Næringsministeren truer med å kaste styremedlemmer

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) pisker de statlige selskapene til lederlønnsmoderasjon. – Lederne skal ikke få mer enn folk flest.

KRAFTIG LUT I STATEN: Jan Christian Vestre varsler at han i sin nye eierskapsmelding vil legge til grunn at lederne ikke skal ha større lønnsvekst enn det som er gjennomsnittet.
Publisert:

I dette intervjuet varsler næringsministeren flere grep for å få bukt med skyhøye topplederlønninger i selskaper som har staten som dominerende eier:

 • Han har gitt klare advarsler i forbindelse med selskapenes generalforsamlinger denne våren
 • Han vurderer å sette tak på - eller i noen tilfeller forby - bonusordninger til topplederne
 • Han truer med å skifte ut styremedlemmer som ikke følger opp hans politiske signaler på lederlønninger

– Vi mener dette

– Styrene må kjenne sin besøkelsestid. Det er styrene som har ansvaret for lederlønningene og må lytte til forventningene fra en stor og viktig eier som det norske folk er. Hvis våre anmodninger ikke er tilstrekkelig får vi enten endre regelverket eller sette andre folk i styrene, sier han til VG.

– Så har vi fulgt opp og sendt brev til styrene om det samme.

– Det er kraftig kost?

– Vi mener dette, og vil ha endring. Hvis styrene ikke vil være med på det, får vi finne noen andre til å sitte i disse styrene.

Han utdyper:

– Dette er viktig for oss og dette må selskapene levere på. Selvsagt skal vi ha konkurransedyktige vilkår og ha dyktige hoder og hender på alle nivå i våre selskaper. Men det kan ikke være slik at dem som har mest, skal rykke enda mer ifra, slik at det blir stadig større forskjeller mellom inntektene vanlig folk har og det de på toppene har.

Moderasjon og bonus

Her er listen over selskaper Vestre ikke har vært fornøyd med, hvor han har levert protokolltilførsler i forbindelse med generalforsamlinger i 2022:

 • Telenor – Behov for mer moderasjon
 • Equinor – Behov for mer moderasjon
 • DNB – Behov for mer moderasjon
 • Aker Solutions – Bonus: Blant annet ikke tilstrekkelig åpenhet
 • Akastor – Bonus: Blant annet ikke tilstrekkelig åpenhet
 • Nammo – Behov for mer moderasjon
 • Norsk Hydro – Behov for mer moderasjon
 • Yara – Behov for mer moderasjon

Her er de tre kategoriene statlige selskaper.


Tjener godt over ti millioner

Vestre sier han kommer til å ha lignende protokolltilførsler «på veldig mange generalforsamlinger» fremover.

– Hva har du eksempelvis meldt til Telenor?

– Telenor er et av selskapene hvor vi har levert en protokolltilførsel, hvor vi understreker behovet for moderasjon.

Den samlede godtgjørelsen i fjor til sjefene i tre av de statlige gigantene ser slik ut:

Telenor-sjef Sigve Brekke: 14,5 millioner kroner.

DNB-sjef Kjerstin Braathen: 15 millioner kroner.

Equinor-sjef Anders Opedal: 18,1 millioner kroner.

TJENER GODT: Equinor-sjef Anders Opedal nærmer seg 20 millioner i samlet godtgjørelse. Grunnlønnen er på 9,4 millioner kroner.

– Skal få tillegg som folk flest

Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) har lagt rammene for vårens lønnsoppgjør, hvor de fleste får et lønnstillegg i år på 3,7 prosent.

Vestre sier det er rammen som også bør gjelde for topplederne.

– Det er ingen grunn til at lederne skal få mer enn folk flest. Jeg kan godt flagge det nå; at jeg i forbindelse med arbeidene med ny eierskapsmelding vil legge til grunn at lederne ikke skal ha større lønnsvekst enn det som er gjennomsnittet.

– Hvordan skal dere gjøre det?

– Vi vurderer å nedsette et prinsipp om at forholdstallet mellom det lederne får i økt lønn, og det vanlige folk får i lønn, ikke skal avvike.

Han følger opp med et retorisk spørsmål:

– Hvor mange millioner ekstra oppå det statsministeren tjener må du ha før du er motivert til å gjøre en jobb, spør Vestre.

AVKLARER: Vestre sier han ikke vil ta initiativ til at lederlønnsavtaler skal reforhandles, men sier at de må ned på vanlige folks lønnsvekst fremover.

Vurderer å forby bonus

Han varsler derfor også et mulig bonus-forbud.

– Vi mener at vi også må gjøre noe med bonusene. Når du allerede har flere millioner kroner i fastlønn, så kan det ikke være slik at det du får på toppen av det som bonus, skal avgjøre om du er motivert for å gjøre en god jobb for disse utrolig spennende selskapene.

Han sier det etter hvert vil kunne gjelde alle, men at de begynner med de såkalte kategori-3-selskapene.

– For et flertall av våre statlige selskaper, kategori 3-selskapene, vel 40 selskaper, som har sektorpolitiske mål og som ikke er børsnoterte, vurderer vi faktisk å forby bonus, sier han.

Det gjelder blant annet Bane NOR, Vinmonopolet, Nye veier, NRK, Statnett, Gassnova, Petoro, Eksportfinansiering Norge og Gassco.

Varsler lavere bonusgrense

– I de andre selskapene vil vi se på om vi skal gjøre noe med maksgrensen, hvor maksimal bonus er 50 prosent av fastlønn. Jeg ønsker at vi skal ta den prosentandelen ned.

– Dere kan risikere at det ikke blir så attraktivt å ta lederjobb i statlige selskaper, og at toppene vil foretrekke private selskaper?

– Det er en balansegang mellom konkurransedyktighet og moderasjon, men jeg er ikke enig i det premisset så lenge de allerede har en meget god lønn. De har mer enn nok til å leve et godt og lykkelig liv, i hvert fall materielt sett.

Vil ikke reforhandle avtaler

Han sier han ikke vil reforhandle avtaler, selv om mange av toppene i staten tjener mange ganger mer enn statsministeren.

– Det er ikke den enkelte leders ansvar. Deres avtaler er fremforhandlet lovlig med styrene. Vi vil ikke gjøre noe med det den forrige regjeringen godtok. Med nå er det vi som styrer og da kan vi gjøre noe med som skjer videre.

Han sier det også dreier seg om tillit.

– Det norske folk skal ha tillit til de statlige selskapene våre. Jeg tror ikke vanlige folk forstår at det skal være så ufattelig store lønnsforskjeller mellom de på toppen og en annen person, som også gjør en veldig god jobb der hvor hun eller han er ansatt.

ENIG: Linda Hofstad Helleland er enig i at statlige selskaper skal vise moderasjon.

Næringspolitisk talsperson Linda Hofstad Helleland i Høyre vil avvente å kommentere detaljene i Vestres forslag.

– Høyre er helt enig i at staten og statlige selskaper ikke skal være lønnsledende. Vi er for moderasjon. Samtidig må lønnsnivået i selskaper som forvalter fellesskapets verdier og genererer verdier til fellesskapet være godt nok til at man tiltrekker seg minst like dyktige ledere som helt private selskaper gjør.

Hun sier det var de som satte ned lederlønnsutvalget som skal vurdere tiltak for å redusere lønnsforskjeller.

– Noen steder har lønnsnivå og bonusordninger tatt litt av, og det var en av grunnene til at Høyre i regjering satte ned et utvalg som skulle se på lederlønnssystemet i staten. De skal levere sin rapport til sommeren.

LOVER Å FØLGE: Telenor følger kravene til lederavlønning, og vil fortsette med det, sier informasjonssjef David Fidjeland.

Telenor: Møter kravene

David Fidjeland, informasjonssjef i Telenor Group, svarer i en e-post til VG at Nærings- og fiskeridepartementet stemte for styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer, og samtidig understreket statens forventninger på lederlønnsområdet.

– Styret i Telenor har i forbindelse med policyen for belønning av ledere fremhevet at selskapet møter kravene i de nye retningslinjene og har også til hensikt å gjøre det fremover, skriver han.

VG har også kontaktet de syv andre selskapene Vestre lister opp. De har enten ikke hatt anledning til å svare søndag, eller mandag morgen, eller ikke ønsket å komme med en kommentar.

Publisert: