Ny undersøkelse fra Norges Bank: Prisene vil stige like mye som lønningene

Det neste året vil lommeboken din stå på stedet hvil, ifølge fersk forventningsundersøkelse fra Norges Bank.

INFLASJONEN SPISER OPP LØNNSVEKSTEN: Lommeboken til folk flest forventes ikke bli tykkere det kommende året.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
 • Johan Nordstrøm
Publisert:,

Sentralbanken har spurt økonomer, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, næringslivsledere og vanlige folk om troen på fremtiden.

Resultatet tyder på at de neste 12 månedene blir magre.

De spurte økonomene anslår at prisene på varer og tjenester vil ha steget 2,6 prosent om 12 måneder. De samme økonomene tror lønningene i bedriftene vil stige 2,6 prosent.

Økonomenes anslag for prisvekst er nedjustert med 0,2 prosentpoeng fra forrige kvartal, mens lønnsveksten er uendret.

Partene i næringslivet anslår en litt lavere lønnsvekst på 2,5 prosent, mens næringslivslederne tror lønnen i egen bedrift øker med 2,6 prosent.

Landets næringslivsledere er blitt litt mer optimistiske:

 • 28,3 prosent sier de tror lønnsomheten til bedriften deres vil styrkes over de neste 12 månedene, og det er 1,4 prosent flere enn i forrige kvartal.
 • Samtidig tror 46,6 prosent på uendret lønnsomhet de neste 12 månedene.
 • 20,4 prosent svarer at lønnsomheten blir dårligere.

Forventningsundersøkelsen er utført av Epinion for Norges Bank.

Nullvekst i reallønnene

Seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Aamdal, har også en forventning om en nullvekst i reallønnene de neste 12 månedene.

– Kanskje skulle man forvente at prisveksten skulle være høyere enn lønnsveksten, sier Aamdal til E24.

Bakgrunnen er blant annet at olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel fortsetter å trekke ned norsk industri og økonomisk aktivitet. Nedgangen i oljeinvesteringene anslås til 23 milliarder kroner fra i år til neste år, ifølge en tellingen i fjerde kvartal gjennomført av SSB.

Det er ikke veldig sterk økonomisk vekst i Norge akkurat nå. Verdiskapningen på det norske fastlandet, målt ved brutto nasjonalprodukt (bnp) økte med 0,2 prosent i tredje kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Nå skjer nesten all jobbvekst i det offentlige, som trekker lasset sammen med bygg- og anleggsnæringen.

Liten nedgang i arbeidsledigheten

Det siste året har nivået i arbeidsløsheten variert mellom 4,5 og 5,0 prosent av arbeidsstyrken, ifølge SSB. Arbeidsledigheten slik den fremkommer i SSBs undersøkelser økte kraftig fra mai 2014 og frem til høsten 2015.

Økningen i arbeidsledigheten kom i kjølvannet av et oljeprisene i juni 2014 begynte å falle fra et historisk unormalt høyt nivå på over 100 dollar per fat. Nå handles oljen til i underkant av 50 dollar, noe som fortsatt er ganske høyt i et historisk perspektiv.

Et lyspunkt er at Statistisk Sentralbyrå onsdag meldte om en liten nedgang i arbeidsledigheten.

Les også

Nordmenns lånehunger øker

Les også

Strømprishopp sender inflasjonen opp

Les også

Her skapes jobbene i AS Norge nå

Her kan du lese mer om

 1. Lønn
 2. Norges Bank

Flere artikler

 1. Økonomene og sjefene tror på mye høyere lønnsvekst enn oss

 2. SSB: Oljenedtur kan nærme seg slutten

 3. Økonomene tror du får bedre råd

 4. Annonsørinnhold

 5. Tror ikke på ny boligfest

 6. Norges Bank-undersøkelse: Venter lavere lønnsvekst i år