Leder om mangfold: – Velger vi de samme type ledere vi har hatt til nå, risikerer vi at jorden går under

«Mangfold» er i det siste blitt et populært ord blant flere bedrifter når de snakker om sine fremtidsvisjoner og selskapets verdier. Hvorfor mangfold er viktig, snakkes det derimot ikke like mye om. – Mangfold gir bedre, men tregere beslutninger, sier professor.

Turid Solvang har troen på at den nye generasjonen vil se på mangfold som noe helt naturlig.
 • Caroline Grundekjøn
Publisert:

– Resultatene til E24s undersøkelse er nedslående, men dessverre ikke overraskende. Det tyder på at norsk næringsliv ikke utnytter kompetansemangfoldet godt nok, sier Turid Solvang til E24.

Hun sikter til at E24 nylig publiserte en artikkel som viste at fem av topplederne i de 100 største selskapene i Norge har bakgrunn fra ikke-vestlige land, og 15 fra andre vestlige land.

Solvang har bakgrunn som styremedlem i flere norske og utenlandske selskap og organisasjoner. For fire år siden grunnla hun Future Boards, et globalt nettverk av eksperter og praktikere innen styrearbeid, som hun i dag er leder for.

Solvang er også medstifter og tidligere daglig leder av Norsk Institutt for styremedlemmer.

– Hvorfor er mangfold i næringslivet viktig?

– Mangfold handler om å bruke all kompetansen vi har tilgjengelig. Mennesker med ulike bakgrunner har ulik kompetanse og sammen kan det gi bedre beslutninger. Det er det ingen tvil om.

– Vi risikerer at jorden går under

Solvang har et vidt syn på mangfold og mener at det omfatter blant annet ulike faglige bakgrunner, kulturelle bakgrunner, etniske bakgrunner, kjønn og alder. Hun forteller at det nå er kritisk at vi får et bredere mangfold av beslutningstagere.

– Vi har ti år på oss til å nå FNs bærekraftsmål. Verden rundt oss endrer seg raskt og vi trenger nytenkning. Vi må ikke låse oss fast i hva slags kompetanse vi skal ha.

– Det er de som har tatt beslutninger frem til nå som har brakt oss ut i den gjørma vi sitter i miljømessig. Derfor er det ekstremt viktig at noen nytenkende mennesker kommer og rydder opp, sier Solvang og legger til:

– Dersom vi velger oss de samme type ledere vi har hatt til nå, risikerer vi at jorden går under.

Solvang har ikke nødvendigvis troen på kvotering for å nå målet om et bredere mangfold. Hun sier at i Storbritannia har de største selskapene passert 30 prosent kvinneandel i styrene sine og at de har oppnådd dette uten politiske tiltak som kvotering.

– De opplevde at ved å ha mange offentlige debatter om kvinneandel i styrer, ble det et stort fokus på dette hos bedriftene som resulterte i en høyere kvinneandel. Jeg har troen på at dette kan skje i Norge når det kommer til mangfold av ulike kulturelle bakgrunner.

Les også

Norsk næringsliv: – Slik får vi mer mangfold

Gro Ladegård forteller at for at mangfold skal fungere best mulig må det være en kritisk gruppe av minoriteten for at den ikke skal overkjøres av flertallet.

– Mangfold gir tregere, men bedre beslutninger

Gro Ladegård har tatt doktorgrad ved Norges Handelshøyskole og er i dag professor i ledelse og dekan ved Handelshøyskolen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har blant annet skrevet flere forskningsartikler om effekten av å ha kvinner i ledelsen.

– Er det lønnsomt å ha mangfold i bedriften?

– Det spørs hva slags bedrift du ser på. Det vi vet fra forskningen er at en gruppe med relativt like individer vil fatte raskere beslutninger, sier Ladegård til E24.

– En gruppe bestående av ulike typer mennesker hva gjelder kjønn, kulturell og annen bakgrunn vil bruke lengre tid på å fatte en beslutning, men de vil ta bedre og mer vel gjennomtenkte avgjørelser.

Dekanen forteller at på grunn av ubevisste fordommer vil et samarbeid mellom ulike grupper, som menn og kvinner eller etniske nordmenn og mennesker med minoritetsbakgrunn, ta lengre tid.

– Ser vi på arbeidsmiljø, viser forskningen at dersom minoriteten er svært liten i forhold til majoriteten, vil de ofte ikke trives så godt på jobb. De vil da skille seg tydelig ut på arbeidsplassen, noe som kan føre til mistrivsel.

Ladegård sier at de heller ikke vil bli lyttet til eller får mulighet til å bidra med tankene og perspektivene de har om det som diskuteres.

– Eksplisitt søken etter mangfold kan være et tveegget sverd

Doktorgradsstipendiaten i sosiologi synes det er viktig at temaet mangfold tas opp i samfunnsdebatten.

Sabina Tica er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved UiO. Hun har forsket på blant annet kulturell deltagelse blant etterkommere av innvandrere.

– Hvorfor er mangfold viktig?

– Det finnes mye økonomisk makt i næringslivet, og det er viktig at de som forvalter denne makten også gjenspeiler samfunnet ellers, sier Tica til E24.

Sosiologen sier også at en eksplisitt søken etter mangfold likevel kan være et tveegget sverd, altså at det kan slå ut begge veier.

– Det kan føre til at man av majoriteten blir oppfattet som kvotert inn og at man ikke nødvendigvis er faglig kompetent.

– Dette er basert på en feilslutning om at man enten er ansatt på grunn av kompetanse eller på grunn av ens etniske minoritetsstatus, utdyper hun.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Næringsliv
 2. Bedrift
 3. Samfunnet
 4. Likestilling
 5. Kjønn

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Antall utlendinger doblet i toppen på Oslo Børs

 2. Nemko-CFO: – Norge misforstår begrepet «mangfold»

 3. Betalt innhold

  Faglig lunsj: Gjør deg fortjent til mangfold

 4. Vil ha dugnad for å kartlegge etnisk mangfold i arbeidslivet

 5. – Her kan jeg snakke om at jeg gleder meg til å stå på ski i påsken uten at noen blir positivt overrasket