Fagbevegelsen tar oppgjør med sextrakassering

736 kvinner i norsk fagbevegelse tar et oppgjør med seksuell trakassering. Flere forteller om intern motstand i arbeidet med oppropet.

TRAKASSERING: Tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla er en av 736 tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen som nå tar et oppgjør med seksuell trakassering.
Publisert: Publisert:

«Frihet fra seksuell trakassering er #ikketilforhandling», står det i oppropet i Aftenposten signert tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen.

«Vårt engasjement i fagbevegelsen er utrettelig og våre hjerter brenner for rettferdighet og frihet for alle mennesker. Nå krever vi solidaritet og handling fra våre kamerater.», heter det videre.

«Vi vil med dette oppropet ta et oppgjør med den ukulturen og sexismen som finnes i hele samfunnet. Vi vil plassere skam og skyld der den hører hjemme – hos overgripere og de som beskytter dem.»

20 kvinner deler sine historier i oppropet, flere av dem handler om grove tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet. Kvinnene bak oppropet forteller til Aftenposten at de har opplevd motstand internt i arbeidet med å utarbeide oppropet. De ønsker ikke å gå nærmere i detalj.

– Det oppleves som et svik. Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at det ville bli så mye motstand, sier Janne Lisesdatter Håkonsen, tillitsvalgt i Norsk Lokomotivmannsforbund og en av initiativtagerne til oppropet.

– Men innad i fag- og arbeiderbevegelsen har det siden tidenes morgen vært en kamp for kvinner å ta samme plass som menn. De samme mekanismene er til stede fortsatt i dag. Det har ikke forandret seg så mye som man kanskje skulle ønsket, sier hun.

Publisert: