Norgesgruppen betalte for høringssvar fra advokatselskap - ble aldri opplyst om

Dagligvaregiganten svarer at «det er veldig godt kjent i bransjen at disse selskapene jobber for oss i konkurransepolitiske spørsmål». Oda-sjefen synes det er unødvendig av Norgesgruppen ikke å være tydelig på dette.

Hvis Norgesgruppen hadde vært avsender, tror konserndirektør Stein Rømmerud det ville sett ut som et svar som var preget av kommersielle egeninteresser.
Publisert:

Til Konkurransetilsynets ferske veileder om prisdiskriminering er det ved første øyekast ikke noe høringssvar å finne fra Norgesgruppen, landets største aktør i dagligvarebransjen.

Man kan imidlertid finne et felles svar fra analyseselskapet Oslo Economics og advokatfirmaet Wikborg Rein. Der opplyses det ikke om oppdragsgiver.

Partner Jostein Skaar i Oslo Economics bekrefter overfor E24 at dette er arbeid som Norgesgruppen har betalt for. Oslo Economics har over en lengre periode hatt et rådgivningsforhold til Norgesgruppen innen spørsmål om prisdiskriminering.

– Vi burde sikkert gjort det, siden du stiller spørsmålet. Men vi har vært i utallige møter med Konkurransetilsynet på vegne av Norgesgruppen og tenkte at det åpenbart var kjent for dem hvem vi skrev på vegne av, sier Skaar.

– Ville fremstått preget av egeninteresser

I 2019 leverte analyseselskapet en rapport på bestilling fra Norgesgruppen.

Konklusjonen i «Konsekvenser av et forbud mot prisdiskriminering i det norske dagligvaremarkedet» var at dette vil være negativt for forbrukerne.

I 2019-rapporten er det tydelig at Norgesgruppen er oppdragsgiver. Det er derimot ingen spor etter dagligvarekjeden i det ferske høringssvaret.

– Det er vanlig praksis og helt udramatisk, sier Stein Rømmerud, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

– Oslo Economics har vært rådgiver for oss gjennom hele denne saken. Derfor ba vi dem gjøre en vurdering av veilederen fra tilsynet. Vi har vært opptatt av at høringssvaret skal kunne stå på egne ben, faglig sett.

Rømmerud sier at Norgesgruppen stiller seg bak dette svaret samt Virke sitt svar, der de er medlemmer.

Norgesgruppen får ifølge Konkurransetilsynet opptil 15 prosent bedre innkjøpsbetingelser enn konkurrentene. Selskapet mener at utøvelse av kjøpermakt er positivt for forbrukerne.

– Hvorfor opplyser dere ikke om at dere står bak?

– Vi har ønsket et faglig godt innlegg fra dem og at de skulle gjøre sin egen vurdering. Hvis Norgesgruppen hadde vært avsender, tror jeg det ville sett ut som et svar som var preget av egeninteressene fra en av de kommersielle aktørene. Det er uansett velkjent at både Oslo Economics og Wikborg Rein jobber for Norgesgruppen.

– Så godt kjent at det er overflødig å informere om?

– Det er veldig godt kjent i bransjen at de jobber for oss i konkurransepolitiske spørsmål.

– Har Norgesgruppen spilt inn sine synspunkter i dette arbeidet?

– Vi har over lang tid hatt løpende dialog med både Oslo Economics og Wikborg Rein om konkurranserettslige og konkurranseøkonomiske spørsmål. De er veldig godt kjent med hva Norgesgruppen mener om de ulike problemstillingene.

Argumenterer for prisdiskriminering

Debatten om prisdiskriminering tok seg opp etter at Konkurransetilsynet gjorde undersøkelser som avdekket av Norgesgruppen «nesten alltid» får bedre betingelser fra leverandørene.

Konkurrentene Oda og Rema 1000 mener dette utgjør konkurransemessige problemer i dagligvaremarkedet og at Konkurransetilsynet har sviktet i sitt arbeid med bransjen.

Les også

Oda og Reitan skuffet over høringsbrev: – Konkurransetilsynet har sviktet

Blant de 11 høringssvarene er det innspillet fra Oslo Economics og Wikborg Rein som argumenterer tydeligst for at prisdiskriminering i de fleste tilfeller er uproblematisk.

Deres utgangspunkt er at utøvelse av kjøpermakt er positivt for konkurransen og forbrukerne. De mener dette burde komme enda bedre frem i veilederen.

«Ordlyden i noen av tilsynets oppsummerende avsnitt forstås som at prisdiskriminering bare unntaksvis er tillat. (...) Vi mener en mer presis og riktig oppsummering av rettspraksis og økonomisk teori er at differensierte betingelser bare i unntakstilfeller kan skade konkurransen og derfor er forbudt», heter det i svaret.

Oda-sjefen: – Uryddig

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas bekrefter at Oslo Economics og Wikborg Reins forhold til Norgesgruppen er velkjent.

– Vi tok det for gitt at det var Norgesgruppen som sto bak det dokumentet.

Like fullt fremstår det uryddig ikke å være helt tydelig på dette, sier han.

– Jeg synes det er viktig å tone sine flagg i denne saken, det er jo noen vanvittige interesser involvert. Spesielt med tanke på at Oslo Economics tidligere har jobbet med dagligvarebransjen på oppdrag fra Næringsdepartementet.

Oda-sjef Karl Munthe-Kaas.

Kommunikasjonsdirektør Margrethe Myrmehl Gudbrandsen i Konkurransetilsynet skriver i en e-post at «det har vært viktig i utarbeidelsen av veilederen å få inn konstruktive innspill fra alle som ønsket å inngi høringssvar».

– Hvem avsenderen har vært i høringssvarene spiller mindre rolle for vår vurdering. Dette skal være en veileder for alle markeder.

Publisert:
Gå til e24.no