Bane NOR dømt til å betale Skanska 273 millioner i erstatning

Entreprenørgiganten Skanska saksøkte Bane NOR etter at de tapte en kontrakt på en av Norges største jernbaneprosjekter. Nå har selskapet vunnet frem i lagmannsretten.

Arkivbilde av Follobanen som er den nye togtunnelen som skal gå mellom Oslo og Ski. Prosjektet er budsjettert til 25 milliarder og skal være ferdig i 2021, ifølge rettsdokumentene.

Foto: Ole Berg-rusten NTB scanpix
 • Marius Lorentzen
 • Hans Henrik Torgersen
Publisert:,

Borgarting lagmannsrett har gitt Skanska medhold i deres søksmål mot Bane NOR, etter at jernbaneselskapet ga italienske Condotte kontrakten på byggingen av Follobanen fra Ekebergåsen til Oslo S.

Det kommer frem i en melding fra domstolen.

Skanska får en erstatning på 272,8 millioner kroner. I tillegg må Bane NOR dekke saksomkostningene til motparten på vel 2,6 millioner kroner.

Det var Bane NOR som anket saken inn til lagmannsretten. Skanska vant nemlig frem også i Oslo tingrett, som i en dom 17. mars 2017 tilkjente Skanska en erstatning på 305,4 millioner og saksomkostninger på 1,6 millioner.

Det var i mai 2015 at Jernbaneverket (nå Bane NOR) utlyste en anbudskonkurranse for byggingen av en del av Follobanen fra Oslo S til Ekebergåsen, og det var bare Skanska og Condotte som ga tilbud.

«Lagmannsretten kom enstemmig til at Condottes tilbud skulle vært avvist, da de valgte en annen løsning for fjellforsterkning enn det som fremgikk av minstekrav i konkurransegrunnlaget», skriver Lagmannsretten.

Dermed var det heller ikke grunnlag for å avvise Skanskas tilbud, og retten emner at «det var klar sannsynlighetsovervekt for at Skanska ville fått kontrakten dersom Condottes tilbud hadde blitt avvist».

Bane NOR har på sin side argumentert for at domstolene har tatt feil når de mener de hadde en plikt til avvise Condottes bud:

«I kontraktsformatet EPC/totalentreprise er det entreprenøren som står for prosjekteringen. Totalentreprenøren står fritt til å velge metode for utførelsen, med mindre noe annet fremgår av kontrakten», mener Bane NOR, ifølge dommen.

Lagmannsretten har satt erstatningsbeløpet til 272,8 millioner kroner basert på et dekningsbidrag på 11 prosent, som deretter er neddiskontert til nåverdi.

Delte opp det opprinnelige anbudet

Anbudsrunden partene har kranglet om i retten er egentlig den andre runden.

Bane NOR (den gang Jernbaneverket) utlyste nemlig en langt større kontrakt i 2014 der seks entreprenører var prekvalifisert, men der bare Skanska kom med et tilbud.

Det tilbudet mente Bane NOR var for dyrt, og prosjektet ble delt opp i fire deler med to totalentrepriser og to utførelsesentrepriser.

Da Condotte og Skanska ga tilbud på kontrakten fra Ekebergåsen til Oslo S, hadde Condotte allerede vunnet en annen kontrakt for å sprenge ut en fjelltunnel.

Condotte ga et pristilbud på 2,3 milliarder på den nye kontrakten, mens Skanska kom med et tilbud på 2,8 milliarder. Condotte ble innstilt som nummer én i konkurransen, men i desember 2015 ble tildelingen påklaget av Skanska.

Condotte fikk senere økonomiske problemer og søkte om konkursbeskyttelse i januar 2018, og arbeidene med Follobanen stoppet opp.

I slutten av januar ble det kjent at Bane NOR hadde hevet kontraktene med Condotte og at de hadde overtatt ansvaret for å videreføre arbeidet selv. Arbeidene med togprosjektet ble deretter satt i gang igjen.

mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Tidligere Yara-topp får rekordhøy erstatning etter frifinnelse

 2. Økokrim nektes ankesak om svart arbeid på Stortinget: Lars Barg vil kreve erstatning

 3. Betalt innhold

  Her vil over 100 personer være i sving med nytt CO2-fangstanlegg

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Zachariasbryggen AS fikk delvis medhold i tingretten, men selskapet ble slettet før dommen falt

 6. Betalt innhold

  Borettslag i Fyllingsdalen med millionseier i retten