Regjeringens omstridte gårdssalg: Advokat ber om å slippe boplikt

Oslo-advokat Ola Haugen lover grønnsaksdyrking og jordbruk, men ber kommunen fravike krav om at han selv bosetter seg på gården han kjøpte av Landbruksdepartementet for 61 millioner kroner.

HISTORISK SUS: Landbruks- og matdepartementet solgte Staur gård utenfor Hamar til advokat Ola Haugen for 61 millioner kroner før jul. Nå må kommunen avgjøre om handelen skal godkjennes.

Tore Lund-Blindheim / Fotoetcetera AS
 • Karl Wig
Publisert:

Det viser konsesjonssøknaden for Staur gård, som advokaten har sendt til Stange kommune og E24 har fått innsyn i.

– Jeg er innforstått med at boplikt normalt stilles som vilkår for konsesjon ved kjøp av en landbrukseiendom, vedgår Haugen, som er partner i Wikborg Rein i Oslo.

I søknaden gir han sine argumenter for å slippe krav til selv å måtte bosette seg på gården, som ligger langs Mjøsa ved Hamar.

Han avviser også at den omstridte salgsprisen er for høy, og legger frem konkrete planer for gårdsdrift.

Det skapte reaksjoner da regjeringen solgte Staur gård til advokaten i desember.

Norges Bondelag har sagt at handelen «åpenbart» bryter med konsesjonsloven, mens Senterpartiets Geir Pollestad stusser over «veldig høy pris for en landbrukseiendom».

Les også

Kjøpte luksusgård av staten: Oslo-advokat kan få millionrabatt

Skal under kommunens lupe

Landbruksdepartementet aksepterte advokatens bud på 61 millioner kroner, som var 17 millioner over gårdens takst.

Men det samme departementet forvalter også loven som krever «samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling» på landbrukseiendommer.

Bestemmelsene skal motvirke at markedet driver prisene på landbruk til værs, slik at bønder ikke lengre har råd til å kjøpe dem.

Stange kommune skal snart ta stilling til om kjøpesummen kan godkjennes – eller om den er i strid med konsesjonsloven.

Kommunen skal også vurdere om Haugens planer for gården er forenelige med kravene som stilles.

Formannskapet i kommunen vil tidligst behandle saken i mars, opplyser landbrukssjef Jørn-Roar Follum i Stange kommune til E24.

– Riksantikvaren skal også uttale seg før vi kan sluttbehandle saken, opplyser han.

Les på E24+ (for abonnenter)

Melk, korn, kjøtt og gjødsel: Spill på børs som en ekte bonde

Argumenter for å slippe boplikt

I sin konsesjonssøknad gir advokaten sine forsikringer til kommunen rundt både pris og gårdsdrift.

Derimot har advokaten krysset «nei» på spørsmål i søknaden om hvorvidt han vil forplikte seg til å bli bosatt på eiendommen innen ett år, og selv bo der i minst fem år sammenhengende – slik det normalt kreves.

Haugen forklarer i søknaden at Staur gård er langt ifra noen vanlig landbrukseiendom, og at en boplikt vil være uhensiktsmessig.

I dag finnes det en enebolig beliggende i en utkant av eiendommen. Men denne er i dårlig forfatning, mens resten av husene brukes til utleie, argumenterer advokaten.

Staur gård er fredet av Riksantikvaren, og Haugen viser til vedtak som begrenser muligheten til å foreta bygningsmessige inngrep.

Les på E24+ (for abonnenter)

Bunnpris-sjefen mener fjerning av «elefanten i rommet» kan fikse norsk dagligvare

– Kan forsvare 17 mill. over takst

Advokaten argumenterer i søknaden for at hverken gårdstaksten på 44 millioner kroner, eller den langt høyere kjøpesummen, er for høy.

– Det ble fra statens side gitt beskjed om at bud under takst ikke ville bli akseptert, og at man forventet at prisen ville bli høyere, skriver advokaten.

– Hovedårsaken til at jeg kan forsvare å betale en kjøpesum som ligger 17 millioner over taksten er at jeg ser et betydelig inntektspotensial i gjestegårdsvirksomheten, fortsetter advokaten.

Ambisjonen, ifølge Haugen, er at Staur gård skal «forbli et kraftsenter for innovasjon og forsøksvirksomhet i jordbruket».

Han skriver at han vil «videreføre og videreutvikle» dagens gårdsdrift, med både gjestegård, faglig forsøksvirksomhet og utleievirksomhet, foruten jordbruksvirksomheten.

– For å øke avkastningen av jordveien, kan det være aktuelt å ta i bruk noe av det areal som i dag benyttes for kornproduksjon til dyrking av grønnsaker, skriver advokaten i et vedlegg til søknaden.

Samtidig varsler han testing av «nye konsepter for å optimalisere inntektene» fra gjestegården. Advokaten bemerker at han ikke synes gjestegårdens potensial har vært optimalt utnyttet frem til nå.

Haugen har ikke besvart E24s gjentatte henvendelser via telefon og e-post over flere dager. Landbruksdepartementet har sagt at de ikke vil kommentere kritikken mot salgsprisen - mens at saken ligger hos kommunen.

Her kan du lese mer om

 1. Stange
 2. Riksantikvaren
 3. Landbruk
 4. Landbruks- og matdepartementet
 5. Norges Bondelag

Flere artikler

 1. Oslo-advokat får godkjent omstridt gårdkjøp for 61 mill.

 2. Kjøpte luksusgård av staten: Oslo-advokat kan få millionrabatt

 3. Ap vil lokke studenter og skoleelever for å sikre matforsyningen

 4. Annonsørinnhold

 5. Innovasjon Norge utvider landbruksstøtten

 6. Vant årelang rettstvist mot eiendomsmilliardær