Ledelsen ble varslet om lovbrudd hos 15 Power-sjefer

Ni fikk fyken eller ble omplassert i elkjeden, opplyser ledelsen, som nå har igangsatt nye undersøkelser etter E24s artikkel om gratisjobbing.

Publisert: Publisert:

Power har blitt varslet om brudd på arbeidsmiljøloven blant 15 ulike sjefer siden 2014, viser en intern opptelling, samtidig som ledelsen iverksetter nye undersøkelser etter E24s artikkel om gratisarbeid i elektronikkjeden.

– I lys av artikkelen har vi bedt alle varehussjefer kartlegge hvorvidt det har forekommet avvik fra lønnsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, sier HR-sjef Morten Hovland til E24.

– Får vi informasjon om slike avvik, vil ansatte få etterbetalt lønn.

– Vil ulønnet dugnadsarbeid være et slikt avvik?

– Ja, selvsagt. Vi tar utgangspunkt i at alle ansatte skal ha lønn for arbeid som faktisk utføres i butikkene, sier Hovland, som fremholder at det nå er viktig å få full oversikt.

Les også

Power-ansatte ble bedt om å jobbe for 0 kroner i timen

Reagerte mot ni sjefer

– Vi ønsker ikke å ha dette hengende ved oss. Slik skal vi ikke ha det. Og vi ønsker å være åpne. Vi ønsker å bygge mennesker. Vi ønsker at ansatte har det godt og slutter med bedre livskvalitet enn de startet med.

Foruten innstruksen til varehussjefer om å innrapportere alle mulige brudd på lønnsbestemmelse som har gått under radaren, deler Power-ledelsen nå nye detaljer om sakene de allerede er kjent med.

Totalt foreligger varsler om brudd på arbeidsmiljøloven hos 15 ulike ledere i Power siden 2014, opplyser Hovland.

HR-sjefen sier varslene har blitt håndtert slik:

  • Ni av lederne har enten mistet jobben i Power, eller blitt flyttet til «andre arbeidsoppgaver» etter at Power har påvist brudd på arbeidsmiljøloven eller interne retningslinjer.
  • To av varslene var det ikke hold i, ifølge ledelsen
  • Tre av varslene endte med etterbetaling av lønn til ansatte
  • Én sak er pågående
HR-sjef Morten Hovland i Power
Les også

XXL-ansatte ble nektet lønn for jobbing på 1. mai

Uriktig lønn var gjenganger

Hovland sier han ikke kan gå i detaljer om varslene mot Power-sjefene av hensyn til taushetsplikten, men bekrefter at flere av sakene handler om feil avlønning.

– Altså at ansatte ikke får utbetalt lønn de skulle ha hatt?

– Ja, og hvor dette skjedde på en måte som ikke kunne tilskrives en uheldig glipp.

– Hva tenker du om det?

– Det er uakseptabelt, og jeg synes konsekvensene for disse lederne viser at vi tar slike varsler på det største alvor, sier Hovland.

– Har den sentrale ledelsen i Power noen gang sendt ut felles beskjed til varehussjefene om at ansatte skal få lønn for samtlige timer de faktisk utfører arbeid i butikkene?

– Vi sendte ut en presisering om dette på bakgrunn av artikkelen i E24. Og den informasjonen ble sendt ut til alle varehussjefer.

En rekke kilder ved ulike Power-varehus, inkludert flere personer i lederstillinger, har fortalt E24 at ansatte har følt seg presset til å utføre «dugnadsarbeid» helt uten lønn.

Les også

Ansatte på «dugnad» nektet lønn i en tredje storkjede

– Kan tydeligvis aldri være 100 prosent sikker

Power har bekreftet tilfeller av gratisjobbing, men med en tydelig presisering:

– Det som kommer frem her, er unntakene. Avvikene, svarte HR-sjefen i den første artikkelen vår.

Han står fast ved at gratisarbeid ikke har vært utbredt i kjeden.

– Avvik som går under radaren blir håndtert. Men dette er unntak, gjentar han.

– Men hvor sikker kan dere som sitter sentralt være på at dere får vite om alt som foregår i butikkene?

– Tydeligvis kan man aldri være 100 prosent sikker. Derfor ber vi nå varehussjefene ta en gjennomgang.

– Men du er ganske sikker på at det er unntakstilfeller?

– Ja, det er jeg ganske sikker på.

E24 har sett en intern Power-presentasjon fra august 2018, hvor det står:

«Det er viktig at antall timer i kontrakten gjenspeiler det den ansatte faktisk jobber».

Hovland sier kjeden dessuten har flere ledertreningsprogrammer som driller ledere i arbeidsmiljøloven og dens bestemmelser om lønn og arbeidstid.

Les på E24+

Dette er våpendragerne i høstens viktigste slag i norsk dagligvare

Publisert:
Gå til e24.no