– Budskapet er at skitne penger fra Russland kan hvitvaskes i Norge

18 norske selskaper, deriblant Nordea, ble anmeldt for hvitvasking i 2018. Økokrim antar at pengene kom fra straffbare forhold, men fant forholdene foreldet.

Hvitvaskingsjeger Bill Browder var sentral i avsløringen av overføringer mellom kontoer i Swedbank og Danske Bank i Baltikum som viste tegn på hvitvasking.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Bak anmeldelsen stod den amerikanske hvitvaskingsjegeren Bill Browder og hans selskap Hermitage Capital Management (HCM).

Økokrim henla anmeldelsen i oktober, og i november varslet Browder at han ville klage på henleggelsen.

I februar ble også klagen avvist, denne gangen av riksadvokat Jørn Sigurd Maurud. I et såkalt påtegningsark, som følger med straffesaker, forklarer riksadvokaten hvorfor saken nå har møtt den endelige veggen.

«Riksadvokaten vurderer det (...) slik at det ikke nå kan gjennomføres ytterligere etterforskning som med rimelig grad av sikkerhet vil kunne fremskaffe bevis som setter påtalespørsmålet i et annet lys, og henleggelsen opprettholdes», heter det i redegjørelsen, som E24 har fått innsyn i.

Kom fra straffbare forhold

Men pengene Browder har fulgt til Norge, kom fra straffbare forhold, hevder han. Det har også Økokrim gått ut fra.

– Vi har lagt til grunn det som står i anmeldelsen. Der har Hermitage dokumentert at dette er utbytte fra straffbare handlinger, og det har vi lagt til grunn, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim, som uttaler seg på vegne av myndighetene i saken.

Økokrims utfordring, forklarer Kavlie, har vært å avklare de subjektive forhold når transaksjonene er så gamle. Oversatt: Hva mottagerne har forstått.

– Det gjelder generelt for alle hvitvaskingssaker. Et viktig etterforskningsskritt er å avdekke hva mottagerne har forstått, og det temaet kan bli vanskeligere jo eldre forholdene er, sier Kavlie.

I anmeldelsen fra HCM går forholdene tilbake så mye som 14 år, noe som gjorde det vanskelig for Økokrim å finne bevis.

Førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim.

– Men vi tviler ikke på det HCM sier, og har lagt til grunn at dette er utbetalinger fra straffbare handlinger. Det er ikke henlagt på den bakgrunn.

– Dersom transaksjonene var av ferskere dato kunne vi etterforsket om det var utvist grov uaktsomhet. Men sakene var foreldet, og da skal man ikke etterforske det, sier Kavlie.

Nordeas kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen sier de ikke har noen kommentar til saken.

Anmeldte 18 selskaper

Det var Browders selskap Hermitage Capital Management som i oktober 2018 leverte en 28 sider lang rapport med anklager om hvitvasking ved Nordeas virksomheter i de skandinaviske landene og Finland, også Norge.

I en egen 11 sider lang anmeldelse, som E24 har fått tilgang til, hevder Hermitage at ni stråselskaper med konto i en litauisk bank har overført til sammen ni millioner dollar til 18 norske kontoinnehavere i Nordea.

Den desidert største mottageren i Norge skal ifølge Hermitage ha mottatt tett oppunder 5 millioner dollar, tilsvarende 41 millioner norske kroner på tidspunktet for anmeldelsen.

Browder har hevdet at totalt 175 millioner dollar skal ha blitt overført til kontoer i Nordeas virksomheter i Norden, med hvitvasking som formål.

Han var også tidligere anmeldt Swedbank i Latvia og var en nøkkelperson i Danske Bank-saken.

Én transaksjon langt tilbake i tid

Økokrim tok inn saken i januar 2019, og åpnet etterforskning mot to av bedriftene. For alle de øvrige selskapene, foruten ett, ble mulige straffbare forhold vurdert å være foreldet. Dette gjaldt også for Nordea, som altså ikke på noe punkt var under etterforskning av Økokrim.

For det siste selskapet var forholdet ikke foreldet «dersom det er snakk om forsettlig overtredelse» av den gamle straffelovens paragraf 317.

Det ble imidlertid heller ikke her åpnet etterforskning, og begrunnelsen var at «det var snakk om én transaksjon og at forholdet lå langt tilbake i tid», skriver Riksadvokaten.

Les også

Økokrim henlegger hvitvaskings-anmeldelse mot Nordea: – Eventuell overtredelse vil være foreldet

To selskaper var siktet

For de to selskapene som likevel ble etterforsket, måtte Økokrim kunne konstatere straffansvar ved å bevise subjektiv skyld – eventuelle uaktsomme overtredelser var uansett foreldet.

«Riksadvokaten er enig med Økokrim i at det foreliggende bevismaterialet ikke gir grunnlag for å konstatere at representanter for selskapene handlet med forsett», heter det i redegjørelsen.

Det fremkommer også av skrivet at de to selskapene som ble etterforsket, også måtte anses som siktet på grunn av beslag som ble tatt under etterforskningen.

Browder til E24: – Skitne penger fra Russland kan hvitvaskes i Norge

Til E24 sier Bill Browder at Økokrim ikke hadde noe annet valg enn å legge til grunn at pengene stammer fra straffbare forhold.

– De var ikke i en posisjon til å si noe annet, fordi fakta er så tydelige. Vi anmeldte 18 kontoer, og de bestemte seg for bare å etterforske to. Etter å ha sett det de fant, var det veldig tydelig at alt vi hadde sagt fra begynnelsen var bekreftet: Selskapene fikk penger for å hvitvaske dem.

– Problemet med norske myndigheters unnskyldning om at forholdene er foreldet, er at vi har vært i kontakt med dem i mange år, og de har alltid nektet å gjøre noe som helst, sier Browder.

Han sier videre at han har sett en todelt tilnærming til hvitvaskingsanmeldelsene HCM har levert i en rekke land. Der noen tar fatt på anmeldelsen og etterforsker grundig, er det andre land som «ikke vil vite», mener han. Så også Norge.

– Det er et stort hull i norsk etterforskning av økonomisk kriminalitet, hvor de sier at hvis du har en kompleks hvitvaskingsoperasjon hvor pengene stammer fra Russland eller tidligere Sovjet, så kan du slippe unna.

– Budskapet er enkelt: Skitne penger fra Russland kan hvitvaskes i Norge.

Grunnlegger Bill Browder i Hermitage Capital Managmenet mener norske myndigheter kan være redde for å ta tak i hvitvasking av penger fra russisk kriminell aktivitet.

Har sett «Okkupert» med interesse

Browder trekker frem Danmark som et eksempel på det etter hvert motsatte.

– I Danmark ville de først ikke vite om noe, og det var først etter en stor felles innsats fra flere aktivister og journalister, som avslørte Danske Bank, at problemene ble adressert. De måtte jo ansette en mengde nye folk for å ta fatt i det.

Browder trekker også frem land som har tatt anmeldelsene på alvor fra start, som Spania, Frankrike, Nederland, Sveits, USA og Luxembourg.

– Luxembourg har funnet ut hvordan de skal etterforske hvitvasking. Basert på resultatet fra den norske riksadvokaten og alt vi har sett, tyder det på at Norge ikke har ferdighetene, viljen eller appetitten til å gjøre det samme. Vi kan ikke si sikkert hva det er som mangler før de faktisk åpner etterforskning, men det kan også være politisk motivert, fordi norske myndigheter er redde for Russland, sier Browder, som legger til at han har sett på den norske TV-serien «Okkupert» med interesse.

– Den har kanskje litt livlig fantasi, men det er en underholdende serie med et interessant premiss.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Hvitvasking
 2. Økokrim
 3. Bill Browder
 4. Etterforskning

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  «Hotellkongen» var i politiets søkelys i nesten fire år. Nå får politiet flengende kritikk fra statsadvokaten.

 2. På et halvår henla bergenspolitiet nesten 2000 gamle saker. En av dem gjaldt en av Norges største konkursgjengangere.

 3. Eks-advokat tiltalt for underslag og bedragerier for 130 millioner

 4. 1,7 millioner kroner fra coronasvindel står på kryptokonto: Økokrim ber folk holde seg unna

 5. Betalt innhold

  Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking