Helomvending for Jøtul: – Det har vært en reise

Jøtul har for første gang siden 2006 fått et positivt årsresultat.

Nils Agnar Brunborg ble hentet inn på kort varsel i 2017 for å løfte opp selskapet fra mange års underskudd. Det tok han fem år for å klare det.
Publisert: Publisert:

Den ferske årsrapporten til peisleverandøren Jøtul, ekskludert datterselskaper, viser et sterkt inntektshopp i 2021.

Omsetningen endte på 823 millioner kroner, en økning fra 636 millioner kroner i 2020.

Resultat etter skatt utgjorde 49 millioner kroner, en solid økning fra underskuddet på 35 millioner kroner året før.

Resultatoppgangen smaker ekstra godt for toppsjefen Nils Agnar Brunborg. Han ble hentet inn i 2017 for å løfte opp selskapet fra mange års underskudd.

Les også

Ordførerens selskap tjente 110 mill. kroner i fjor

Oppgang etter flere vanskelige år

Selskapet har i flere år strevd med dårlig inntjening, og har tidligere måttet si opp ansatte.

Brunborg forteller at selskapet har et helt annet struktur i dag sammenlignet med da han tok over stafettpinnen i 2017. Kombinasjonen av kostnadsfokus og gunstige markedsforhold har resultert i at selskapet har klart å vippe resultatet over på den positive siden, sier han.

– Det har vært en reise med mye omstrukturering av virksomheten. Det har vært viktig å få ned kostnadsbildet innen produksjon, og å få en mye større fleksibilitet i produksjonen da vi har store sesongvariasjoner i forhold til salget vårt. Samtidig er vi er i en situasjon hvor markedet har vært bra etter at covid-sjokket la seg, sier han.

Toppsjefen trekker frem to sentrale drivere for inntjeningsoppgangen:

– Det ene er at mange har brukt penger på oppussing, noe som slår ut positivt for oss. Det andre er at de økte energiprisene slår gunstig ut for oss fordi vi blir et alternativ kostnadsmessig når det gjelder energi til boliger.

Han legger til slutt at selskapet har fokusert betydelig på forskning og utvikling, som har resultert i innovasjon.

Toppsjefen Nils Agnar Brunborg tar en tur til fabrikken.

Tilfreds med omsetningen

Jøtul-sjefen er svært tilfreds med fjorårets omsetningsvekst på 29,3 prosent, som skyldtes delvis volumvekst og delvis prisvekst. Selskapet skriver i årsrapporten at som følge av høye strøm- og gasspriser økte etterspørselen for vedfyring – noe som selskapet hadde stor nytte av.

– Vi hadde et oppkjøp i Italia, som står for rundt syv prosent av omsetningsveksten for hele Jøtul-gruppen, men det er i hovedsak organisk vekst, sier han.

Det fremgår av årsrapporten at eksternt salg utgjorde 64 prosent av omsetningen for Jøtul AS. Brunborg forteller at selskapet har store ambisjoner om å øke det eksterne salget ytterligere fremover. Han påpeker samtidig at høyere ekstern etterspørsel vil øke salget til datterselskapene, og dermed vil være gunstig for hele Jøtul-gruppen.

Les også

Skavlan har tatt 55 millioner i utbytte de siste tre årene

Historisk høy ordrereserve

Brunborg regner med at 2022 blir et bedre år for selskapet sammenlignet med fjoråret. Han forventer at selskapet vil øke omsetningen organisk som følge av volumøkning, samt hente ut effektivitetsgevinster i polske fabrikker. Han røper også at ordrereserven er solid.

– Vi har hatt en betydelig inntektsøkning så langt i år sammenlignet med fjoråret, noe som vi regner med at vil vedvare fremover også. Vi har en historisk høy ordrereserve som tilsier det, sier han til slutt.

Den ferskeste rapporten fra Jøtul-konsernet viser en ordrebok verdt 338 millioner kroner ved utgangen av første kvartal, mot 208 millioner i samme periode året før.

Publisert: