av oktober må nemlig la meglerhuset DNB Markets, mot en provisjon selvsagt, foreta et såkalt strukturert salg i perioden juli-oktober i år.

Selv store, proffe kreditorer som Nordic Hotels har ikke bestemt seg ennå for hva de skal gjøre.

Stordalens hotellkonsern får av sitt krav på 2,2 millioner kroner tilbake kun 22.828 kroner i kontanter samt 10.668 aksjer i Norwegian, ifølge Aftenposten/E24s beregninger

– Norwegian er en viktig aktør for norsk reiseliv. Vi vil bidra på den måten som ganger selskapet og norske bedrifter og privatkunder best, men vi har ikke tatt stilling til hvordan ennå.

Det skriver kommunikasjonsrådgiver Geir M. Økland i Nordic Choice i en e-post på vegne av finansdirektøren Trine Marsdal.

IT-selskapet Visma under ledelse av konsernsjef Merete Hverven og styreleder Øystein Moan har usikrede krav på til sammen 16,5 millioner kroner rettet mot Norwegian.

En god mulighet for dem som tør

I utgangspunktet får altså de usikrede kreditorene tilbake kun 5 prosent av sine krav. Det er dog gitt en bestemt, såkalt konverteringskurs på 8,23 kroner pr. Norwegian-aksje.

Aksjen handles fortsatt på Oslo Børs til over 60 kroner pr. aksje.

Den kursen vil etter alle solemerker falle kraftig når flere hundre millioner nye aksjer slippes løs i markedet.

Men dersom DNB Markets får solgt aksjer på vegne av kreditorene til opp mot 20 kroner pr. aksje, så dobles deres dividende til 10 prosent.

Kreditorer med krav på under 2,5 millioner kroner gis også en slags førsterett til å tegne seg i den kommende kapitalutvidelsen i Norwegian.

Slike kreditorer kan altså, om de tør og vil, tegne seg for nye aksjer til kun rundt 6 kroner pr. aksje.

Norwegian skylder taxiselskaper landet rundt penger. De får alle det meste av sin dividende i form av aksjer i et flyselskap.

Staten størst, som alltid

De 380 private, norske selskapene utgjør i antall en tredjedel av alle Norwegians 1156 usikrede kreditorer. Men i beløp utgjør de kun 9 prosent av de usikrede kreditorene.

De utenlandske kreditorene dominerer både i beløp og i antall.

Men som alltid i Norge så er også staten en stor aktør.

Statens krav mot Norwegian er fordelt på ni ulike instanser. Åtte av kravene er godtatt av Norwegian, mens Skatteetatens krav på 673 millioner kroner er bestridt.

Men om vi regner med dette omstridte kravet, så har den norske stat samlede krav på 3,9 milliarder kroner mot Norwegian.

Kan få tilbake det meste

Staten har sitt største enkeltkrav, på nær 3 milliarder i form av en garanti gitt av Giek (Garantiinstituttet for eksportkreditt).

Gjennom den garantien har staten en mulighet til å få tilbake langt mer enn kun 5 prosent.

Fordi staten har sagt seg villig til å satse opptil 1,5 milliarder kroner i et nytt såkalt hybridlån til Norwegian, kan staten få beholde hele Giek-kravet i form av et annet femårig og rentefritt lån.

Hybridlånet kan etter to år byttes om til aksjer som kan selges dersom aksjekursen da er over 9 kroner pr. aksje.

Publisert: