Økokrim har siktet flere personer for millionbedrageri av coronastøtte

Økokrim etterforsker nå millionbedrageri av offentlige støtteordninger som ble etablert i kjølvannet av coronakrisen.

Nyutnevnt Økokrim-sjef Pål Lønseth.
Publisert:

Etter en anmeldelse fra Nav gjennomførte Økorim tirsdag en koordinert aksjon hvor flere personer ble pågrepet. I forbindelse med aksjonen ble det ransaket på flere adresser og tatt beslag i verdigjenstander. En person er også etterlyst.

– Det er flere personer som er siktet i saken, og to personer ble i dag varetektsfengslet i fire uker, sier politiadvokat i Økokrim, Daniel Sollie, til E24.

Økokrim har gjentatte ganger uttrykt en frykt for økning i svindel med coronaordningene.

Saken gjelder grovt trygdebedrageri og grovt heleri av utbyttet.

Fire millioner

«Det skal ha blitt gitt uriktige opplysninger for å få utbetalt nesten fire millioner kroner gjennom den midlertidige lønnskompensasjonsordningen som ble innført i forbindelse med COVID-19 pandemien. De anmeldte skal ha utnyttet de automatiserte prosessene som NAV har etablert for å effektivisere saksbehandlingen», melder Økokrim.

– Vi startet etterforskingen basert på anmeldelse fra NAV. Spørsmål om hvordan de avdekket dette, må rettes til NAV. Av hensyn til etterforskingen kan jeg ikke kommentere hvilken metode som er benyttet i denne saken, sier Sollie.

Han forklarer at man har samarbeidet tett med Oslo politidistrikt, samt hentet inn bistand fra Sør-Øst politidistrikt og Sør-Vest politidistrikt.

Forventer flere lignende saker

Økokrim jobber med flere anmeldelser fra NAV og vil også i disse sakene samarbeide med aktuelle politidistrikt.

På spørsmål om Økokrim frykter at flere har brukt samme metode til utnytte støtteordningene, svarer politiadvokaten:

– Det følger av vår trusselvurdering at vi forventer å få flere lignende saker.

Sollie sier at også selskaper er siktet i saken.

– Lønnskompensasjonsordningen retter seg både mot arbeidsgiver og arbeidstaker. Jeg kan av hensyn til etterforskingen ikke si hvordan den er utnyttet i denne saken, men et selskap er også siktet for bedrageri. I denne saken ligger det en viss planlegging til grunn for å gjennomføre lovovertredelsen.

Publisert:

Her kan du lese mer om