Norsk Folkehjelp satser millioner på irsk hedgefond

Norsk Folkehjelp har fått hjelp av Pareto til å satse 6 millioner på svært kompliserte aksjespekulasjoner. Andre hjelpeorganisasjoner skyr slike investeringer.

MÅTTE HA PARETO-HJELP: Da Norsk Folkehjelp skulle svare på spørsmål om sine hedgefond-investeringer, kom det e-post fra Pareto. Til høyre: Norsk Folkehjelps kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard.
  • Jo Andre Aakvik
  • Stine Grihamar
  • Frank Haugsbø
Publisert:

E24 og VG kan i dag avdekke at Norsk Folkehjelp har investert rett i overkant av 6 millioner kroner i det irsk hedgefondet, Nordic Alpha plc.

Hedgefond er verdipapirfond som grovt fortalt foretar investeringer med større risiko enn tradisjonelle verdipapirfond. Hedgefond har vært kontroversielle, og Finanstilsynet åpnet ikke for slike fond i Norge før i 2010.

Norsk Folkehjelps investering skjer gjennom en svært komplisert låneavtale med den svenske storbanken SEB - etter råd fra meglerhuset Pareto, det samme meglerhuset som også styrer det irske hedgefondet som det investeres i.

VGs økonomikommentator Tom Staavi innrømmer at han synes det er vanskelig å forstå investeringen til Norsk Folkehjelp.

- Dette er komplisert. Og det er så komplisert at jeg nekter å tro at Norsk Folkehjelp kan forklare sine bidragsytere hva de har satt pengene i. Og da er man etter mitt skjønn på ville veier, sier Staavi.

Låner for å satse

Investeringen i det irske hedgefondet er todelt. Ved utgangen av 2012 hadde Norsk Folkehjelp bokført en direkte investering i Nordic Alpha på drøyt 2,5 millioner kroner.

I tillegg har bistandsorganisasjonen andeler i to norske aksjeselskaper – Alpha XL og Omega XL – som har eiendeler i Nordic Alpha. Disse to selskapene er utelukkende opprettet for å investere i det irske hedgefondet.

Alpha XL og Omega XL eier ikke andeler direkte i det irske fondet. Isteden har de en TRS-avtale med SEB. TRS-avtaler er avanserte finansielle transaksjoner, som i dette tilfellet betyr at SEB leier ut sine aksjer i det irske hedgefondet til de norske selskapene. Hvis utviklingen er god, får de norske selskapene avkastningen, men tilsvarende må de dekke tapene dersom investeringen går dårlig.

Men Alpha XL og Omega XL har satset dobbelt i den forstand at investeringen er «giret» - det vil si at selskapene ikke bare har brukt sine egne penger til å kjøpe andeler i det irske hedgefondet – de har også lånt penger for å investere. Lånet er tatt opp hos SEB, som dermed er både lånegiver og motpart i denne spesielle transaksjonen.

Det betyr at SEB får «doble inntekter» fra Alpha og Omega, de får renteinntekter på lånet de har gitt selskapene og de får deretter «leieinntekter» på aksjene de låner bort.

Lar Pareto svare


Tips våre journalister her

Norsk Folkehjelp ønsker ikke å svare på spørsmål fra E24 og VG muntlig i denne saken, men organisasjonens kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard formidler skriftlige svar på vegne av en økonom som ikke vil navngis.

E-postene som er sendt E24/VG viser at økonomen ikke jobber i Norsk Folkehjelp, men i meglerhuset Pareto.

Norsk Folkehjelp og Pareto peker på at risikoen i hedgefond-investeringen er redusert gjennom en månedlig justering av balansen. Det gjør at sjansen for tap blir redusert, påpekes det.

I e-postene skriver også Pareto og Norsk Folkehjelp: «SEBs lånefinansiering til XL selskapene muliggjør høyere absolutt avkastning til aksjonærene, med en risiko på linje med de nordiske aksjemarkedene og nordiske aksjefond».

Og, trekker de videre frem, så langt har satsingen på det irske hedgefondet gitt god avkastning – også den delen av investeringen som er gjort gjennom TRS-avtalene. Ifølge Norsk Folkehjelp har de to belånte investeringene siden 2011 gitt en årlig avkastning på henholdsvis 16 og 37 prosent.

- Over tid forventer vi en avkastning godt over nordiske aksjer med en risiko tilsvarende aksjefond, sier Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp til VG og E24.

Avkastning og risiko

Staavi peker på den grunnleggende økonomiske læresetningen om sammenheng mellom risiko og avkastning.

- Det at investeringen har gitt høy avkastning i år 1 og 2, betyr jo at det kan gå motsatt vei også. Hvis pengene skal forvaltes trygt, er man etter mitt syn langt unna, sier Staavi.

Pengene som Norsk Folkehjelp har puttet i hedgefondene, er en del av et større fond på rundt 12 millioner.

Dette fondet ble opprettet etter at organisasjonen solgte to eiendommer på midten av 90-tallet, og avkastningen deles ut til yrkeshemmede og andre utsatte grupper med ujevne mellomrom etter innstilling fra styret.

Solgte og på vei ut

Mens Norsk Folkehjelp velger å forsvare sin investering i hedgefondene har andre bistandsorganisasjoner kvittet seg med denne typen plasseringer.

Røde Kors solgte seg ut av alle hedgefondinvesteringene i 2007. Hos Røde Kors var de opptatt av at hedgefond er mer uoversiktlige enn andre investeringer.

TRYGT: Informasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp mener investeringen i det irske hedgefondet Nordic Alpha er trygt.

- Vi var ikke komfortabel med plasseringen. Hedgefond går oftere inn og ut av papirer enn aksjefond, og det blir ikke like lett å avdekke om det investeres i verdipapirer vi ikke kan tolerere. Det var utelukkende etiske hensyn som gjorde at vi gikk ut av hedgefond, sier kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum i Norges Røde Kors.

I Kirkens Nødhjelp har styret vedtatt å selge seg helt ut av hedgefond. Også her i første rekke fordi det er vanskelig å ha kontroll på hvilke investeringer fondet gjør.

- Høsten 2012 vedtok Kirkens Nødhjelps styre at vi ikke lenger skulle investere i hedgefond. Bindingstiden for de investeringene som var gjort før den tid, utløper i september 2014. Selv om fondet screenes mot våre etiske retningslinjer, er det vanskelig å overvåke detaljer i investeringene i den grad vi ønsker, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø i Kirkens Nødhjelp.

- Kan være smart

Finansekspertene E24 og VG har vært i kontakt med er delte i synet på hvor risikofylt Norsk Folkehjelps investeringer i hegdefond er.

- Dette kan godt være klokt uten at jeg har sett historien på det de faktisk har investert i, sier Christian Vennerød.

Han er investor, programleder i Luksusfellen og Dine Penger-gründer.

- Hedgefond er ment å være en investering som skal sikre egenkapitalen, derav ordet hedge som betyr å sikre. Men fondene fikk et dårlig rykte på 2000-tallet etter at noen av dem gikk med store tap, fortsetter han.

Ifølge Håkon Ødegaard har bistandsorganisasjonen fått god rådgivning.

- Forvalterne er i Oslo, og vi har fått godt innsyn i hva det er investert i.

Les også:

Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjerNorsk Folkehjelp har aksjer i omstridt biodiesel-selskap

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Nødhjelp

Flere artikler

  1. Norsk Folkehjelp kvitter seg med hedgefond

  2. Hjelpeorganisasjoner eier omstridte aksjer

  3. «Stinkende sosial og økologisk oppførsel»

  4. - Kan ikke gjøre alle til lags

  5. Kirkens Nødhjelp legger seg flate etter investeringer